Back-ups – Het laatste redmiddel – Deel 1

Virusaanval, defecte harde schijf, programmafout of onachtzaamheid: uw gegevens lopen voortdurend gevaar. Goed voor u als u in geval van nood over een actuele image van de harde schijf beschikt. Toch zijn veel pc-bezitters nog …

Back-ups – Het laatste redmiddel – Deel 1

Backup Software externe Festplatte
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Sicherheit
 6. »
 7. Back-ups – Het laatste redmiddel – Deel 1

Virusaanval, defecte harde schijf, programmafout of onachtzaamheid: uw gegevens lopen voortdurend gevaar. Goed voor u als u in geval van nood over een actuele image van de harde schijf beschikt. Toch zijn veel pc-bezitters nog steeds geneigd het onderwerp back-up te verwaarlozen. In het volgende artikel geven we algemeen advies over back-up media en back-up strategieën en gaan we vervolgens in op verschillende back-up opties met behulp van on-board tools of externe share en freeware. In het tweede deel behandelen we het probleem van systeemback-ups met behulp van image-programma’s en de scheiding van gegevens en systeem op afzonderlijke partities met behulp van programma’s van de WinTotal-ondersteunings-cd.

Algemeen

Uw gegevens lopen voortdurend gevaar op uw harde schijf. Een defecte harde schijf kan net zo goed tot gegevensverlies leiden als een virusaanval, een gecrashte toepassing of zelfs onzorgvuldig wissen. Een andere bron van defecte bestanden is het per ongeluk overschrijven van een oudere of defecte versie van een document.

Zonder back-up ziet het er in alle gevallen slecht uit voor de gebruiker.

Om deze bronnen van fouten te voorkomen, moet men een back-up van de gegevens hebben. Een back-up bevat kopieën van de opgeslagen bestanden. Afhankelijk van de gebruikte software worden de gegevens opgeslagen in een back-upbestand of in het origineel. Dit probleem wordt later besproken.

Een speciaal geval is de back-up van het systeem en/of de gegevens met een beeldprogramma zoals TrueImage. Wij zullen dit geval in het tweede deel van het artikel behandelen.

Als u een back-up maakt van bestanden op dezelfde harde schijf, maakt u eigenlijk geen back-up, want bij een defect aan de harde schijf of een virus worden deze gegevens meestal ook aangetast. De enige en veiligste manier is daarom om een back-up te maken van alle relevante gegevens op een extern opslagmedium dat na de back-up niet meer op het systeem is aangesloten.

Soorten back-ups

Er zijn 3 verschillende soorten back-ups:

 • Volledige back-up
  Hier wordt een back-up gemaakt van alle geselecteerde bestanden.
 • Incrementele back-up
  Dit type back-up bewaart alleen de bestanden die zijn toegevoegd of gewijzigd sinds de laatste back-up.
  Om de gegevens te herstellen heeft u dus zowel de volledige back-up als alle incrementele back-ups tot de dag van de storing nodig.

  Incrementele back-ups

 • Differentiële back-up
  Dit type back-up maakt een back-up van alle bestanden die zijn gewijzigd of toegevoegd sinds de laatste volledige back-up.
  Voor een restore heeft u zowel de volledige backup als de laatste differentiële backup nodig.

  Differentiële back-ups

Voor de leek is er op het eerste gezicht geen verschil tussen incrementele en differentiële back-ups.

Aangezien bij een incrementele back-up echter alleen de wijzigingen sinds de laatste back-up worden opgeslagen, zijn deze back-upsets aanzienlijk kleiner dan bij een differentiële back-up (zie de waarden voor dag 2 t/m 4 in de diagrammen). De reden hiervoor is dat bij een incrementele back-up alleen de gewijzigde en nieuwe gegevens sinds de laatste back-up worden opgeslagen – dit kan een volledige back-up of een incrementele back-up zijn. Bij de differentiële back-up daarentegen worden alle gegevens sinds de laatste volledige back-up opgeslagen, ongeacht het aantal “tussentijdse back-ups” dat tot nu toe is gemaakt.

