Windows-register: Alle informatie over de database van het Windows-register

Op WinTotal en andere websites, tijdschriften en zelfs in naslagwerken over Windows en zijn programma’s zijn veel tips te vinden over het Windows-register. In dit artikel leggen we uit wat het register precies is, hoe …

Windows-register: Alle informatie over de database van het Windows-register

Windows Registry
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Windows
 6. »
 7. Windows-register: Alle informatie over de database van het Windows-register

Op WinTotal en andere websites, tijdschriften en zelfs in naslagwerken over Windows en zijn programma’s zijn veel tips te vinden over het Windows-register. In dit artikel leggen we uit wat het register precies is, hoe u vermeldingen in het register kunt bewerken en hoe u instellingen kunt importeren en exporteren.

Wat is het Windows-register?

In het Windows-register, ook wel bekend als het register, worden alle instellingen van Windows, de geïnstalleerde programma’s en de gebruikte hardware opgeslagen.

Hoe kan ik het register wijzigen?

Met de register-editor (Regedit) biedt Microsoft een geschikt hulpmiddel om het register te wijzigen.

Is het gevaarlijk om iets in het register te veranderen?

Als u nieuwe waarden in het register invoert of bestaande waarden wijzigt, kan Windows in het ergste geval niet meer opstarten. Vaak worden echter alleen kleine instellingen of cosmetische details in het register veranderd. Noteer daarom wat u precies veranderd hebt, zodat u het eventueel ongedaan kunt maken.

1. Het Windows register is de database met instellingen van Windows.

Geen enkel ander onderdeel van Windows is met zoveel onduidelijkheden, onwaarheden en mythen omgeven als de database van het Windows-register. Kennis over de taken, structuur en functie van het register is voor elke Windows-gebruiker essentieel om veilig “hacks”, “tweaks” en andere vermeldingen uit de duizenden tips en trucs rond Windows te kunnen uitvoeren.

1.1 Taken van het Windows-register

Het register iseen database van Windows waarin alle instellingen en configuraties van Windows, de geïnstalleerde programma’s en de gebruikte hardware en stuurprogramma’s zijn opgeslagen. Via de vermeldingen in het register weet Windows welk stuurprogramma voor de grafische kaart moet worden gebruikt, welke resolutie voor het bureaublad wordt gebruikt, welke vermeldingen in Autostart worden geladen of welk programma wordt geopend wanneer u dubbelklikt op een JPG-bestand.

Wanneer u een nieuw programma installeert, schrijft het verschillende sleutels en waarden naar het register, bijvoorbeeld de licentiehouder en productsleutel, het installatiepad, vermeldingen in het contextmenu van Windows Verkenner, standaardwaarden voor de eerste start, enzovoort. Zodra u deze software start en instellingen wijzigt, worden deze direct in het register gewijzigd.

Schlüssel und Werte in der Registry durch 7-Zip
Sleutels en waarden in het register aangemaakt door7-Zip.

1.2 U kunt de bestanden van de registerdatabase op deze plaatsen vinden

De volledige registerdatabase bestaat uit verschillende bestanden, die te vinden zijn in de map c:WindowsSystem32Config of elders.

Naam van het bestand Pad Pad in het register Taak
SYSTEEM C:WindowsSystem32Config HKLMSystem Systeemconfiguratie voor stuurprogramma’s en diensten
DEFAULT C:WindowsSystem32Config HKU.DEFAULT en HKUS-1-5-18 Standaard gebruikersprofiel
SAM C:WindowsSystem32Config HLKMSAM Database met gebruikersaccounts (systeem en toegangsrechten)
BEVEILIGING C:WindowsSystem32Config HKLMSECURITY Beveiligingsbeleid (systeem en toegangsrechten)
SOFTWARE C:WindowsSystem32Config HKLMSOFTWARE Software informatie
BCD EFIMicrosoftBootBCD HKLMBCD000000 Informatie over de opstartconfiguratie
ntuser.dat c:Usersusername HKCU Configuratiebestand van het ingestelde gebruikersprofiel
Usrclass.dat c:UsersusernameAppDataLocalMicrosoftWindows HKUSoftwareClasses Gebruiker specifieke software instellingen
ntuser.dat C:WindowsServiceProfilesLocalService HKUS-1-5-19 Configuratiebestand voor “Local Service
ntuser.dat C:WindowsServiceProfilesNetworkService HKCUS-1-5-20 Configuratiebestand voor “Netwerkdienst
Dateien der Registry im Ordner Config
De Windows Registry bestanden zijn ook te vinden in de Config map.

