FTP-programma: functies van verschillende FTP-clients in vergelijking

Tegenwoordig hebben slechts weinig gebruikers een FTP-programma nodig, een client voor de pure overdracht van bestanden via het FTP-protocol , bijvoorbeeld voor het onderhoud van hun eigen websites, gegevensoverdracht en back-up naar een FTP-server, enz. …

FTP-programma: functies van verschillende FTP-clients in vergelijking

FTP-Programm
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Software testen
 4. »
 5. Beveiliging
 6. »
 7. Back-up
 8. »
 9. FTP-programma: functies van verschillende FTP-clients in vergelijking

Tegenwoordig hebben slechts weinig gebruikers een FTP-programma nodig, een client voor de pure overdracht van bestanden via het FTP-protocol , bijvoorbeeld voor het onderhoud van hun eigen websites, gegevensoverdracht en back-up naar een FTP-server, enz. In het volgende artikel stellen wij verschillende FTP-programma’s voor Windows voor, zowel gratis als tegen betaling, en geven wij een aanbeveling welke client geschikt is voor welk toepassingsgebied.

Wat is een FTP-programma?

Een FTP-programma is een speciaal hulpmiddel waarmee u via het FTP-protocol bestanden kunt uitwisselen tussen de lokale computer en een server.

Waarvoor heb ik een FTP-programma nodig?

FTP-programma’s zijn handig voor het onderhouden van uw eigen websites, maar ook voor back-up doeleinden. Met WebDAV kunt u ook verbinding maken met bestandsservers, zoals uw eigen NAS.

Is een gratis FTP-client voldoende?

In onze vergelijking waren de gratis FTP-programma’s behoorlijk overtuigend, maar qua functionaliteit bieden ze een gemengd beeld.

1. weinig info over het FTP-protocol

Het file transfer protocol is een van de oudste protocollen die op het internet worden gebruikt en wordt gebruikt om bestanden over te dragen. Een FTP-server levert mappen en bestanden waartoe een cliënt toegang heeft.

Uw eigen FTP-server: In ons artikel Home FTP Server – Introduction, Basics and Tutorial beschrijven we de details van het opzetten van een FTP-server onder Windows.

Toegang kan plaatsvinden met authenticatie of anoniem. Voor beide soorten toegang kunnen speciale schrijf- en leesrechten worden gedefinieerd, bv. startmappen, rechten om een bestand te overschrijven, enz.

1.1 Toegang tot FTP-servers via cliënten, commandoregel of browser

Een FTP-server wordt benaderd met een FTP-cliënt. U kunt kiezen tussen webbrowsers, de opdrachtregel of klassieke FTP-programma’s.

De opdrachtregel van Linux en Windows bieden FTP-functionaliteit, die echter vooral geschikt is voor batchscripts voor automatische gegevensback-up en niet voor het bedienen van gebruikers. Daarnaast zijn er ook veel back-up programma’s zoals Duplicati of GoodSync, die direct een back-up of synchronisatie van bestanden naar FTP-servers kunnen maken of dit via wizards kunnen instellen.

FTP über die Kommandozeile von Windows
FTP werkt ook via de Windows-opdrachtregel.

Een webbrowser kan echter ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot FTP-servers. Deze toont de inhoud van FTP-servers, maakt directorywijzigingen mogelijk en kan ook bestanden overdragen tussen server en clients. De browser beschikt echter niet over veel van de praktische functies van echte FTP-programma’s. Bovendien hebben browserfabrikanten zoals Mozilla of Google reeds aangekondigd dat zij de ondersteuning voor FTP in de browser zullen stopzetten en de functionaliteit zullen verwijderen, hoewel deze plannen momenteel zijn uitgesteld wegens de Corona-crisis.

FTP im Browser
FTP in de browser

De derde en handigste manier om toegang te krijgen tot FTP-servers is via een FTP-programma, dat eruitziet als een klassieke bestandsbeheerder en zowel de lokale bestanden als de gegevens op de FTP-server weergeeft. Voor toegang en handelingen op de FTP-server gebruikt de gebruiker de muis en klassieke bedieningsconcepten zoals slepen, verplaatsen of knippen en plakken, die door het FTP-programma worden omgezet in speciale commando’s die naar de FTP-server worden gestuurd. Op die manier kunnen FTP-bestanden rechtstreeks op de server worden verplaatst, rechtstreeks van server naar server worden gekopieerd en vooral kunnen onderbroken downloads zonder problemen worden voortgezet of kunnen grotere downloads met meerdere verbindingen parallel worden overgedragen.