Daarom hebt u bij het herstellen met incrementele gegevenssets niet alleen de volledige back-up nodig, maar ook alle incrementele back-upsets die daarna zijn gemaakt. De kleinere opslagruimte gaat dus ten koste van meer administratieve inspanning (en dus meer bronnen van fouten).

Voor beginners en “thuisgebruik” kan ik uit eigen ervaring alleen maar aanraden de back-upmethoden eenvoudig te houden. Als je lang moet nadenken over welke gegevens je wanneer en hoe vaak of hoe moet back-uppen, raak je – door de hectiek – snel in een staartspiraal en zet je misschien de verkeerde gegevens terug.

Bovendien moet men zich vertrouwd maken met de mogelijke noodsituatie en het herstel van de gegevens simuleren zonder een eerste geval. Het is beter vooraf mogelijke problemen te herkennen en op te kunnen lossen dan tijdens een restore met problemen te worden geconfronteerd.

Back-up in origineel of eigen bestandsformaat

Als de gebruiker bestanden naar een ander opslagmedium kopieert, maakt hij een back-up in het oorspronkelijke formaat, d.w.z. Word-documenten, MP3’s, foto’s, enz. Om opslagruimte te besparen, kunnen deze bestanden ook in een gemeenschappelijk bestandsformaat worden verpakt.

Anderzijds slaan veel back-upprogramma’s, maar ook Windows Backup zelf, de gegevens op in hun eigen bestandsformaten, die niet compatibel zijn met elkaar. Zelfs Windows Backup gebruikt in de Windows 98-versie een ander bestandsformaat dan zijn XP-broertje. De programma’s slaan de hele back-up op in één bestand (vaak met compressie), dat de eigenlijke gegevens bevat en meestal ook de herkomst van het bestand.

Een nadeel van het eigen bestandsformaat is dat de back-up niet beschikbaar is zonder de eigenlijke software. Alleen als deze software is geïnstalleerd, zijn de gegevens in de back-up toegankelijk. Als het systeem niet meer draait, heeft men dus geen toegang tot zijn back-ups. Het voordeel van deze methode is de bescherming van alle gegevens in de back-up tegen virussen of het systeem zelf.

Als het back-upprogramma de gegevens in het origineel bewaart, heeft men meestal met alle andere systemen weer toegang tot de bestanden.

Wanneer en hoe vaak?

Altijd en elk uur zou het beste zijn! De back-upintervallen houden rechtstreeks verband met de mate van veiligheid om bij een storing over de actuele gegevens te kunnen beschikken. Andere factoren zijn de hoeveelheid te back-uppen gegevens en het back-upmedium. Als u elke dag een back-up van 10 GByte aan gegevens op een CD-brander wilt maken, bent u daar zeker enkele uren mee bezig.

De intervallen van de back-ups moeten dus per persoon worden bepaald. Ik zou echter een wekelijkse back-up aanbevelen. De 1-2 methode heeft zich bewezen. Hierbij wordt in de eerste week een volledige back-up gemaakt. In de volgende twee weken wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens die sinds de laatste volledige back-up zijn toegevoegd. Of u voor de “tussentijdse back-ups” een differentiële of een incrementele back-up gebruikt, hangt zeker af van de hoeveelheid gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Differentiële back-ups zijn gemakkelijker te hanteren bij het terugzetten (zie hierboven), maar ze vereisen aanzienlijk meer opslagruimte. Voor de commerciële omgeving is een dagelijkse gegevensback-up (zie back-upplan hierboven) eigenlijk verplicht.

Back-up media

Na het “hoe” moet nu de vraag naar het “waar” worden opgehelderd.

Een opmerking vooraf: als je al je back-ups op één medium zet, loop je een extra risico als dit medium beschadigd raakt. Vooral bij optische media (cd-branders) zou ik niet voortdurend op hetzelfde medium back-uppen, maar na bijvoorbeeld een volledige back-up en 2 extra back-ups wisselen. Zo ben je ook voorbereid op defecte media en bouw je tegelijkertijd een “geschiedenis” van de gegevens op. Als u de enige back-up voortdurend overschrijft met een nieuwere, zult u pas bleek worden als u na 4 weken een defect ontdekt in een bestand (bijv. een Word-document) en het nog functionerende bestand helaas al een paar weken eerder was geback-upt (en mogelijk al overschreven).

