IT-bewaking: 4 voordelen van een holistische bewakingsoplossing

De IT-infrastructuur vormt het fundament van veel bedrijven. De systemen die altijd moeten worden geoptimaliseerd, zijn echter gevoelig voor fouten en kunnen leiden tot gedeeltelijke of volledige operationele storingen met een hoog schadepotentieel. Daarom zijn …

IT-bewaking: 4 voordelen van een holistische bewakingsoplossing

taste auf tasatur mit aufschrift it monitoring
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Sicherheit
 6. »
 7. IT-bewaking: 4 voordelen van een holistische bewakingsoplossing

De IT-infrastructuur vormt het fundament van veel bedrijven. De systemen die altijd moeten worden geoptimaliseerd, zijn echter gevoelig voor fouten en kunnen leiden tot gedeeltelijke of volledige operationele storingen met een hoog schadepotentieel. Daarom zijn IT-bewakingstools vandaag de dag onmisbaar. Wij vatten de functies en voordelen van IT-monitoringoplossingen samen en laten u weten waarop u moet letten bij het kiezen van een monitoringprovider.

Wat is IT-monitoring?

IT-monitoring beschrijft de bewaking van de IT-infrastructuur, waarbij processen, netwerken en systemen op hun functionaliteit worden gecontroleerd om een soepele werking te garanderen.

Voor wie is IT-monitoring nuttig?

Alle bedrijven waar IT een relevant onderdeel van de waardeketen vormt, kunnen profiteren van IT-monitoringinstrumenten en zo verstoringen en storingen voorkomen.

Is IT-monitoring voordelig in de vorm van een complete of op zichzelf staande oplossing?

De mate waarin IT-monitoring zinvol is voor uw bedrijf moet individueel worden afgewogen. Met een complete oplossing krijgt u een overzicht en kunt u problemen binnen de keten tegengaan, terwijl stand-alone oplossingen vaak flexibeler kunnen worden ingezet.

1. IT-monitoring omvat alle onderdelen van de IT-infrastructuur.

frau am computer ueberwacht it-prozesse
IT-monitoring kan zowel handmatig als automatisch gebeuren.

IT-monitoring heeft altijd tot doel de goede werking van de IT-infrastructuur te garanderen door alle betrokken componenten binnen vooraf gedefinieerde parameters te laten bewegen.

Deze parameters of drempelwaarden moeten worden bepaald door voortdurend de overeenkomstige indicatoren te controleren. Deze omvatten niet alleen de prestaties van systemen, maar ook IT-gebieden zoals beveiliging of gebruikersgedrag.

Als parameters buiten het gewenste bereik blijken te liggen, dient IT-bewaking om de oorzaken vast te stellen, zodat problemen en storingen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en verholpen. En zelfs als er beweging is binnen de gewenste parameters, kan monitoring nuttig zijn voor het plannen van toekomstig gebruik.

Tools en oplossingen voor holistische IT-monitoring vervangen de handmatige controle van de IT-infrastructuur. Dit betekent dat de IT-afdeling van uw bedrijf geen tijd meer hoeft te besteden aan deze taak en zich kan concentreren op bedrijfskritische processen, wat tijd en geld bespaart. De bewakingsoplossingen kunnen betrekking hebben op de volgende gebieden

 • Serverbewaking
 • Systeembewaking
 • Applicatiebewaking
 • Service Level Monitoring
 • Cloud-monitoring
 • End-to-End-monitoring

2. voor- en nadelen van IT-monitoring in een totaaloplossing

mann am arbeitsplatz ist gestresst von systemfehlern
Wie kiest voor een holistische IT-monitoringoplossing kan gedoe en stress vermijden
.

Hoewel er veel geïsoleerde oplossingen op de markt zijn voor verschillende onderdelen van IT-monitoring, kunnen deze meestal niet alle systeemcomponenten bewaken.

Bovendien kunnen degegevens en informatie niet centraal worden samengebracht, waardoor de keten van gebeurtenissen niet in zijn geheel kan worden bekeken en oorzaak-en-gevolgrelaties verborgen blijven. Een eenvoudige manier om fouten te diagnosticeren ontbreekt dus vaak.

Een complete IT-monitoringoplossing is ideaal om alle applicaties en processen automatisch en volledig te monitoren en in één oogopslag verbanden en afhankelijkheden te herkennen. Wij geven u een duidelijk overzicht van de voor- en nadelen:

 • Permanent overzicht van de volledige IT-infrastructuur
 • Zicht op afhankelijkheden, knelpunten en risico’s binnen de gebeurtenisketen
 • Vooral ideaal voor complexe IT-structuren in bedrijven
 • Meestal met professionele ondersteuning en directe contacten als service
 • Vaak gesloten oplossingen die incompatibele interfaces kunnen hebben
 • Duurder dan deeloplossingen
 • Mogelijk minder flexibiliteit in de individuele toepassing

3 Wat is belangrijk bij bewakingssoftware?

Als u voor een monitoringprovider kiest, moet deze aan verschillende eisen voldoen. Allereerst mag het bewaakte systeem niet extra worden belast door de software, maar tegelijkertijd moet deze zorgen voor een grondige en regelmatige bewaking.

De tijdens de monitoring verzamelde gegevens moeten vervolgens grafisch en in tekstvorm worden voorbereid en aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld. Bovendien moet een alarmsysteem ervoor zorgen dat medewerkers zo snel mogelijk worden geïnformeerd over storingen en dat fouten snel kunnen worden gecorrigeerd.

Hoogwaardige bewakingssoftware wordt ook gekenmerkt door het feit dat professionele ondersteuning beschikbaar is en altijd bereikbaar is, mocht dat nodig zijn. Vooral bij serverbewaking is het uiterst nuttig om altijd een servicecontactpersoon bij de hand te hebben.

Bovendien moet de bijbehorende monitoringtool in staat zijn om zelfstandig apparaten en fabrikanten van verschillende componenten te herkennen en te scannen, om eventuele bijzonderheden daarvan te kunnen aanpakken.

Dit vermindert de moeite die nodig zou zijn voor handmatige configuraties aanzienlijk en zelfs onervaren gebruikers kunnen gemakkelijk aan de slag met IT-monitoring.

Gerelateerde berichten