Broadcast adres: Samenstelling en functie van het IP-adres

Als informatie en diensten aan alle apparaten en componenten in een netwerk moeten worden doorgegeven, wordt daarvoor een broadcast-adres gebruikt. Dit is samengesteld uit de geldige IP-adressen en het netmasker en wordt door beheerders gebruikt …

Broadcast adres: Samenstelling en functie van het IP-adres

Kundenbeziehungen werden mit CRM Systemen gesteuert
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Netwerk
 6. »
 7. Broadcast adres: Samenstelling en functie van het IP-adres

Als informatie en diensten aan alle apparaten en componenten in een netwerk moeten worden doorgegeven, wordt daarvoor een broadcast-adres gebruikt. Dit is samengesteld uit de geldige IP-adressen en het netmasker en wordt door beheerders gebruikt om de succesvolle verzending van gegevenspakketten te controleren. In dit artikel vertellen we u welke verschillende soorten broadcast-adressen er zijn . We laten ook zien hoe u het broadcastadres van uw netwerk kunt achterhalen aan de hand van een voorbeeld.

Bestaan er ook broadcast-adressen voor MAC-adressen?

Ja, maar in tegenstelling tot de IP broadcast wordt hier een adres gebruikt waarbij alle 48 bits op “1” staan (FF-FF-FF-FF-FF).

Kan ik met een broadcast ook berichten sturen naar geselecteerde deelnemers?

Nee, een broadcast bereikt altijd alle deelnemers van een lokaal netwerk. Als u gegevenspakketten naar specifieke ontvangers wilt sturen, moet u in plaats daarvan een multicast gebruiken.

Wat is het verschil tussen het broadcastadres en het netwerkadres?

Het netwerkadres (of subnetadres) is altijd het eerste adres van een netwerk, het broadcastadres het laatste. Geen van beide kan worden toegewezen aan hosts.

Definitie: Wat is een “uitzending” en waarvoor wordt die gebruikt?

In de informatietechnologie is een broadcast een bericht dat gelijktijdig naar alle deelnemers in een netwerk wordt verzonden.

Die Broadcast-Adresse wird auch beim Drucken genutzt
Broadcasts vervullen ook een taak bij het printen: het SMB-communicatieprotocol gebruikt ze om te zoeken naar bestands- en printershares in het lokale netwerk.

Het wordt meestal gebruikt in een computernetwerk wanneer het IP van de ontvanger van het bericht nog onbekend is. Broadcasts worden onder meer gebruikt door DHCP, ARP of Wake-On-LAN processen , maar ook computergames met een netwerk gebruiken ze, bijvoorbeeld om lijsten met open spellen binnen het netwerk te vinden.

Ook het SMB-communicatieprotocol gebruikt broadcasts om te zoeken naar bestands- en printershares in het lokale netwerk.

2 Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten broadcasts

Bij een broadcast bereikt het gegevenspakket alle deelnemers binnen het lokale netwerk zonder dat zij uitdrukkelijk als ontvangers moeten worden opgegeven. Elke ontvanger kan het dan openen, de informatie die het bevat interpreteren en erop reageren (d.w.z. instructies uitvoeren) of het bericht afwijzen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten broadcast:

 • Bij de beperkte broadcast wordt 255.255.255.255 als doeladres opgegeven. Technisch gezien is dit gericht op alle bestaande adressen, maar in werkelijkheid bevindt het doel zich altijd in het (eigen) lokale netwerk en kan dus rechtstreeks worden omgezet in een Ethernet broadcast. Limited broadcast-pakketten worden niet door een router doorgestuurd.
 • Bij directed broadcast daarentegen zijn alle ontvangers van een bepaald netwerk altijd het doelwit. In dit geval bestaat het broadcastadres uit het IP van het doelnetwerk en de instelling van alle hostbits op de waarde “1”. Een specifiek broadcastadres (“directed broadcast address”) bevat dus alleen enen als achtervoegsel. Indien de bestemming zich niet in het eigen netwerk bevindt, wordt het gegevenspakket door de router doorgestuurd en pas in het bestemmingsnetwerk in een Ethernet broadcast omgezet. Voorwaarde hiervoor is echter dat het bron- en bestemmingsnetwerk verschillend zijn. Indien bron- en bestemmingsnetwerk identiek zijn, spreekt men van een zogenaamde“local broadcast“, die in dit geval gelijk is aan een“limited broadcast“.

