Status van het knelpunt in de halfgeleiderindustrie: de situatie wordt minder, of niet?

Het huidige tekort aan halfgeleiders gaat nu zijn vierde jaar in. Het werd massaal aangewakkerd door de Corona-crisis, maar zelfs daarvoor waren de eerste tekenen van een tekort al zichtbaar. Dat komt omdat het huidige …

Status van het knelpunt in de halfgeleiderindustrie: de situatie wordt minder, of niet?

  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Hardware
  6. »
  7. Status van het knelpunt in de halfgeleiderindustrie: de situatie wordt minder, of niet?

Het huidige tekort aan halfgeleiders gaat nu zijn vierde jaar in. Het werd massaal aangewakkerd door de Corona-crisis, maar zelfs daarvoor waren de eerste tekenen van een tekort al zichtbaar. Dat komt omdat het huidige tekort aan halfgeleiders te wijten is aan verschillende redenen en factoren. Voor zowel de Duitse als de wereldeconomie houdt de huidige situatie een aanzienlijk potentieel gevaar in. In dit artikel worden de belangrijkste oorzaken van het halfgeleiderknelpunt uiteengezet en wordt een vooruitblik gegeven op hoe de zaken zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen.

Dit zijn de risico’s van een halfgeleiderknelpunt

Zonder hoogwaardige halfgeleiders raken veel industrieën al in het slop. De auto-industrie bijvoorbeeld is sterk afhankelijk van chips om de elektronica in hun voertuigen te laten werken. Evenzo zijn halfgeleiders ingebouwd in elektronische apparaten zoals smartphones en laptops. Zonder deze chips zou een breed scala aan technologieën en functies niet beschikbaar zijn. Ook in de sector hernieuwbare energie is de vraag groot. Veel technologieën zoals fotovoltaïsche systemen en omvormers zijn sterk afhankelijk van halfgeleiders. Zij zijn ook nodig voor diverse medische technologieën en vooral voor beeldvormingsprocessen.

Door deze uiteenlopende toepassingen van halfgeleiders is de vraag extreem hoog. Enerzijds betekent het huidige knelpunt dat er minder apparaten kunnen worden geproduceerd en beschikbaar zijn. Vooral voor particuliere aankopen of fotovoltaïsche systemen voor de eigen woning zijn dus niet altijd geschikte oplossingen beschikbaar. Bovendien stijgen de prijzen voor halfgeleiders en de apparaten waarin ze worden ingebouwd enorm. Als de situatie blijft verslechteren, kunnen verdere tekorten en prijsstijgingen worden verwacht.

Het gevolg zou vooral economische verliezen zijn. Vooral geïndustrialiseerde landen zoals Duitsland zijn afhankelijk van goed functionerende bedrijfsprocessen en hoogwaardige materialen. Een voortdurend knelpunt op het gebied van halfgeleiders zou dus leiden tot productieverliezen en een afname van de economische efficiëntie. Bovendien zouden veel mensen niet meer beschikken over de technologieën en oplossingen waaraan zij in hun beroeps- en privéleven gewend zijn geraakt.

De Corona-crisis heeft het knelpunt in de halfgeleiderindustrie verergerd

Een van de belangrijkste redenen dat het chipstekort zo acuut en hardnekkig is, is de Corona-crisis. Deze heeft geleid tot aanzienlijke verstoringen in de economie, waarvan de halfgeleiderproductie niet gespaard is gebleven. Tijdens de pandemie was het onder meer niet of slechts in beperkte mate mogelijk om de voor halfgeleiders benodigde grondstoffen te verkrijgen. Dit leidde tot een enorme productiedaling, waardoor niet aan de grote vraag kon worden voldaan. De processen komen nu pas weer op gang, dus een terugkeer naar de normaliteit is de komende maanden niet te verwachten.

Bovendien zijn tijdens de Corona-crisis veel logistieke ketens ingestort. Daardoor was het niet meer mogelijk, of slechts in zeer beperkte mate, om afgewerkte halfgeleiders naar de klanten te brengen. Zij moesten dus lang wachten tot zij de vereiste materialen beschikbaar hadden en hun bedrijfsprocessen konden voortzetten. Ook de logistieke sector herstelt zich geleidelijk, zodat het nog wel even zal duren voordat alle leveringen weer soepel verlopen.