1.2 FTP-veiligheid

Het oude FTP-protocol had geen beveiligingsfuncties voor authenticatie en encryptie. Zowel de toegangsgegevens als de inhoud worden bij het FTP-protocol ongecodeerd in platte tekst verzonden.

Daarom moest het FTP-protocol worden uitgebreid voor veilig gebruik via het internet. Met Securing FTP with TLS (FTPS) en SSH File Transfer Protocol (SFTP) zijn er twee veilige alternatieven die versleutelde overdracht mogelijk maken.

1.3 WebDAV, SCP, HTTP en Cloud verdringen FTP

Het FTP-protocol raakt langzaam uit de mode, wordt door velen als verouderd beschouwd en kan gemakkelijk worden vervangen door alternatieven zoals Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SCP (Secure Copy via SSH), cloud-oplossingen of voor de pure overdracht van bestanden ook via http. Toch blijven met name webproviders vertrouwen op FTP als het protocol bij uitstek voor de opslag van bestanden op de webservers van de providers. Een ander argument ten gunste van FTP is de hoge prevalentie van clients, die uitgebreide back-up- en synchronisatiefuncties bieden. Bovendien is FTP nog steeds een essentiële pijler, vooral bij de distributie van Linux-distributies en andere open source-projecten, aangezien de grote ISO-bestanden zich vaak bevinden op FTP-servers van universiteiten en andere instellingen, die via openbare FTP-toegang bereikbaar zijn.

2. eisen voor een goed FTP-programma

Wij hebben zowel gratis als betaalde FTP-clients bekeken en hun functies en werking vergeleken en presenteren u hier wat wij beschouwen als de vijf beste FTP-programma’s voor Windows van dit moment. De selectie maakt geen aanspraak op volledigheid, maar geeft u een goede oriëntatie bij het zoeken naar andere programma’s en ook waar u in detail op moet letten bij het maken van uw keuze.

FTP in de browser?

Met de dienst www2ftp heeft u via elke webbrowser toegang tot FTP-servers, ongeacht of het een anonieme server is of FTP of SFTP. De dienst emuleert een FTP-client in de browser, waarmee u bestanden kunt overbrengen tussen de FTP-server en de lokale pc zonder de klassieke FTP-functies te hoeven gebruiken.

webftp
webftp biedt FTP-functionaliteit net als een FTP-client in de browser.

Merk echter op dat de dienst niet alleen het IP-nummer en de tijd logt, maar ook de toegangsgegevens zou kunnen opslaan wanneer deze in de browser worden ingevoerd. Voor gevoelige gegevens of permanent gebruik zijn wij daarom geneigd de dienst af te raden.

2.1 Functies van FTP-clients

Voor deze vergelijking hebben wij verschillende gratis, maar ook betaalde FTP-programma’s onder Windows bekeken, waarvan sommige ook beschikbaar zijn voor Linux en Mac, en hun functies samengevat in de volgende tabel.

Een moderne FTP-cliënt moet kunnen omgaan met drag and drop, zodat bestanden eenvoudig van het bureaublad of het venstergebied met lokale bestanden naar de server kunnen worden gesleept, waardoor een overdracht wordt gestart. Idealiter is het FTP-programma ook portable, dat wil zeggen dat het met de favorieten en instellingen via de cloud of op een USB-stick op andere PC’s kan worden gebruikt zonder installatie. Als u meerdere servers beheert, is een favorietenbeheer met de verschillende instellingen erg handig.

Als protocollen moet de FTP-cliënt naast het verouderde FTP-protocol ook de veilige alternatieven SSH File Transfer Protocol (SFTP) en FTP over SSL/TLS (FTPS) kunnen gebruiken. Als ook verbindingen met cloud-opslag van verschillende aanbieders of web-based distributed authoring and versioning(WebDAV) mogelijk zijn, wordt het toepassingsgebied van de cliënt verder vergroot, vooral omdat WebDAV inmiddels ook door veel internetproviders, cloud-providers zoals Strato met HiDrive en ook bestandsservers wordt ondersteund.