Hoeveel media worden gebruikt voor de back-up hangt af van het belang van de gegevens. Als men de 1-2 methode gebruikt (zie hierboven), kan men met 1 medium in 3 weken toe. Met 6 media zou men dus al 18 weken data in kaart kunnen brengen. Ik zou een back-upset (volledige back-up en de volgende tussenliggende back-ups) altijd op één medium opslaan, zodat de mediawissel achterwege kan blijven. In een commerciële omgeving zou ik de volledige back-ups ook permanent bewaren, als de prijs van de media dat toelaat (bv. CDR). Met name boekhoudkundige gegevens en facturen moeten 10 jaar worden gearchiveerd en kunnen zo tegen verlies worden beveiligd.

Geen enkele technologie is perfect. Laat daarom, indien mogelijk, de gegevens na een back-up altijd vergelijken met de oorspronkelijke gegevens. De meeste back-upprogramma’s bieden deze mogelijkheid. Als u de gegevens handmatig of met een eenvoudig programma back-upt, helpen alleen programma’s als DirComp, die gegevens bit voor bit met het origineel kunnen vergelijken (mits u de gegevens in het “origineel” back-upt, dus niet in een speciaal bestandsformaat of verpakt).

Harde schijf

Sommige gebruikers maken een back-up van hun gegevens als een kopie naar een ander gebied van de harde schijf of door middel van een Raid-controller (Raid 1 – in deze modus wordt de huidige harde schijf altijd gespiegeld naar een 2e harde schijf) naar een 2e harde schijf. Dit type back-up vervangt geen back-up! Zolang het besturingssysteem toegang heeft tot de gegevens, loopt het ook voortdurend het risico van virussen, systeemcrashes of per ongeluk wissen en vervangt het dus nooit een echte back-up op een back-upmedium. Toch kunnen dergelijke maatregelen in combinatie met een back-up onder bepaalde omstandigheden zinvol zijn (bijvoorbeeld Raid 1 voor een bestandsserver tegen uitvalbeveiliging).

Als er geen ander back-up alternatief is, moet u op zijn minst een back-up maken naar een andere partitie (maak er desnoods een aan, zie deel 2 van dit artikel). Een back-up naar een andere partitie beschermt tenminste tegen per ongeluk verwijderen of fouten in de bestandstoewijzingstabel van de werkpartitie. Als het back-upprogramma naar een back-upbestand schrijft (en geen back-up maakt van de gegevens in het origineel), zijn deze ook relatief veilig voor virussen en andere beestjes, omdat het virus hier de ingepakte inhoud van de back-up niet kan lezen. Deze back-ups zijn echter niet beschermd tegen beschadiging of verwijdering.

Een woord aan alle Raid 0 gebruikers. Ook al levert deze werkingswijze (2 harde schijven, gegevens worden afwisselend op beide gegevensdragers geschreven) iets betere prestaties: Als een van de twee harde schijven uitvalt, gaan alle gegevens verloren. De kans op uitval is dus twee keer zo groot als bij “normaal” gebruik. Iedereen moet zelf beoordelen of de grotere prestatiewinst het risico waard is.

Optische media

Onder optische media versta ik CD-R(W) en DVD-R(W) in alle bekende formaten. Cd’s en dvd’s behoren tot de beste opslagmedia voor thuisgebruik. De voordelen van deze opslagmedia zijn het wijdverbreide gebruik, de eenvoudige bediening en de lage prijzen van de media. Of een DVD-brander absoluut noodzakelijk is, moet worden bepaald door de hoeveelheid gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt.

DVD’s en CD’s zijn verkrijgbaar als R- en als RW-media. RW-media worden aanbevolen voor permanente gegevensback-ups omdat ze verschillende keren kunnen worden overschreven. R-media daarentegen moeten worden gebruikt voor permanente back-ups (bijvoorbeeld boekhoudkundige gegevens). RW media kunnen echter niet zo vaak als gewenst worden gebruikt. Vele PC tijdschriften hebben reeds “lange termijn testen” van CD-RW en DVD-RW uitgevoerd en zijn tot zeer verschillende resultaten gekomen – afhankelijk van de fabrikant en de gebruikte brander. Idealiter gebruikt u de door de fabrikant aanbevolen media, vooral voor DVD’s.

