Windows 7 Bibliotheken

De bibliotheken zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in Windows 7. Niet iedere gebruiker begrijpt echter het doel en het gebruik ervan, daarom presenteren we hier de nieuwe functie in meer detail. Het artikel geeft …

Windows 7 Bibliotheken

  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Windows
  6. »
  7. Windows 7 Bibliotheken

De bibliotheken zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in Windows 7. Niet iedere gebruiker begrijpt echter het doel en het gebruik ervan, daarom presenteren we hier de nieuwe functie in meer detail. Het artikel geeft ook tips en advies over hoe u andere bronnen zoals netwerkpaden van NAS-schijven of shares op een Windows (Home) Server in de bibliotheken kunt opnemen.

Presentatie van bibliotheken

Tot Windows Vista was de organisatie van bestanden nog gekoppeld aan hun mappen: In de map “Mijn Muziek” kon de gebruiker zijn muziek opslaan, in de map “Mijn Afbeeldingen” zijn foto’s en in de map “Mijn Documenten” de bestanden. Er zijn deze mappen voor elke gebruiker en de overkoepelende “gedeelde” variant voor alle gebruikers van het systeem. Deze structuur heeft het nadeel dat de gebruiker ofwel zijn inhoud in deze mappen moet organiseren, ofwel handmatig toegang moet krijgen tot de andere opslagbronnen (bv. een andere map met muziek op een andere schijf) als hij de inhoud wil raadplegen.

Windows Vista introduceerde daarom een nieuw concept voor het organiseren van gebruikersgegevens, virtuele mappen genaamd. Dit was echter niet erg toegankelijk, omdat men eerst een zoekopdracht moest starten en deze zoekopdracht vervolgens als virtuele map kon worden opgeslagen. Zie Tip: Virtuele mappen van Vista als vervanging voor bibliotheken van Windows 7.

Met Windows 7 is dit systeem van thematische opslag van gebruikersgegevens in de profielmap nu uitgebreid met de “echte” bibliotheken.
Dit zijn in feite virtuele containers voor verschillende bestandstypen, die het besturingssysteem voor de gebruiker groepeert in een bibliotheek. Voor de gebruiker maakt het dus niet uit waar de inhoud zich bevindt, want de bibliotheek is het centrale contactpunt en stelt ze beschikbaar voor gebruik. De bibliotheken gedragen zich ten opzichte van het besturingssysteem als echte mappen.
Het voordeel voor de gebruiker is dat tot 50 verschillende paden per bibliotheek thematisch kunnen worden gegroepeerd in een documentgroep (foto’s, muziek, video’s, documenten). Dit betekent dat de verschillende paden centraal op één plaats toegankelijk zijn.

Als mappen aan een bibliotheek worden toegevoegd, blijven ze op hun oorspronkelijke plaats staan. Als echter een opslaglocatie is opgegeven, kunnen bestanden ook naar een bibliotheek worden gekopieerd of verplaatst (zie Opslaglocatie opgeven).

Bibliotheken aanpassen en organiseren

Windows 7 biedt al 4 bibliotheken (afbeeldingen, documenten, muziek en video’s), die direct in de Verkenner worden weergegeven wanneer deze wordt gestart.

bib01

Bibliotheken onder Windows 7
Klik op de afbeelding om te vergroten

De gebruiker bepaalt welke echte mappen in een bibliotheek worden opgenomen. Dit kan worden aangepast via het contextmenu van een bibliotheek:

bib02

Mappen toevoegen aan de bibliotheek

Hier kan de gebruiker verdere mappen aan de bibliotheek toevoegen die zich op de lokale computer of binnen een thuisnetwerkgroep van Windows 7 bevinden (voor andere bronnen in het netwerk zie hieronder “Probleemgeval netwerkpaden”).

