Windows Remote Desktop instellen – hoe Windows remote maintenance gebruiken

Met de reeds in Windows geïntegreerde “Windows Remote Desktop” kunt u Windows op afstand onderhouden of besturen. Het volgende artikel beschrijft hoe u de functie instelt, waar zich problemen kunnen voordoen en welke alternatieven beschikbaar …

Windows Remote Desktop instellen – hoe Windows remote maintenance gebruiken

Remote Desktop Verbindung
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Windows
  6. »
  7. Windows Remote Desktop instellen – hoe Windows remote maintenance gebruiken

Met de reeds in Windows geïntegreerde “Windows Remote Desktop” kunt u Windows op afstand onderhouden of besturen. Het volgende artikel beschrijft hoe u de functie instelt, waar zich problemen kunnen voordoen en welke alternatieven beschikbaar zijn.

Wat is Windows Remote Desktop?

Met Windows Remote Desktop kunt u externe computers in uw eigen netwerk op afstand bedienen, ook vanaf Linux-, Android- of iOS-apparaten met geschikte clients.

Kan het ook worden gebruikt om computers op afstand te besturen via het internet?

Windows Remote Desktop is niet praktisch voor gebruik buiten uw eigen LAN, omdat voor afstandsbediening van Windows poortvrijgave op de router nodig is en dus ook gebruikt kan worden voor aanvallen van buitenaf.

Is de functie inbegrepen in alle Windows-edities?

RemoteDesktop is niet opgenomen in de Home-edities van Windows.

1. dit is de Windows Remote Desktop

De Windows Remote Desktop is een in Windows geïntegreerde functie waarmee u een Windows-computer vanaf een andere pc kunt benaderen en op afstand kunt bedienen. Microsoft gebruikt hiervoor het eigen Windows Remote Desktop Protocol (RDP), dat bestaat uit een server- en een clientcomponent. De serverdienst heet Remote Desktop Services en maakt sinds Windows XP deel uit van het besturingssysteem.

Remotedesktopdienste unter windows 10
Remote Desktop Services in Windows 10 en Windows 11 maakt toegang op afstand tot het systeem mogelijk.

Clients voor toegang tot RDP zijn beschikbaar voor Windows, maar ook voor andere systemen zoals Linux, Mac en zelfs Android en iOS. Het omgekeerde is ook mogelijk, dat je vanuit Windows via RDP toegang krijgt tot een Linux-pc. Dit vereist echter dat daar een serverservice (bijvoorbeeld XRDP) draait, die het RDP-protocol gebruikt, zoals we hebben beschreven in onze tip “Toegang tot de Raspberry PI via de Remote Desktop vanuit Windows 10”.

Remotezugriff auf den Raspberry pi
Je kunt ook met de RemoteDesktop toegang krijgen tot een Raspberry PI.

U kunt de serverdienst echter ook installeren op elke andere Linux-distributie, zoals Ubuntu, en deze systemen op afstand bedienen via de Windows Remote Desktop.

Als de dienst is geactiveerd, kunnen gebruikers met gebruikersnamen en wachtwoorden van buitenaf verbinding maken met het systeem alsof ze lokaal zijn ingelogd. Dit betekent dat men geen toegang krijgt tot de lopende sessies van een gebruiker zoals bij andere programma’s voor onderhoud op afstand, maar dat men op afstand als gebruiker inlogt in Windows.

1.1 Windows Remote Desktop is niet in alle edities van Windows aanwezig.

Windows Remote Desktop is niet opgenomen in de Home-edities van Windows. Op deze systemen vindt u alleen Windows Remote Support, dat een uitnodiging naar een gebruiker stuurt. U vindt deze functie in het klassieke Configuratiescherm in het onderdeel Systeem.

Windows-Remoteunterstützung
Windows Remote Assistance is een vervanging voor Windows Remote Desktop in de Home-edities van Windows.