Om met een back-upsoftware naar een optisch opslagmedium te kunnen schrijven, is meestal een packet-writing driver nodig (bijv. Nero InCD of de InCD van de software TrayBackup). Andere back-upprogramma’s hebben hun eigen schrijfmotor en zijn dus niet afhankelijk van hulp van buitenaf.

Externe opslagapparaten zonder verwijderbare media

Dankzij USB en Firewire kunnen harde schijven nu ook extern worden gebruikt in handige behuizingen. Bij een upgrade van het systeem valt al snel een harde schijf van 40 GByte af, die eigenlijk ideaal is als back-upmedium via de externe interfaces.

Zolang het externe opslagapparaat alleen wordt aangesloten voor de back-up van gegevens, is deze back-upmethode aanvaardbaar, althans voor thuisgebruik. Als de schijf echter altijd is aangesloten, ontstaan dezelfde gevaren als bij een back-up op de interne harde schijven (zie uitleg hierboven). Een groot nadeel is dat u de back-ups niet in willekeurige volgorde kunt archiveren. Afhankelijk van het back-upprogramma is het mogelijk om meerdere back-upsets naar één medium te schrijven; als deze harde schijf echter uitvalt, gaan alle back-ups verloren.

USB-sticks zijn een praktisch alternatief voor diskettes, maar ze zijn te duur en te gevaarlijk voor het maken van back-ups. In de haast vergeet men bijvoorbeeld het apparaat eerst uit te loggen alvorens het los te koppelen, en de gegevens op het medium kunnen al vernietigd zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de bovengenoemde USB en FireWire harde schijven.

Externe opslagapparaten met verwijderbare media

ZIP-, JAZZ-, REV- of flashgeheugenkaarten behoren allemaal tot de groep externe opslagapparaten met verwijderbare media. Al deze apparaten hebben gemeen dat hun media qua capaciteit veel te duur zijn in vergelijking met een optisch opslagmedium (CD of DVD). Naar mijn mening zijn deze apparaten niet de eerste keuze voor een eenvoudige back-up. Aan de andere kant is de bediening meestal net zo eenvoudig als met de goede oude diskette. Natuurlijk kunt u ook op deze media een back-up van uw gegevens maken.

Het MO-station is een mix van een optisch station en een magnetisch opslagmedium. Dit wordt veel gebruikt op zowel medisch als forensisch gebied. Deze gegevensdragers spelen thuis geen grote rol.

Tape drives worden nu nauwelijks nog thuis gebruikt, maar in een grotere IT-omgeving zijn zij bijna altijd het nummer één back-upmedium. De grote onhandigheid en de trage prestaties hebben veel bedrijven er echter al toe gebracht een gegevensback-up uit te besteden aan verschillende in de handel verkrijgbare harde schijven.

Netwerk/internet

In bedrijven worden gegevens centraal opgeslagen op een server, die ze meestal via een Raid-1 beschermt tegen verlies. Van deze gegevens wordt dan met bepaalde tussenpozen een back-up gemaakt op een back-upmedium.

Voor uw eigen LAN kunt u zich veel werk besparen als u de gegevens ook hier centraal beheert, omdat u dan bij de back-up geen gegevens vergeet. Als u uw gegevens alleen naar een andere computer in het LAN kopieert, hebt u in principe een back-up gemaakt, maar lopen de gegevens ook op de doelcomputer gevaar door virussen en dergelijke. Dit type back-up is echter relatief veilig als het back-upprogramma een eigen bestandsformaat gebruikt en geen back-up maakt van de bestanden in het origineel (zie onderwerp“Back-up in origineel of eigen bestandsformaat“).

Vanwege de hogere uploadsnelheden is een eigen webserver of eenvoudige webruimte ook geschikt voor de back-up van de belangrijkste gegevens. Met programma’s als VirtuaDrive of WebDrive kan FTP-opslag ook als lokale schijf worden gemount en zo toegankelijk worden gemaakt voor elk back-upprogramma. Ik zou persoonlijke gegevens echter niet onversleuteld opslaan buiten uw eigen toegangsgebied. Programma’s voor encryptie zijn te vinden in het WinTotal software archief in de sectie Encryptie.