Een andere manier om mappen aan een bibliotheek toe te voegen is rechtstreeks in het contextmenu van de mappen.

bib04

Nieuwe mappen toevoegen aan bibliotheken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Hier kan de gebruiker eenvoudig selecteren in welke bibliotheek de huidige map moet worden opgenomen of direct een nieuwe bibliotheek aanmaken.

Opslaglocatie instellen

Aangezien de virtuele mappen van bibliotheken zich gedragen als echte mappen, kunnen ze ook bestanden opnemen via slepen en neerzetten of kopiëren en plakken. Dit is echter alleen mogelijk als de gebruiker ten minste één map aan de bibliotheek heeft toegevoegd. De betreffende standaardmap “Public” voldoet hier niet.

Het volgende screenshot laat zien dat vervolgens de map “Mijn afbeeldingen” van het station “F:Mijn documenten lokaal” is toegevoegd. Pas nu kan de gebruiker bestanden of mappen rechtstreeks in de bibliotheek opslaan. Het als opslaglocatie gedefinieerde pad wordt beschouwd als de werkelijke opslaglocatie van het bestand.

bib03

Opslaglocatie instellen

Nieuwe bibliotheken aanmaken

Voor een beter overzicht kan de gebruiker ook zelf extra bibliotheken aanmaken. Ga daarvoor naar de hoofddirectory van de bibliotheken en ga dan via het contextmenu -> “Nieuw” of via de knop “Nieuwe bibliotheek”.

bib05

Nieuwe bibliotheken aanmaken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voor elke bibliotheek is een bepaald weergavetype ingesteld, maar u kunt dit eventueel wijzigen. De bibliotheek “Documenten” is het meest geschikt voor gemengde bestandstypen zoals Word-teksten, PDF’s enz., daarom is hier een ander weergavetype “Documenten” ingesteld.

Naast interne harde schijven kunnen ook externe harde schijven in de bibliotheken worden opgenomen, zolang ze op de werkplek ook als harde schijf worden weergegeven. De inhoud is dan echter alleen beschikbaar als ook de gegevensdrager is aangesloten en ingeschakeld.

Probleemgeval netwerkpaden, verwisselbare schijven

Als u uw gegevens op een verwisselbaar medium zoals een DVD/CD of een USB-stick hebt staan, kunt u op het idee komen deze in de bibliotheken op te nemen. Dit mislukt echter meestal met een foutmelding:

bib06

Foutmelding bij het opnemen van mappen op verwisselbare media

De gebruiker krijgt een bijna identieke foutmelding als hij een netwerkpad wil opnemen in een bibliotheek die zich niet op een computer met Windows 7 in een thuisnetwerkgroep bevindt.

De reden hiervoor is een speciaal kenmerk van de bibliotheken: in Windows 7 zijn deze gebaseerd op geïndexeerde gegevens. Alleen via de index kan Windows 7 de verschillende mapweergaven voor muziek, afbeeldingen, video’s en documenten zo snel voorzien van de uitgebreide meta-informatie. De inhoud van de bibliotheken wordt dus niet voorbereid door het eenvoudig opvragen van de bron, maar is gebaseerd op de index van de zoekfunctie van Windows 7. Daarom weigert Windows 7 gegevens die niet geïndexeerd kunnen worden. Hieronder vallen niet alleen verwijderbare media, maar ook netwerkshares.

Dit geldt niet voor eigenaren in een thuisnetwerkgroep onder Windows 7, want hier zijn de gegevens op de oorspronkelijke computer al geïndexeerd en Windows 7 valt dan terug op deze index.

Windows Server en Windows Vista kunnen ook dienen als gegevensbronnen als zij aan de serverzijde een indexservice draaien. Windows 7 is compatibel met Windows Search 4.0, dat beschikbaar is voor Windows XP, Vista, Server 2008 en Server 2003. Aangezien de Windows Home Server is gebaseerd op Windows Server 2003, kan Windows Search 4.0 ook hier worden geïnstalleerd.