De uitnodiging wordt als bestand opgeslagen en moet als bijlage per mail worden verstuurd. Omdat de uitnodiging echter het lokale IP van het systeem bevat en niet het door de internetprovider toegewezen IP-adres, vindt Remote Support geen verbinding. Wij adviseren u daarom liever de alternatieven voor Windows Remote Desktop te gebruiken.

2 De Windows Remote Desktop instellen

2.1 Remote Desktop activeren

Om de Windows Remote Desktop onder Windows te kunnen gebruiken, moet u de service ervoor activeren. Ga in Windows 10 en Windows 11 naar Instellingen -> Systeem -> Remote Desktop.

Windows Remote Desktop muss erst aktiviert werden.
Windows Remote Desktop moet eerst geactiveerd worden.

In Windows 7 vindt u de benodigde functie in de systeemeigenschappen op het tabblad “Remote”.

Remotedesktop in Windows 7 finden Sie in den Systemeigenschaften.
Remote Desktop is in Windows 7 te vinden in de systeemeigenschappen.

Als je Remote Desktop activeert, kunnen gebruikers in principe van buitenaf verbinding maken met het systeem. Windows biedt u dan nog meer functies, bijvoorbeeld het inschakelen van de zichtbaarheid van het systeem in het lokale netwerk om een automatische verbinding op afstand mogelijk te maken.

Remotedesktop aktiviert
Als Remote Desktop is geactiveerd, biedt Windows nog meer mogelijkheden.

2.2 Een gebruiker selecteren of aanmaken

In de volgende stap selecteert u de gebruikersaccounts die op afstand toegang moeten krijgen tot de pc. Klik eerst op de tekstlink “Gebruiker selecteren” (1), dan op “Toevoegen” (2) en in de derde stap op “Geavanceerd” (3).

Benutzer für Windows Remote Desktop berechtigen
U moet gebruikers machtigen voor Windows Remote Desktop.

Klik in het volgende dialoogvenster op “Nu zoeken” en u krijgt een lijst met alle lokale gebruikersaccounts van de pc.

Benutzerkonto für Remotezugriff auswählen
In de lijst kunt u een gebruikersaccount selecteren voor toegang op afstand.

Selecteer hier de gebruikers die ook op afstand toegang mogen krijgen tot de pc. Dit vereist dat de gebruikers vooraf op het systeem zijn aangemaakt. De hiervoor benodigde functies vindt u bij de instellingen in het onderdeel Accounts.

neuen Benutzer mit lokalem Konto anlegen
In de instellingen onder Accounts kunt u een nieuwe gebruiker met een lokaal account aanmaken.

Klik hiervoor op “Een andere persoon aan deze pc toevoegen”. Voer in het volgende dialoogvenster de toegangsgegevens van hun Microsoft-account in of klik op “Ik ken de aanmeldingsgegevens van deze persoon niet” om een lokaal account in Windows aan te maken.

lokales Konto erstellen
U kunt een Microsoft-account of een lokaal account aanmaken.

2.3 Verbinding maken met de pc op afstand

Om verbinding te maken met de eerder gedeelde remote desktop heb je een RDP-client nodig op een ander systeem. In Windows is deze al inbegrepen als een remote desktop-verbinding en kan ook worden gestart via mstsc.exe.

Remotedesktopverbindung
De Remote Desktop Connection verbindt je via RDP met een pc.

Voer het lokale IP-adres of de computernaam van het externe systeem en de gebruikersnaam voor toegang in. Vervolgens moet u het wachtwoord invoeren en krijgt u toegang tot de externe Windows-pc.

In particuliere netwerken wordt een certificaatfout gemeld, maar u kunt deze negeren en akkoord gaan als u de bron vertrouwt.

Zertifikatsfrage
Certificaatfouten zijn normaal in particuliere netwerken.

Let op: Als u een ander gebruikersaccount nodig hebt in plaats van het account dat u momenteel gebruikt, moet u in de wachtwoordvraag onder “Meer opties” het item “Ander account gebruiken” selecteren en vervolgens de toegangsgegevens invoeren van de gebruiker op het externe systeem die is geautoriseerd voor Remote Desktop.

anderes Konto verwenden
In plaats van degene die momenteel is ingelogd, kunt u ook een ander account gebruiken om toegang te krijgen tot het externe systeem.