Geschil VS-China wakkert tekorten aan

De economische strijd tussen de VS en China is een van de oorzaken van het tekort aan halfgeleiders.

Het zou echter kortzichtig zijn om het halfgeleidertekort uitsluitend toe te schrijven aan de coronapandemie en de gevolgen ervan. Reeds vóór de uitbraak van Covid-19 werden de eerste knelpunten bij halfgeleiders zichtbaar. Deze waren met name te wijten aan de economische spanningen tussen de VS en China. Beide beschuldigen elkaar ervan hun economische levensvatbaarheid te belemmeren uit vrees dat de ander in bepaalde segmenten een machtspositie zou kunnen behouden of veroveren.

Verstoringen in de handelsbetrekkingen met China waren al duidelijk onder de regering-Trump, maar Joe Biden en de Democraten hebben veel beperkingen die door de vorige regering waren opgelegd, niet teruggedraaid. Tot op heden ziet de VS China als zijn grootste economische concurrent en probeert het door middel van tarieven en andere maatregelen te voorkomen dat het zijn positie op de wereldmarkt verliest. China countert en neemt economische maatregelen tegen de VS. Dit alles leidt tot spanningen die het knelpunt van de halfgeleiders eerder bevorderen dan tegenhouden.

Geschil met Taiwan houdt verdere risico’s in

De huidige crisis in Taiwan kan ook een echte bedreiging worden voor de handel in halfgeleiders in het bijzonder en de wereldeconomie in het algemeen. China beschouwt Taiwan als een deel van zijn grondgebied en eist dat alle handelspartners zich houden aan het één-China-beginsel. Er bestaat een dreiging van militaire escalatie als China probeert Taiwan binnen te vallen, aangezien de VS de eilandstaat van hun solidariteit hebben verzekerd.

Taiwan is een van de belangrijkste producenten van hoogwaardige halfgeleiders voor diverse toepassingen. Een oorlog zou leiden tot een enorme daling van de produktie en dus gevolgen hebben voor de gehele wereld. Bovendien zou de logistiek waarmee halfgeleiders naar de klanten worden gebracht opnieuw instorten. Bijgevolg zouden er nog minder halfgeleiders beschikbaar zijn en zou de crisis verergeren.

Voornamelijk nieuwe soorten halfgeleiders worden geproduceerd

Een ander probleem is de focus van de bedrijven die halfgeleiders produceren. Zij richten zich momenteel sterk op de productie van nieuwe generatie halfgeleiders. In de automobielindustrie, waarvan met name Duitslandtag afhankelijk is, zijn echter nog veel oudere modellen nodig. Dit betekent dat de extra productiecapaciteit voorlopig alleen in andere segmenten verlichting zal brengen. Of en wanneer aan de vraag naar oudere halfgeleiders kan worden voldaan, is dus helemaal niet zeker.

Wanneer zal het knelpunt van de halfgeleiders ophouden?

Momenteel is het niet mogelijk om serieus in te schatten wanneer het huidige knelpunt voor halfgeleiders zal eindigen. Enerzijds is dit te wijten aan het feit dat de produktie van halfgeleiders uiterst ingewikkeld is. Het is daarom niet gemakkelijk om productieprocessen te stoppen en opnieuw op te starten. Daar is veel tijd voor nodig. Tegelijkertijd blijft de vraag naar halfgeleiders stijgen, waardoor enerzijds de prijzen stijgen en anderzijds de concurrentie tussen individuele bedrijven en afnemers hevig is.

Bovendien is de mondiale economische situatie momenteel moeilijk in te schatten. Vele factoren, zoals de strijd tussen de VS en China, kunnen zich in zeer korte tijd in een nieuwe richting ontwikkelen – positief of negatief. Met de huidige informatie is het daarom onmogelijk definitief te zeggen hoe het knelpunt van de halfgeleiders zal worden opgelost en wanneer er weer voldoende technologieën beschikbaar zullen zijn.

Conclusie

Bedrijven worstelen nog steeds met het vinden van een verstandige oplossing voor het tekort aan halfgeleiders. Sommigen bijten het gelag en betalen de aanzienlijk hogere prijzen, anderen proberen nieuwe toeleveringsketens en leveranciers aan te boren. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het tekort aan halfgeleiders de komende maanden zal aanhouden en de wereldeconomie bezig zal houden.

Gerelateerde berichten