Als de client meerdere verbindingen met zijn server toestaat, kan de maximale overdrachtssnelheid voor uploads en downloads worden verhoogd. Een wachtrij daarentegen verwerkt de taken voor uploads en downloads na elkaar. Met een instelbare upload- en downloadsnelheid kan de gebruiker de beschikbare bandbreedte voor bestandsoverdracht beperken wanneer de client uploadt of downloadt. In tegenstelling tot bestandsoverdracht via http biedt FTP de mogelijkheid om onderbroken overdrachten te pauzeren en te hervatten, hetgeen vooral voor grote uploads en downloads een zeer praktische functie is. De cliënt moet daarom ook deze functie ondersteunen.

Een KeepAlive-functie houdt de verbinding in stand, zelfs nadat een activiteit is afgebroken, hetgeen vooral van belang kan zijn voor backup- en synchronisatietaken via de cliënt. Een taakplanner voert taken zoals back-ups of synchronisatie tijdgestuurd zelfstandig uit. Sommige clients kunnen ook bestanden rechtstreeks op de server openen en bewerken. In dat geval wordt het bestand tijdelijk lokaal gedownload en na het opslaan automatisch opnieuw geladen op de server. Hierdoor hoeft de gebruiker de bestanden niet eerst lokaal op te slaan. Met het File Exchange Protocol (FXP) kunnen bestanden tussen twee servers worden overgedragen, zodat het omleiden via de lokale client niet nodig is. Sommige, maar niet alle FTP-programma’s ondersteunen deze functie.

Het FTP-protocol is zo opgebouwd dat de cliënt opdrachten naar de server stuurt, die ze uitvoert. Dit maakt het ook mogelijk om bestanden op de server te zoeken of te verplaatsen. De cliënt moet dus de mogelijkheid bieden om deze functies te gebruiken.

Tenslotte moet de cliënt de CHMOD-toegangsrechten van mappen en bestanden op de FTP-server kunnen wijzigen om dynamische inhoud op de server de juiste schrijf-, lees- en uitvoerrechten te geven.

3 De beste FTP-programma’s voor Windows in vergelijking

FileZilla Cyberduck SmartFTP WinSCP FlashFXP
Licentie Open Source Open Source Shareware Open Source Shareware
Taal Duits, Engels Duits, Engels Duits, Engels Duits, Engels Duits, Engels
Systeem Windows, Linux, Mac Windows, Mac Windows Windows Windows
Prijs gratis gratis 80 dollar gratis 30 dollar
Draagbare [ja] [nee] [nee] [ja] [ja]
Beheer van favorieten [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Slepen en neerzetten [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
SFTP [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
FTPS [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
WebDAV [ja]
Pro versie
[ja] [ja] [ja] [nee]
Overdracht van grote bestanden [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
FXP ondersteuning [nee] [ja] [ja] [nee] [ja]
Meerdere verbindingen per server [ja] [nee] [ja] [ja] [ja]
Wachtrij [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Downloads hervatten/pauzeren [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Zoek DAteien op server [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Bestanden op de server bewerken [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Synchronisatie [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Taakplanner [nee] [nee] [nee] [ja] [ja]
Beperking van de bandbreedte [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Keep Alive [ja] [nee] [ja] [ja] [ja]
Beheer van rechten [ja] [ja] [ja] [ja] [ja]
Cloud opslag [ja]
Pro-versie
[ja] [ja]
Ultimate en hoger
[ja]
Amazon S3
[nee]
download [download link=”/download/filezilla/”] [download link=”/download/cyberduck/”] [download link=”/download/smartftp/”]] [download link=”h/download/winscp/”]. [download link=”/download/flashfxp/”].

3.1 FileZilla

FileZillaFileZilla is een van de bekendste FTP-clients en geniet al vele jaren een grote fancommunity. Het open source project wordt regelmatig onderhouden en kan daardoor een breed scala aan functies bieden.

De enigszins onopgesmukte interface toont alle opdrachten tussen client en server als een statuslogboek in het bovenste gedeelte, inclusief de directorypaden en inhoud lokaal en server. De huidige status van overgedragen en mislukte overdrachten is te vinden in het onderste gedeelte.

