Roken op de werkplek: wat u moet weten

Roken op de werkplek is een sociaal conflictueuze kwestie. Want in elk bedrijf zijn er zowel rokers als niet-rokers met vaak tegenstrijdige behoeften.Terwijl niet-rokers zich benadeeld voelen door minder pauzes, voelen rokers zich beperkt in …

Roken op de werkplek: wat u moet weten

voller aschenbecher neben laptop
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Kantoor
  6. »
  7. Roken op de werkplek: wat u moet weten

Roken op de werkplek is een sociaal conflictueuze kwestie. Want in elk bedrijf zijn er zowel rokers als niet-rokers met vaak tegenstrijdige behoeften.
Terwijl niet-rokers zich benadeeld voelen door minder pauzes, voelen rokers zich beperkt in hun persoonlijke vrijheid wanneer roken wordt verboden.
Maar hoe kan dit conflict op de werkplek worden opgelost? Lees in dit artikel welke wettelijke regels van toepassing zijn en welke speelruimte werkgevers en werknemers hebben.

Waarom is roken op de werkplek een conflict?

Werknemers brengen doorgaans veel tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk daar omstandigheden te creëren waarin iedereen zich prettig voelt. Vooral de bescherming van de gezondheid, die door roken op de werkplek in gevaar kan komen, is hierbij van belang. Maar natuurlijk moet u ook op het thuiskantoor op de gezondheid letten.

Is roken op de werkplek toegestaan?

In Duitsland is roken op de werkplek niet toegestaan. Dat komt omdat de bescherming van niet-rokers hier prioriteit heeft. Deze werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek.

Welke regels gelden voor e-sigaretten op de werkplek?

Volgens de wet is alleen conventioneel roken op de werkplek verboden. E-sigaretten verdampen meestal geen tabak maar e-liquids. Er zijn nog niet genoeg studies die aantonen dat deze damp vergelijkbare schadelijke effecten heeft als passief roken van sigarettenrook.

1. roken op de werkplek is in Duitsland bij wet geregeld

Volgens de wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die in Duitsland sinds 2008 van kracht is, is elke werkgever op grond van §5 verplicht alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van niet-rokers op de werkplek wordt beschermd tegen tabaksrook. Daartoe kan de werkgever een algemeen rookverbod of een tot afzonderlijke delen van het bedrijf beperkt verbod uitvaardigen.

Opmerking: De wettelijk voorgeschreven pauze van een arbeidstijd van 6 uur kan door de werknemer vrij worden gebruikt en hij/zij kan beslissen waar deze wordt genomen en deze tijd dus ook als rookpauze gebruiken. Deze pauze of rookpauze telt niet als werktijd en wordt dus niet betaald. 2.

2 E-sigaretten zijn een juridisch grijs gebied

mann raucht e-zigarette im buero
Het gebruik van e-sigaretten op de werkplek is niet duidelijk geregeld in het arbeidsrecht.

Momenteel is er geen uniforme wet over het gebruik van e-sigaretten op de werkplek. De wet ter bescherming van niet-rokers kan niet worden toegepast op e-sigaretten, omdat die alleen betrekking heeft op het verbranden van tabak en de rook die daarbij vrijkomt, die schadelijk is voor het milieu. Tot dusver zijn er onvoldoende studies die kunnen aantonen dat het passief roken van e-sigaretten schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

Daarnaast zijn er nieuwe varianten van de klassieke e-sigaret, de zogenaamde tabakssigaretten, zoals de iqos 3 duo, die tabak bevat maar deze niet verbrandt, maar alleen verhit. 2. Ook voor deze nieuwe modellen bestaan nog geen uniforme wettelijke voorschriften voor gebruik op de werkplek.

3. Overtredingen kunnen leiden tot ontslag.

frau raucht und liest
Roken op de werkplek is arbotechnisch niet toegestaan.

Als een werknemer ondanks een rookverbod toch rookt, krijgt hij eerst een waarschuwing . Bij herhaalde overtreding kan hij of zij regulier ontslag krijgen.

In individuele gevallen en in bepaalde bedrijfstakken kan dit zelfs leiden tot ontslag op staande voet, zoals in bedrijven waar levensmiddelen worden verwerkt of waar een strenge brandbeveiligingsverordening geldt.

4. zorg voor uw gezondheid, ook in tijden van corona en kantoor aan huis

mann auf sofa mit e-zigarette
Voor het thuiskantoor zijn e-sigaretten of tabaksheaters een verstandig alternatief voor sigaretten.

Door de Corona-pandemie zijn veel bedrijven in Duitsland overgestapt op het thuiskantoormodel. Wat aanvankelijk een infectiebestrijdingsmaatregel was, werd zelfs na de lockdowns in veel bedrijven overgenomen.

Ondanks alle vrijheden moet u ook op uw thuiswerkplek uzelf en uw omgeving beschermen en op uw gezondheid letten. Als u een roker bent, moet u nog steeds proberen het roken in uw eigen huis te vermijden.

Let op: Als u met andere mensen en mogelijk zelfs met kinderen samenwoont, moet u verantwoordelijk handelen en de gezondheid van de mensen om u heen beschermen.

Als u geen tuin of balkon hebt en het te lastig is om buiten uw voordeur te lopen, kunt u overwegen om over te stappen op e-sigaretten of tabakstabletten. In vergelijking met conventionele sigaretten zijn deze minder schadelijk voor u en uw omgeving.

Gerelateerde berichten