Back-up van gegevens

Waar zijn de gegevens?

Om een back-up te maken van al uw gegevens, moet u ze eerst vinden. Helaas staan ze lang niet allemaal centraal op één plek.

Sinds Windows 2000 worden alle gebruikersgegevens opgeslagen onder “Documenten en instellingen” op de systeemschijf. Hier vindt u mappen voor de afzonderlijke gebruikers.

Map Documenten en instellingen

Verdere submappen zijn te vinden in de gebruikersmappen:

Map van een gebruiker

Alle mappen zijn alleen zichtbaar als onder de opties ook verborgen systeemmappen worden weergegeven.

 • De mappen Favorieten en Cookies spreken voor zich.
 • De map Sjablonen is alleen aanwezig als ook Microsoft Office is geïnstalleerd.
 • De map Bureaublad bevat alle bestanden en snelkoppelingen die op het bureaublad te zien zijn.
 • SendTo slaat “Verzenden naar” op.
 • Printer Neighbourhood en Network Neighbourhood slaan bestemmingen op die op het netwerk gevonden worden.
 • Start Menu bevat het startmenu van de gebruiker.
 • De map Local Settings bevat de tijdelijke internetbestanden (cache), geschiedenis, temp directory en toepassingsbestanden van sommige toepassingen. Outlook Express bijvoorbeeld slaat in deze map ook de bestanden van de betreffende gebruiker op.
 • Gebruikersspecifieke instellingen van verschillende toepassingen, waaronder Internet Explorer, worden ook opgeslagen in de map Application Data. Deze map bevat ook het Windows adresboek.

De belangrijkste van alle mappen is“Mijn documenten“, die ook de submappen “Mijn muziek”, “Mijn films”, “Mijn foto’s” en andere zaken bevat.

Afhankelijk van de gebruikte versie van Windows is de map op verschillende plaatsen te vinden, maar altijd op de Windows-schijf. U kunt zelf nagaan waar de map zich bevindt via het contextmenu -> Eigenschappen van de map “Mijn documenten” op het bureaublad.

Eigenschappen in het contextmenu van “Mijn documenten

De map en zijn inhoud kunnen ook worden verplaatst via de bijbehorende knop. In de praktijk is het nuttig gebleken systeem en bestanden te scheiden en de gegevens op een tweede partitie op te slaan. Het tweede deel van dit artikel behandelt deze mogelijkheid en de uitvoering ervan.

TweakUI XP (Windows XP en 2003 Server) of TweakUI 2000 aka TweakUI 1.33 (Windows 9x en Windows 2000) helpt ook bij het terugvinden van opslagmappen als deze zijn verplaatst, bijvoorbeeld door een voorinstallatie.

Mapbestemmingen zoeken met TweakUI

Als u het zeker wilt weten, kunt u een volledige back-up maken van uw eigen map onder“Documenten en instellingen“. Hier staat echter veel bestandsrommel (TEMP-map, internetcache, geschiedenis, cookies, etc.). Belangrijk zijn zeker Mijn Documenten, Favorieten, Bureaublad en de map van Outlook Express, onder Application Files en het Adresboek. Als u andere programma’s gebruikt, moet u nagaan waar zij hun bestanden opslaan.

Back-up met Windows Backup

Sinds Windows 98 beschikt Windows over een vrij handig back-upprogramma, dat vroeger ook door Veritas werd gedistribueerd met een uitgebreide reeks functies. De grootste tekortkoming van Windows Backup is het gebrek aan softwarematige compressie. Onder Windows XP is Windows Backup te vinden onder de naam “Backup” onder Accessories -> System Tools.

Windows eigen back-up programma

Het programma start in wizardmodus (“altijd starten in wizardmodus” geactiveerd), maar kan ook overschakelen naar “geavanceerde modus” (“altijd starten in wizardmodus” gedeactiveerd) en toont zo alle functies.

Uitgebreide modus

De bediening spreekt eigenlijk voor zich samen met de assistent-functie. Toch wil ik een paar opmerkingen maken.

