Eenvoudig uitgelegd: Wat is een script?

Naast gewone programma’s en toepassingen spelen ook scripts een belangrijke rol in de informatietechnologie. In dit artikel leggen we uit wat scripts precies zijn en waarvoor ze meestal worden gebruikt. 1. definitie: Wat is een …

Eenvoudig uitgelegd: Wat is een script?

  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Windows
  6. »
  7. Eenvoudig uitgelegd: Wat is een script?

Naast gewone programma’s en toepassingen spelen ook scripts een belangrijke rol in de informatietechnologie. In dit artikel leggen we uit wat scripts precies zijn en waarvoor ze meestal worden gebruikt.

1. definitie: Wat is een script?

In de informatietechnologie is een script een korte reeks commando’s die door een specifiek programma (bijvoorbeeld een webbrowser of een servertoepassing) worden uitgevoerd. Ze worden voornamelijk gebruikt om processen op lokale computers (Windows of Mac) te automatiseren, maar worden ook vaak gebruikt om webpagina’s te genereren of voor configuratietaken binnen de IT-infrastructuur.

Notepad++ Editor
Betekenis: Scripts zijn meestal tekstdocumenten, dus je kunt ze bewerken met een gewone teksteditor.

Scripts zijn meestal tekstdocumenten die geschreven zijn in een zogenaamde scripttaal. Daarom kunnen ze meestal zonder problemen worden geschreven, geopend en bewerkt met een gewone teksteditor (bijvoorbeeld Notepad of TextEdit).

Waar worden scripts gebruikt?

In tegenstelling tot klassieke programmeertalen worden scripts niet gecompileerd maar geïnterpreteerd. Dit betekent dat de broncode hetzelfde is als de uitvoeringscode. Dit heeft echter het nadeel dat elke keer dat het wordt uitgevoerd, het ook moet worden vertaald, wat uiteindelijk ten koste gaat van de snelheid.

Tip: Instructies voor het oplossen van scriptfouten in Internet Explorer vindt u hier.

Login-Skript am Computer
Een script regelt ook bijna altijd het inloggen op uw computer of een website.

Daarom worden scripts meestal niet gebruikt voor zeer rekenintensieve taken, maar eerder als aanvulling op de systeemtalen. Afhankelijk van het type script kunnen ze onder Windows echter heel goed worden gebruikt, bijvoorbeeld als ondersteuning voor Visual Basic- of DOS-processen. Een script bestuurt bijvoorbeeld bijna altijd het inloggen op uw computer of een website, en ook de macro’s in uw Office-programma’s zijn typische voorbeelden.

Op Mac-computers daarentegen nemen ze vooral de automatisering van taken over. Java-scripts zijn algemeen toepasbaar en kunnen worden gebruikt om dynamische webpagina’s te genereren. UNIX-scripts daarentegen worden meestal gebruikt om de in- en uitvoer van een terminal vast te leggen.

Welke scripttalen zijn er?

Er is nu een hele reeks verschillende scripttalen. De populairste (en meest gebruikte) zijn echter ongetwijfeld Perl (Practical Extraction and Report Language) en PHP (Hypertext Preprocessor), dat vooral wordt gebruikt om internettoepassingen te maken.

Goed om te weten: Met Windows PowerShell biedt Microsoft ook een platformoverschrijdend kader dat bestaat uit een opdrachtregelinterpreter en de bijbehorende scripttaal.

4. voorbeeldscript: Het bepalen van latentietijden met behulp van Powershell

Het volgende voorbeeldscript kan worden gebruikt om via ping de exacte latentietijden van afzonderlijke pagina’s of servers te bepalen. Het hiervoor benodigde Powershell commando is “Test-Connection”.

$servers = @("www.google.de", "www.bild.de", "www.wintotal.de")

$loop="10000"

for ($j=0; $j -lt $loop; $j++)

{

Write-Progress -activity "Latency bepalen . . ." -status "Reeds gecontroleerd: $j van $loop" -percentComplete (($i / $loop) * 100)

Get-Date | Out-File "c:Τempdate.txt" -append   

for ($i=0; $i -lt $servers.length; $i++) {

 $latency = ($servers[$i]), (Test-Connection -ComputerName $servers[$i] -Count 1 | measure-Object -Property ResponseTime -Average).average

 $latency | Out-File "c:™temp-result.txt" -append   

 }

Voor een gedetailleerde uitleg van scripts, zie de volgende YouTube video:

Gerelateerde berichten