Omdat Windows deze bestanden bij het opstarten opent en openhoudt, kun je de bestanden niet zomaar naar een andere locatie kopiëren als back-up. Om een volledige back-up van het register te maken, raden we daarom aan een afbeeldingsprogramma te gebruiken dat het hele systeem als een afbeeldingsbestand opslaat en op elk moment in deze staat kan worden hersteld. Een vergelijking van de beste image-programma’s vindt u in het gelijknamige artikel op WinTotal.

1.3 Structuur van het Windows-register

Om de registerdatabase te openen en te bewerken, biedt Microsoft de Register-editor, die wordt gestart met het commando “Regedit” via de zoekfunctie of in het Windows 10 Start-menu onder “Windows Administrative Tools”.

Registrierungs-Editor im Startmenü von Windows 10
De Register-editor is ook te vinden in het Windows 10 Startmenu.

Na het openen van Register-editor ziet u 5 mappen, die hoofdsleutels worden genoemd en de namen hebben

 • HKEY_CLASSES_ROOT (afkorting HKCR)
 • HKEY_CURRENT_USER (verkorte vorm HKCU)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE (verkorte vorm HKLM)
 • HKEY_USERS (verkorte vorm HKU)
 • HKEY_CURRENT_CONFIG (verkorte vorm HKCC)

dragen.

De functie van de vijf hoofdsleutels kan worden gezien in de tabel hierboven onder punt 1.2.
De sleutels HKCC, HKCU en HKCR zijn geen eigen takken, maar eerder subsleutels van de andere hoofdsleutels, maar worden voor de duidelijkheid als afzonderlijke takken weergegeven.

Windows Registry mit Regedit geöffnet
Open het Windows Register met Regedit.

De werking en weergave van de register-editor doet denken aan Windows Verkenner. De sleutels worden weergegeven als mappen en kunnen verdere submappen of sleutels bevatten. Desleutels bevatten waarden met namen en gegevens, die rechts worden weergegeven.

Windows Registry mit Schlüssel und Werten
Het Windows Register met sleutels en waarden komt overeen met de Windows Verkenner in de boomstructuur.

Het register kent verschillende soorten waarden:

 • String = REG_SZ, zuivere, willekeurige tekst.
 • Binaire waarde = REG_BINARY, numerieke waarde in binaire, decimale (0 tot 255) of hexadecimale (00 tot FF) notatie.
 • DWORD-waarde (DWORD) = REG_DWORD, 32-bits getal (evenals REG_QWORD voor een 64-bits getal)
 • Waarde van uitbreidbare tekenreeks = REG_EXPAND_SZ (uitbreidbare tekst), een tekstwaarde met variabelen zoals %SYSTEMROOT%, die wordt vervangen door de inhoud van de variabele.
 • Waarde van meerdelige tekenreeks = REG_MULTI_SZ, een meerdelige tekenreeks (multiple string) waarin de tekstitems worden gescheiden door spaties, komma’s of andere scheidingstekens.

De namen van de waarden mogen slechts eenmaal in een sleutel voorkomen. Hoofdletters of kleine letters zijn niet van belang.

Systeemrelevante sleutels en waarden worden beschermd met toegangsrechten en gebruiken hetzelfde autorisatiemodel als het NFTS-bestandssysteem. Er zijn dus sleutels waartoe alleen de systeemdiensten of de beheerder toegang hebben, terwijl andere sleutels voor iedereen toegankelijk zijn.

Berechtigungen für Schlüssel und Werte
Machtigingen voor sleutels en waarden kunnen binnen grenzen worden gewijzigd.

