Tips en trucs voor succesvolle gegevensbescherming en -beveiliging op het internet

Een blik op het nieuws volstaat om te weten dat gegevensbeveiliging voor de gewone consument op het internet niet ver weg is. Telkens weer lezen we over bedrijven waarvan de databanken zijn gehackt of zelfs …

Tips en trucs voor succesvolle gegevensbescherming en -beveiliging op het internet

© stockpics - Fotolia.com
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Sicherheit
 6. »
 7. Tips en trucs voor succesvolle gegevensbescherming en -beveiliging op het internet

Een blik op het nieuws volstaat om te weten dat gegevensbeveiliging voor de gewone consument op het internet niet ver weg is. Telkens weer lezen we over bedrijven waarvan de databanken zijn gehackt of zelfs over geheime diensten die zich willekeurig meester maken van de bewegingen en metadata van surfers. Aangezien de politiek momenteel niet bereid lijkt de nodige maatregelen te nemen op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging, moeten de gebruikers zelf actief worden.

Fundamentele problemen met de veiligheid op het internet

Een populaire maatregel voor de beveiliging van de eigen gegevens is het simpelweg vermijden van sociale netwerken. Maar hoewel de relevante informatie hier zeker gevoelig moet worden behandeld, is dit geen echte maatregel voor een betere bescherming op het net. Zelfs IT-professionals zijn vaak overweldigd: Ze weten in principe hoe ze met de hardware, het ethernet en de router moeten omgaan, maar maken cruciale fouten bij het gebruik van hun gegevens op het web. Natuurlijk is het perspectief hier interessant: aan de ene kant zijn er de consumenten die beter met hun gegevens moeten omgaan. Anderzijds zijn er de bedrijven die hun klanten beter moeten beschermen. Alleen wanneer beide worden gecombineerd, zal de veiligheid op lange termijn echt toenemen. Wat zijn de grootste bedreigingen voor uw eigen bescherming op het web?

 • Zowel voor particulieren als voor bedrijven moet het interne netwerk met behulp van software worden beschermd tegen het binnendringen van malware.
 • Verantwoord omgaan met het web is een eerste vereiste. Dit kan gaan van het afhandelen van onbekende mails met bijlagen tot het bezoeken van ongeschikte sites.
 • Een alomvattend concept voor gegevensbescherming is belangrijk. Alleen zo kan een bedrijf garanderen dat de gegevens van klanten beveiligd zijn.

Vooral bedrijven moeten alleen vertrouwen op de beste oplossingen. Contact opnemen met een IT-specialist zoals de verwerkers biedt uitgebreid advies over het opzetten van een duidelijke structuur voor beveiliging. Bijvoorbeeld bij het implementeren van de juiste maatregelen.

Welke maatregelen kunnen actief worden genomen?

Voor de particuliere gebruiker en dus ook voor de gewone werknemer in een bedrijf beginnen de tips in de eerste plaats met een zekere zorg voor de eigen gegevens. Privégegevens mogen alleen op het web worden gepubliceerd als men de desbetreffende website en het bedrijf erachter volledig kan vertrouwen. Dit geldt zowel voor het adres als voor alle bankgegevens. Winkelen in winkels is hiervan een voorbeeld. In principe zouden gebruikers liever een collectieve dienst als Paypal gebruiken dan hun eigen gegevens willekeurig door het internet te sturen en zo te verstrooien.
De weg voor bedrijven is veel moeilijker. Hier begint het al met de beveiliging in het eigen netwerk. Het gebruik van beveiligingssoftware van welke aard dan ook zou tot de basis moeten behoren voor elk bedrijf dat op enigerlei wijze met het wereldwijde netwerk werkt. Er kan ook worden gewerkt met de beveiliging van de hardware op basis van het Ethernet – dit begint met een normale router, die zijn eigen bijbehorende voorzorgsmaatregelen voor beveiliging met zich meebrengt, en eindigt met een goed afgeronde routine voor back-ups. Want naast de bescherming van de gegevens mag men niet vergeten dat ook de beveiliging van de gegevens zodanig moet worden opgezet dat het bedrijf altijd professionele en beveiligde toegang heeft.

Op dit gebied zijn – helaas – vooral de werknemers het grootste gevaar voor de gegevens in het eigen bedrijf. Zij kunnen ervoor zorgen dat het interne netwerk wordt gecompromitteerd en zij zijn meestal degenen die met gegevens knoeien. Uitgebreide training van de eigen medewerkers is daarom belangrijk, zodat ze leren hoe ze correct met gegevens en het web moeten omgaan. Op lange termijn kan een dergelijke opleiding grote problemen voorkomen. Ook hiervoor is een professionele partner belangrijk.

Professionele concepten voor gegevensbescherming

In veel gevallen is het vooral een professionele consultant uit de IT-sector die kan helpen, omdat hij over de juiste expertise beschikt om op alle gebieden van een bedrijf voor meer veiligheid te zorgen. Het gaat niet alleen om de verkoop van hardware. Er is een totaalconcept nodig, een leidraad voor de onderneming die ook in de komende jaren als basis kan dienen voor de gegevensbeveiliging. Processoren bieden bijvoorbeeld hoogwaardige oplossingen op alle relevante gebieden. Typische taken kunnen er als volgt uitzien:

 • Opleiding van medewerkers in het kader van gegevensbeveiliging, gegevensbescherming en het juiste gebruik van IT.
 • Het leggen van een hardwarebasis voor meer veiligheid in het eigen bedrijf. Dit omvat ook advies en implementatie na aankoop.
 • Creëren van duurzame concepten voor de bescherming van gegevens in het bedrijf en op het web.

Een professionele partner kan zo een nieuw bewustzijn creëren, zelfs in kleine bedrijven en in middelgrote ondernemingen. Het doel is dat uiteindelijk niet alleen de medewerkers veiliger met gegevens kunnen omgaan, maar dat er een consistente richtlijn is voor het werk. Dat betekent op termijn een beter imago voor het bedrijf. Want in deze tijd is bijna niets zo gevaarlijk als een datalek of zelfs een schandaal met consumentengegevens. Gegevensbescherming en -beveiliging worden kwaliteitskenmerken voor bedrijven.

Gerelateerde berichten