U bent dan met deze gegevens ingelogd op het externe systeem. Een eventueel reeds ingelogde gebruiker wordt dan na een zoekopdracht voorlopig uitgelogd.

Windows 11 Remote in Windows 10
Toegang tot Windows 11 op afstand via Windows 10.

2.4 De verbinding op afstand aanpassen

Voordat u verbinding maakt, kunt u de grootte en kleurdiepte van het bureaublad aanpassen op het tabblad Weergave, lokale printers en het klembord gebruiken voor de externe pc onder “Lokale bronnen” en effecten en displays uitschakelen onder “Prestaties” om de verbindingssnelheid te verbeteren.

Einstellungen für ein Remoteverbindung
Voordat u verbinding maakt, kunt u nog instellingen maken voor de afstandsbediening.

In de volgende video wordt uitgelegd hoe u Windows Remote Desktop instelt en verbinding maakt:

3. beperkingen en problemen van het bureaublad op afstand

Windows Remote Desktop werkt goed op het lokale netwerk, maar niet over het internet. RDP gebruikt standaard poort 3389 op TCP en UDP. U kunt de poort wijzigen via de registerdatabase in het pad

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp

door de waarde voor de vermelding “PortNumber” te wijzigen, maar u moet deze poort in de firewall van de router vrijgeven en omleiden naar een lokale computer in het netwerk.

FRITZ!Box Portfreigabe für Windows Remote Desktop
FRITZ!Box Port sharing voor Windows Remote Desktop

Dit is volgens ons weer een zeer groot beveiligingsrisico, omdat de RDP-service ook herhaaldelijk bekend staat als een toegangspoort voor aanvallen op Windows-systemen.

Wij raden daarom af om Windows Remote Desktop te gebruiken voor externe toegang, vooral omdat er betere en eenvoudigere alternatieven zijn.

4 alternatieven voor Windows Remote Desktop

We hebben al een vergelijking gepresenteerd van gratis software voor onderhoud op afstand voor privégebruik. Daarnaast zijn er nog andere tools voor deze taak, zoals onze sectie voor onderhoud op afstand in de downloads laat zien. Onze favoriet is duidelijk TeamViewer. De software, die gratis is voor privégebruik, is wereldwijd een van de meest gebruikte oplossingen voor onderhoud op afstand. Daar is een goede reden voor: TeamViewer is zeer gebruiksvriendelijk en kan ook heel eenvoudig via internet worden ingesteld. Na de installatie (er is ook een portable versie) start u de TeamViewer client.

Teamviewer
TeamViewer is zeer eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Bovendien werkt de software ook probleemloos over het internet.

U ziet zowel uw ID als een wachtwoord. Om toegang te krijgen tot uw pc heeft de pc op afstand deze ID en dit wachtwoord nodig, die u moet invoeren in het veld “Afstandsbediening”.

TeamViewer gebruikt zijn eigen servernetwerk om de verbinding tot stand te brengen, via welke alle communicatie tussen de partners op afstand in eerste instantie in kaart wordt gebracht. Het eigenlijke gegevensverkeer wordt vervolgens gecodeerd via normale internetpoorten. TeamViewer werkt dus ook over firewalls, routers en NAT-netwerken heen zonder dat u hier wijzigingen hoeft aan te brengen.

De verbinding op afstand wordt vervolgens in een eigen hostvenster weergegeven en biedt met een knoppenbalk nog veel meer functies. De huidige gebruiker blijft aangemeld en u neemt de besturing op afstand virtueel over.

Remote Ansicht
Remote view van TeamViewer als vervanger van Windows Remote Desktop.

In de volgende video wordt beschreven hoe u TeamViewer onder Windows kunt gebruiken.

Gerelateerde berichten