Met de tool RegOwnershipEx kunt u eenvoudig de toegangsrechten wijzigen van registersleutels waarvoor u als beheerder bijvoorbeeld geen wijzigingsrechten hebt en die alleen door de TrustedInstaller of het systeem kunnen worden gewijzigd. De afhandeling is veel eenvoudiger dan via het rechtenbeheer van Windows.

Regownershipex
Regownershipex vergemakkelijkt het rechtenbeheer in het register.

2. alternatieve register editors

Veel ontwikkelaars denken dat beter altijd beter is en hebben talrijke alternatieven voor Regedit ontwikkeld. In ons software-archief vindt u een selectie van de beste register-editors. Vergeleken met het origineel van Microsoft bieden de alternatieven een favorietenbeheer voor takken van het register, een gewijzigde structuur, comfortabele zoekopties, functies voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren of zelfs een live controle van bepaalde waarden. Of u een van de alternatieven of de register-editor van Microsoft kiest, hangt af van uw voorkeuren. Naar onze mening zijn deze tools echter niet noodzakelijk.

Registry-Finder ist ein alternativer Editor für die Windows Registry
Registry Finder is een alternatieve editor voor het Windows-register.

3. aanmaken, verwijderen en bewerken van vermeldingen in het register

Om waarden in het register te wijzigen of aan te maken vanuit een tip van het internet, gaat u als volgt te werk.

Voor ons voorbeeld gebruiken we de Windows 10 Info Centrum tip: We laten zien waar u het kunt vinden en hoe u het kunt aanpassen. In deze tip hebben we beschreven hoe je helemaal zonder het Infocentrum kunt.

Om dit te doen, start u Regedit als Beheerderstool en gaat u naar de sleutel

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows

U kunt handmatig naar de sleutel navigeren of het pad invoeren in de adresbalk bovenaan de register-editor. De editor springt dan naar de juiste locatie.

Adressleiste im Registrier-Editor
U kunt een sleutel rechtstreeks via de adresbalk in de register-editor invoeren en erheen springen.

Volgens de instructies in de tip moet je een nieuwe sleutel “Verkenner” aanmaken. Om dit te doen, drukt u op de rechtermuisknop terwijl u met de muis in de “..Windows” toets staat en maakt u een nieuwe sleutel aan met “Nieuw”.

Neuen Schlüssel anlegen
Gebruik het contextmenu om een nieuwe sleutel in het juiste pad aan te maken.

Maak vervolgens de DWORD-waarde (32 bit) met de naam DisableNotificationCenter en de waarde 1 in de nieuwe sleutel Explorer.

Info-Center abschalten
Met de waarde DisableNotificationCenter kunt u het Infocentrum uitschakelen.

Na een herstart zou het Infocentrum verdwijnen.

Opdeze manier kunt u bijna elke vermelding in het register aanmaken of bewerken of zelfs bestaande vermeldingen verwijderen.

Ändern und Löschen von WErten
Het wijzigen en verwijderen van waarden is mogelijk via het contextmenu.

3.1 Gebruik via de Windows-opdrachtregel

Voor ervaren gebruikers biedt de Windows-opdrachtregel ook de mogelijkheid om via een batchbestand waarden te bewerken. Verantwoordelijk hiervoor is het commando Reg, dat nog meer subcommando’s kent.

Reg über die Kommandozeile
Reg via de Windows-opdrachtregel is een andere manier om waarden aan het register te wijzigen.

Als u liever met de Windows Powershell werkt, biedt Microsoft ook functies voor het bewerken van het register.

4 Instellingen importeren en exporteren

U kunt ook gegevens uit de register-editor exporteren of opnieuw importeren.

Het exporteren is mogelijk via het contextmenu in een sleutel. Alle subsleutels en waarden daarin worden dan geëxporteerd naar een reg-bestand.

Registry exportieren
U kunt individuele sleutels exporteren als een REG-bestand.

Een op deze manier gemaakt reg-bestand kan opnieuw worden geïmporteerd door erop te dubbelklikken of ook worden bewerkt via het contextmenu “Bewerken”.

