In het tijdperk van digitalisering met cyberverzekering

In de wereld van vandaag zijn computers, mobiele telefoons en internetsoftware niet meer weg te denken uit het dagelijks werk. Ook de Corona-pandemie heeft veel bedrijven voor grote uitdagingen gesteld op het gebied van digitalisering. …

In het tijdperk van digitalisering met cyberverzekering

Cyberkriminalität: Hackerangriffe versichern lassen?
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Sicherheit
  6. »
  7. In het tijdperk van digitalisering met cyberverzekering

In de wereld van vandaag zijn computers, mobiele telefoons en internetsoftware niet meer weg te denken uit het dagelijks werk. Ook de Corona-pandemie heeft veel bedrijven voor grote uitdagingen gesteld op het gebied van digitalisering. Nu gegevensbescherming steeds relevanter en complexer wordt, maken ondernemers zich zorgen over aansprakelijkheid mocht er iets misgaan. Daarom bestaan er nu zogenaamde cyberverzekeringen. Met dit nieuwe type verzekering beschermen bedrijven zichzelf en derden tegen internetfraude, datalekken of andere risico’s. Het volgende overzicht laat zien voor wie deze nieuwe verzekeringsbescherming zinvol is.

Wanneer is een cyberverzekering nodig?

De vraag of een cyberverzekering voor u zinvol is of niet, kan niet algemeen worden beantwoord. Niet elk digitaal werk hoeft verzekerd te worden. Allereerst komt het altijd aan op een goede risicoanalyse, hier kunt u snel zien welke schade zou kunnen optreden, hoe hoog de kosten zouden zijn en of een cyberverzekering überhaupt zin heeft als deze uw individuele terrein niet volledig dekt. Een groot bedrijf dat afhankelijk is van digitalisering zal een dergelijke bescherming eerder nodig hebben dan de ambachtsman om de hoek die zijn klanten opslaat in een Excel-spreadsheet.

U kunt heel snel bepalen of een cyberverzekering in uw geval relevant is door middel van een zogenaamde cyber risk check. In zo’n check beantwoord je meestal een paar eenvoudige vragen gericht op de digitalisering van het bedrijf. Hoe meer gegevens digitaal worden opgeslagen en verwerkt, hoe hoger het risico en dus de noodzaak van een dergelijke verzekering. Een andere belangrijke parameter van deze online controles is de omzet van het bedrijf.

Waartegen beschermt een cyberverzekering?

Een cyberverzekering dekt schade die door het verzekerde bedrijf wordt veroorzaakt en in de meeste gevallen ook schade die door derden aan het bedrijf wordt toegebracht. Hieronder vallen bijna alle soorten cybercriminaliteit.

Belangrijk: Zodra u wordt getroffen door cybercriminaliteit, moet u onmiddellijk de relevante autoriteiten informeren. Neem in geen geval contact op met aanvallers, volg geen instructies en verzoeken van afpersende of bedreigende aard op, zelfs als u van de aanvaller slechts een korte tijd krijgt om te handelen.

Voorbeelden van schade aan derden

Met schade aan derden wordt alle schade bedoeld die uw klanten of andere derden treft. Als u een IT-systeem gebruikt en daar een hackeraanval plaatsvindt, kan het gebeuren dat de aanvallers gegevens in handen krijgen die eigenlijk vertrouwelijk zijn. Als deze illegale openbaarmaking van persoonsgegevens schade veroorzaakt, is uw bedrijf aansprakelijk.

Een ander voorbeeld is een eenvoudige e-mail die naar de verkeerde ontvanger wordt gestuurd. Ook dit is een ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens (een e-mailadres valt nu in deze categorie!), die meestal wordt gedekt door een cyberverzekering.

Of een cyberverzekering zinvol is, hangt af van de complexiteit van uw IT-infrastructuur en de potentiële schade als gevolg van hackeraanvallen en datalekken.

Voorbeelden van eigen schade

Aan de andere kant is er de zogenaamde eigen schade, dat wil zeggen alle schade die rechtstreeks door het bedrijf wordt geleden. Ook hier is het scala aan mogelijke risico’s zeer uitgebreid. Te beginnen met de klassieke diefstal van een laptop of een gegevensdrager, over een gerichte hackeraanval op het netwerk van het bedrijf, tot inbreuken op de gegevensbescherming.

Voor de meeste bedrijven is bij dergelijke zelfbeschadiging niet alleen het financiële aspect relevant, maar ook de publieke reputatie. Wie wil immers klant worden bij een bedrijf dat niet adequaat reageert op dergelijke invloeden?

Deskundigen opgenomen in de cyberverzekering

Naast alle financiële voordelen, moet u niet voorbijgaan aan waarschijnlijk het meest prettige voordeel van een cyberverzekering: Veel aanbieders van cyberverzekeringen hebben een team van IT-beveiligingsexperts die u niet alleen advies geven in geval van nood, maar ook ter plaatse actie ondernemen, bijvoorbeeld om een lopende hackeraanval te stoppen en de IT-infrastructuur te beschermen. Daarom is een blik op de exacte dienstverlening van de afzonderlijke aanbieders en een directe vergelijking in ieder geval de moeite waard.

Voorkom schade met een security check!

In de meeste gevallen kunt u ook buiten een schadegeval met dit team van deskundigen communiceren of hen tegen betaling diensten laten verlenen op het gebied van gegevensherstel of reparatie van IT-systemen.

Uw eigen verzekeringsdekking ontwerpen

Het zou aanmatigend zijn om te denken dat een cyberverzekering altijd alle mogelijke gevaren kan dekken, omdat de digitale wereld daarvoor simpelweg veel te complex is en het aantal mogelijke risico’s te groot.

Overweeg in ieder geval een intensief overleg met een deskundige of rechtstreeks met uw verzekeringsadviseur. De verzekeringsdekking moet precies zijn afgestemd op uw bedrijf en uw individuele behoeften, anders heeft u niets aan de beste cyberverzekering, omdat de verzekeraar bij een schadegeval opzettelijk verplichte verzekering kan aantonen wegens het ontbreken van beschermende maatregelen. Daarom geldt: ondanks de verzekering moet u uw IT-afdeling opschonen en de beveiliging van uw infrastructuur altijd up-to-date houden.

Gerelateerde berichten