FileZilla ist ein sehr beliebtes FTP-Programm
FileZilla is een zeer populair FTP-programma.

Directories kunnen gesynchroniseerd worden. Helaas is er geen taakplanner voor back-uptaken. Wachtwoorden voor servers kunnen worden opgeslagen met een hoofdwachtwoord. Favorieten van andere clients kunnen daarentegen niet worden geïmporteerd.

Viruswaarschuwing: De download van FileZilla kan worden geblokkeerd door Windows Defender, omdat de software wordt geleverd in een bundel met andere software die ook kan worden geïnstalleerd. Geef daarom het bestand vrij voor installatie in Windows Defender of gebruik de draagbare versie van FileZilla.

Met de betaalde editie FileZilla Pro kan de gebruiker ook verbinding maken met vele cloudopslagplaatsen, zoals Dropbox, Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure, Box en ondersteuning voor WebDAV.

 • Geavanceerde FTP-client met vele functies
 • Meerdere overdrachten tegelijk mogelijk
 • Bestanden direct op de server bewerken
 • Installer met ongewenste toepassingen
 • Verouderde interface
 • Geen taakplanner voor back-up- en synchronisatietaken

3.2 Cyberduck

CyberduckCyberduck is een andere gratis FTP-client en komt uit het Mac-kamp, maar is ook geport voor Windows. Het FTP-programma met het vriendelijke badeendje kan direct bladwijzers importeren uit vele andere FTP-clients zoals FileZilla, SmartFTP, WinSCP en andere.

De presentatie van het programmavenster is modern, maar heeft een doorslaggevend nadeel: in vergelijking met andere FTP-clients is er geen 2-venster presentatie tussen client en server. Dit maakt de bediening volgens ons ingewikkeld en vereist dat de Windows Verkenner geopend blijft om lokale bestanden naar de server te slepen.

Cyberduck ist ein modernes FTP-Programm
Cyberduck is een modern FTP-programma.

In tegenstelling tot zijn concurrenten besteedt Cyberduck de overdracht van bestanden uit aan een nieuw venster. Aan de andere kant ondersteunt de gratis FTP-client WebDAV en vele cloud providers zoals Amazon S3, Google Drive en Cloud Storage, Microsoft Azure en OneDrive, Dropbox, Backblaze, Dracoon en Files.com. Voor de toegang gebruikt Cyberduck de API van de respectieve providers.

Een ander bijzonder kenmerk van Cyberduck is de directe ondersteuning van Cryptomator voor toegang tot de inhoud van versleutelde containers.

 • Ondersteuning voor cloud-opslag en WebDAV
 • Integratie van Cryptomator
 • Importeren van bladwijzers van vele FTP-clients
 • Geen 2-vensters weergave
 • Ondersteunt slechts één verbinding met de server

3.3 SmartFTP

SmartFTPSmartFTP is een van de FTP-clients in deze vergelijking waarvoor betaald moet worden, maar het biedt ook een zeer moderne interface die veel weg heeft van Windows Explorer. De interface is echter erg klein en, met zijn vele nestelingen, hier en daar niet erg duidelijk.

SmartFTP Screenshot
SmartFTP met een moderne interface gebaseerd op Windows Explorer.

Daar staat tegenover dat de FTP-client ook direct in het programma een preview van bestanden biedt, zoals bekend van Windows Explorer. Dit maakt het zeer eenvoudig om beelden visueel te vergelijken. De functies van de shareware zijn uitgebreid, maar het licentiemodel is complex. Met de standaardversie, die bij aankoop 80 euro kost, heeft u toegang tot FTP, SFTP en FTPS en WebDAV. Voor Google Drive en Microsoft OneDrive is daarentegen al de Ultimate Edition nodig. Voor Amazon S3, Google Cloud Storage en andere aanbieders wordt het nog duurder met de Enterprise Edition. Het functieaanbod van de drie licenties verschilt ook in andere opzichten, zo blijkt uit het overzicht van de fabrikant.