Goed om te weten: Host bits zijn een deel van het IP-adres met behulp waarvan men een specifieke host in een subnet kan identificeren. Het subnetmasker bepaalt welk deel van het adres wordt gebruikt voor de netwerkbits en welk voor de hostbits. Het IPv4-adres 192.168.0.53/28 zou bijvoorbeeld een hostbit-deel van 4 hebben, omdat 28 van de in totaal 32 beschikbare bits al zijn gereserveerd voor het netwerkdeel.

Het bepalen van het broadcast-adres kan zeer tijdrovend zijn.

Om het broadcast-adres van uw netwerk te bepalen, hebt u eerst het IP-adres en het subnetmasker van uw computer nodig. De eenvoudigste manier om deze te krijgen is met de opdrachtprompt:

 1. Typ“cmd” in de zoekregel van het menu Start om de Windows-console te openen.
 2. Typ de opdracht
ipconfig /all

Naast allerlei interessante informatie (bijv. over DNS, DHCP of de standaardgateway) levert dit ook uw eigen IP-adres en het bijbehorende subnetmasker op. Deze kunt u nu gebruiken om het broadcast-adres af te leiden.

ipconfig/all Ergebnis in der Eingabeaufforderung
Naast allerlei andere interessante informatie geeft het commando ipconfig /all ook je eigen IP-adres en het bijbehorende subnetmasker terug.

Onze testcomputer heeft het IP-adres 192.168.178.41 en het subnetmasker 255.255.255.0. Dit laatste wordt echter meestal weergegeven in de vorm van het zogenaamde CIDR-suffix (“Classless Inter-Domain Routing”) .

Een IPv4-adres heeft altijd een grootte van 32 bits en bestaat uit 4 octetten. Het subnetmasker uit ons voorbeeld ziet er in binaire notatie als volgt uit:

11111111.11111111.11111111.00000000

Hiervan kan nu de CIDR-notatie worden afgeleid, want die wordt bepaald door het aantal enen. In ons voorbeeld zijn 3 octetten volledig bezet met netwerkbits, wat betekent dat we 3 x 8 = 24 enen hebben en dus een CIDR van /24. De resterende 8 bits (32 – 24) zijn gereserveerd voor het hostgebied.

3.1 Bepaal het aantal hosts

Uit de CIDR kunnen we nu het aantal hosts berekenen. We weten al dat 8 bits zijn gereserveerd voor het hostgedeelte, wat betekent dat theoretisch 2 tot de macht 8 (dus 256) adressen kunnen worden toegewezen. In ons voorbeeld zijn er echter “slechts” 254 adressen, omdat we het netwerkadres en het broadcastadres moeten aftrekken.

3.2 Berekening van het broadcast-adres

Om uit bovenstaande informatie het broadcast-adres te berekenen, worden alle host-bits van ons IP-adres op 1 gezet. Hiervoor moeten we ze ook omzetten in binaire notatie:

11000000.10101000.10110010.101001

Uit de vorige paragraaf weten we al dat we nog 8 bits beschikbaar hebben voor het hostbereik Dit betekent dat we alle bits van het laatste octet op “1” zetten.

11000000.10101000.10110010.111111

Dus in decimale notatie is ons broadcast adres:

192.168.178.255

Tip: Als het berekenen te ingewikkeld en tijdrovend voor je is, kun je gewoon een van de gratis adrescalculators (bijv. die van Netways) op internet gebruiken.

Gerelateerde berichten