 • Opdat het programma naar optische media zoals CDR of CDRW kan schrijven, moet een packet-writing driver geïnstalleerd zijn en moet het medium schrijfklaar zijn. Alleen dan kan het programma naar het medium schrijven.
 • Aangezien het programma geen gegevens comprimeert, moeten grotere hoeveelheden Word-documenten en dergelijke eventueel reeds gecomprimeerd op de harde schijf worden opgeslagen. NTFS-compressie heeft hier geen zin als de gegevens op de CD worden opgeslagen. Overigens moet als back-uptype bestand worden gekozen.
 • Het backupprogramma kan na het opslaan ook controleren of de bestanden identiek zijn aan de oorspronkelijke bestanden (fouten uitsluiten). De betreffende optie is te vinden onder Extra’s -> Opties op het tabblad Algemeen als 3e keuze-item.

  Controle van de bestanden na de back-up

 • Het back-up type (zie het begin van het artikel) kan worden ingesteld onder Extra’s -> Opties -> Back-up type.

  Type back-up instellen

Back-up via batchbestand

Wie graag spartaans is, kan ook vertrouwde functies gebruiken: Xcopy

Met de eenvoudige opdrachtregel

xcopy %Bron% %doel% /s /c /i /f /h /k /o /x /y

kun je al een volledige back-up maken.

Voor %Source% en %Target% moet u eerst de paden specificeren in een batchbestand met SET-commando’s, bijv.
Bron =”c:Documenten en InstellingenMichael”
Stel Doel=”x:Backup
De parameters achter XCopy worden ook uitgelegd door xcopy /? in de opdrachtprompt.

De back-up per batch in deze vorm is niet erg handig.

Het tijdschrift CT heeft op zijn webpagina’s al een kant-en-klaar batchbestand geplaatst, dat is uitgelegd in het artikel“BfF, Issue 03/2003″. Dit batchbestand slaat de in %Bron% opgegeven bestanden op in %Doel% en maakt daar een submap aan met de huidige datum. Tenslotte wordt WinDiff gebruikt om te vergelijken of de bestanden correct zijn opgeslagen (Windiff is bijvoorbeeld te vinden in “Support.cab” op de Windows XP CD in de map “SupportTools”).

Let op: Het script maakt alleen de eerste keer dat het wordt aangeroepen een back-up van alle bestanden en dan alleen incrementeel, d.w.z. de veranderingen van back-up naar back-up. De parameter /m in de Xcopy-opdrachtregel is hiervoor verantwoordelijk, omdat deze alleen bestanden met het attribuut“a” opslaat. Als u dit niet wilt en in plaats daarvan altijd een volledige back-up wilt maken, moet u de parameter verwijderen.

Verdere programma’s

Het aantal back-upprogramma’s op de markt is onbeheersbaar. In de sectie Back-up en bestandssynchronisatie van het WinTotal software-archief hebben we een selectie samengevat van wat wij als de betere programma’s beschouwen. Daaronder bevinden zich zowel gratis als shareware.

Backup4all, Backup Service Home of SyncBack hebben zich als freeware in de praktijk bijzonder goed bewezen, maar bieden allemaal een verschillende aanpak voor het omgaan met en het maken van back-ups.

Uit het shareware kamp vind ik Second Copy bijzonder interessant. Second Copy werkt met back-up profielen die zeer individueel kunnen worden aangepast en bewaart de bestanden (desgewenst ingepakt) in het oorspronkelijke formaat.

Tweede kopie

Nero-bezitters krijgen met Nero BackItUp een zeer goed back-up programma, dat geschikt is voor back-ups naar DVD en CD. Het biedt naast een sheduler ook compressie en is daarmee een goed alternatief voor de Windows back-up.

Nero BackItUp

Wordt vervolgd…

In het 2e deel leert u hoe u het systeem en de gegevens kunt scheiden, d.w.z. hoe u de gegevens op een aparte partitie kunt opslaan. Daartoe maken we een andere partitie aan met Partition Expert SE van onze WinTotal support CD en wijzigen vervolgens de systeempaden naar een map op de nieuwe partitie. Vervolgens maken we een back-up van het besturingssysteem met het image-programma TrueImage van onze WinTotal support CD. Tot slot behandelen we kort het systeemherstel van Windows.

Gerelateerde berichten