Opmerking: bezitters van Windows Home Servers kunnen gebruik maken van het Power Pack 3, dat sinds 24.11.2009 als online update beschikbaar is en dat niet alleen automatisch Windows Search 4 op de server installeert, maar ook de shares automatisch integreert in de Windows 7-bibliotheken via de WHS Connector.

bib07

Windows Search 4 op de Windows Home Server
Klik op de afbeelding om te vergroten

Als de gegevens op de server zijn geïndexeerd, kan Windows 7 ze ook opnemen in de bibliotheken.

bib08

Geïndexeerde inhoud van de server kan nu worden opgenomen

Hulp voor andere netwerkstations via symbolische links

Toevoeging 07.05.2012: De hieronder beschreven manier werkt niet in alle gevallen en is enigszins foutgevoelig. Het is veel gemakkelijker om het doel te bereiken met de Win7 Libary Tool, die alle paden in bestaande of nieuwe bibliotheken meeneemt.

13385

Win7 Hulpmiddel voor bibliotheken

Voor bezitters van gewone NAS-schijven of andere opslagoplossingen in het netwerk is de gepresenteerde optie echter niet beschikbaar. Als alternatief zou men de netwerkshare offline beschikbaar kunnen stellen, omdat deze dan door de client wordt geïndexeerd. Dit zou echter tot gevolg hebben dat de gegevens twee keer beschikbaar zijn, namelijk op de client en op de netwerkshare.

De oplossing hiervoor is het maken van symbolische links met het commandoregeltool mklink. Dit is in feite een verwijzing naar een andere bron, die een andere directory, een schijf of een netwerkshare kan zijn.

Maak eerst een map aan op een lokale harde schijf die later de symbolische link naar de netwerkbron zal bevatten, in ons voorbeeld “DataNet” op de F-schijf:

In de tweede stap start u de opdrachtprompt met beheerdersrechten en maakt u een symbolische koppeling met mklink.

mklink f:DataNetMusic \wtserverMusic /D

maakt een map “Muziek” aan in de map “DatenNetz” (hiervoor de parameter “D”), die als een symbolische link naar de map “Muziek” verwijst naar de netwerkbron “wtserver”.

Screenshot

Symbolische koppelingen met mklink
Klik op de afbeelding om te vergroten

Volgens dit schema kunnen verdere symbolische links voor afbeeldingen en documenten in de map “DatenNetz” worden gemaakt (bijv. mklink f:DatenNetzFotos \wtserverFotos /D).

Deze symbolische links kunnen nu worden opgenomen in de bibliotheken van Windows 7.

Bij deze oplossing, die niet door Microsoft wordt ondersteund, is het echter belangrijk te onthouden dat de gegevens nu allemaal via het netwerk moeten worden geïndexeerd, wat soms een hoge netwerkbelasting veroorzaakt. Als deze workaround op meerdere computers wordt gebruikt, moeten de gegevens vanaf elke computer in het netwerk worden geïndexeerd, waardoor de belasting nog groter wordt. Bovendien zijn wijzigingen in bibliotheken (bijvoorbeeld het hernoemen van nieuwe bestanden op het netwerkpad) niet onmiddellijk zichtbaar, omdat de weergave gebaseerd is op de index. Voor alle soorten bestandsbewerkingen zou de gebruiker daarom liever rechtstreeks op de bron (het netwerkstation) werken dan in de bibliotheek.

Verdere links

Blog van Daniel Melanchthon – Netwerkpaden en stations in bibliotheken
Software-archief WinTotal – Windows Search 4.0
WinTotal Tip Archief – Vista virtuele mappen als vervanging voor Windows 7 bibliotheken
Wikipedia – Symbolische snelkoppelingen
Home Server Blog – Power Pack 3 voor Windows Home Server
Microsoft – Opmerkingen over de Windows Home Server Power Service Pack 3 update

Gerelateerde berichten