 • Moderne interface
 • Voorbeeld van afbeeldingen
 • Veel functies
 • Verschillende licenties met verschillende functionaliteit
 • Te duur als pure FTP-client

3.4 WinSCP

WinSCPWinSCP is alleen beschikbaar voor Windows, maar is erg populair als FTP-cliënt. De gratis software, die gebaseerd is op PuTTY en FileZilla, gebruikt een moderne 2-vensters techniek, maar kan ook worden omgeschakeld naar de Explorer weergave. De taal kan ook worden veranderd van Engels naar Duits of andere talen. Het daarvoor benodigde bestand moet echter handmatig worden gedownload van de website van de fabrikant.

WinSCP

Is deze hindernis eenmaal overwonnen, dan kunnen zelfs beginners goed uit de voeten met WinSCP. Verbindingen zijn mogelijk met alle FTP-standaarden, WebDAV en Amazon S3. Gevorderde gebruikers kunnen hun eigen back-uptaken genereren via taken en scripts. Hiervoor is een uitgebreide syntax beschikbaar. Het hoofdwachtwoord beschermt de configuratie van verschillende FTP-sites en hun toegangsgegevens. Het programma kan zelfs tijdens het gebruik worden afgesloten. De huidige werkruimte wordt dan opgeslagen, zodat u verder kunt werken op het punt waar u het laatst werkte (mapspaden, filters, enz.).

De bediening is zeer eenvoudig en is gebaseerd op de Windows Verkenner. Voor ervaren gebruikers kunnen opdrachten voor de server ook rechtstreeks via een opdrachtprompt worden ingevoerd of kan de sessie rechtstreeks in PuTTY worden geopend.

 • Zeer duidelijke interface
 • Uitgebreide scripttaal
 • Draagbaar
 • Alleen voor Windows
 • Cloud ondersteuning alleen voor Amazon S3

3.5 FlashFXP

FlashFXPOns tweede aankoopprogramma in het testveld is FlashFXP, dat al de Side-2-Side overdracht in zijn naam heeft. De software, die 30 dollar kost, ondersteunt alleen Windows en is beschikbaar in een versie met een installer en voor portable gebruik.

FlashFXP
FlashFXP is een betaald FTP-programma voor Windows 10.

De functies zijn echter beheersbaar in vergelijking met de gratis FTP-clients. De software biedt geen verbindingen met WebDAV of cloudopslag, noch biedt het meerdere verbindingen voor downloads. De andere functies zijn in principe standaard en missen dus een unique selling point van FlashFXP. Niettemin is de FTP-client aangenaam door zijn goed doordachte werking, waardoor er snel gewerkt kan worden.

 • Draagbare versie
 • Veel functies
 • Voor een programma tegen betaling ontbreken standaarden als WebDAV.

4. bestandsbeheerder als FTP-client

Naast pure FTP-programma’s zijn er ook alternatieve bestandsbeheerders als Explorer-vervangers die ook vertrouwd zijn met FTP. Naast het populaire Total Commander zijn dat bijvoorbeeld Unreal Commander, SpeedCommander of FreeCommander. Voor de gebruiker hebben deze universele programma’s het voordeel dat men de gebruikelijke bestandsbeheerder niet hoeft te veranderen om toegang te krijgen tot serverdirectories. Het scala aan FTP-functies verschilt echter sterk tussen de bestandsbeheerders. Zo ondersteunt de gratis versie van FreeCommander alleen FTP, maar geen SFTP. Total Commander daarentegen kan met zijn FTP-ondersteuning volgens ons een aparte FTP-client vervangen.

Total Commander kann auch FTP-Server ansprechen
Total Commander heeft ook toegang tot FTP-servers.

5 Onze aanbeveling

Voor de meeste taken zijn de gratis FTP-clients al voldoende. Welke client je kiest hangt af van persoonlijke smaak en de vereiste functies. Cyberduck biedt toegang tot cloudopslag en WebDAV, terwijl FileZilla scoort met een beter overzicht en een draagbare versie. WinSCP is ook een goede keuze, want het is draagbaar en voorzien van veel functies, maar alleen voor Windows-gebruikers.

Van de betaalde oplossingen kon geen enkele FTP-cliënt ons overtuigen, gezien de aanschafprijs. In principe bieden de gratis oplossingen al het scala aan functies, dus het is echt een detailkenmerk dat beslist of men naar een aankoopprogramma grijpt, waarvan telkens gratis testversies beschikbaar zijn.

Gerelateerde berichten