Reg-Datei
Een reg-bestand kan worden “samengevoegd” = geïmporteerd of bewerkt.

Reg-bestanden zijn tekstbestanden met de volgende structuur:

Inhalt einer Reg-Datei
De inhoud van een reg-bestand in de teksteditor.

Aan het begin moet de regel Windows Registry Editor Version 5.00 staan. Dan de volgende sleutels en waarden.

U kunt deze registers ook bewerken of aanvullen. Als u bijvoorbeeld een “min” voor een vermelding zet, wordt deze bij het “samenvoegen” weer verwijderd.

[HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsExplorer]

verwijdert de gehele sleutel met alle subsleutels en waarden, terwijl de vermelding

"DisableNotificationCenter"=-

de numerieke waarde van de vermelding verwijdert.

Met geëxporteerde en opnieuw geïmporteerde reg-bestanden kunt u individuele instellingen opslaan en ze gemakkelijk opnieuw importeren bij een nieuwe installatie. Houd er echter rekening mee dat REG-bestanden geen back-ups zijn. Als u inhoud van een sleutel importeert, worden alleen sleutels en waarden die nog niet bestaan aangemaakt of identieke waarden overschreven. Vermeldingen die elders al bestaan, blijven in de structuur!

Autostart-entries vinden

Een veel voorkomende ergernis in Windows zijn opstartvermeldingen die het opstarten van het systeem vertragen en kostbaar geheugen in beslag nemen. Deze autostart entries worden ook in het register opgeslagen, maar niet allemaal op één plaats. Windows kent verschillende mogelijkheden waar Autostart entries geladen kunnen worden.

Autostart entries worden gevonden in de subkeys

 • HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
 • HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce

Maar ook voor de gebruiker onder

 • HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
 • HKEY_USERSS-1-5-21-33549198-{lange CLSID_Nummer}-2045952872-1000SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
Autostart-Einträge finden
Autostart entries zijn te vinden op verschillende sleutels in het Windows Register.

Er zijn ook andere manieren waarop Autostart-items in Windows kunnen worden geladen. Het is veel gemakkelijker om bij de Autostart vermeldingen te komen via het Taakbeheer of het Autoruns gereedschap en u kunt ze met beide gereedschappen in- of uitschakelen. In ons artikel “Hoe Autostart-programma’s in Windows wijzigen” vindt u gedetailleerde instructies met tips en trucs over dit onderwerp.

Der Task-Manager von Windows kennt Autostart-Einträge
Het Windows Taakbeheer is op de hoogte van Autostart-items en kan deze uitschakelen.

6. hulpmiddelen en vergelijken

Er zijn veel tools en hulpprogramma’s voor het register. Regshot Advanced onderscheidt zich echter van de rest. De gratis software vergelijkt twee versies van het register en maakt het zo mogelijk wijzigingen op te sporen door verdere software te installeren of functies te activeren. In de praktijk maakt u een momentopname, installeert u het programma en maakt u nog een momentopname. Zo kunt u zien wat er door het programma in het register is veranderd. Met de tool is het ook mogelijk om te zien welke registerwijzigingen een software aanbrengt wanneer u iets in de instellingen van het programma verandert.

Regshot advanced erster Snapshot
Regshot Advanced kan twee toestanden van het register met elkaar vergelijken.

Een ander nuttig hulpmiddel is de Process Monitor van Microsoft. De gratis tool logt alle activiteiten van de pc in real time en toont alle lees- en schrijftoegang van processen of toegang tot het register. Details over de afhandeling en andere hulpmiddelen van Microsoft zijn te vinden in ons artikel Windows Sysinternals – gratis winsthulpmiddelen voor diagnose van Microsoft.

7. Het register opschonen? Beter van niet

Een van de mythes over het register is altijd de bewering dat dit bestand na verloop van tijd onnodig opgeblazen raakt door de voortdurende veranderingen, wat een negatief effect heeft op de prestaties van Windows. Tuning tools of opruimsoftware zoals vaak bieden de mogelijkheid om het register op te schonen. Vaak worden daarvoor veel fouten in het register weergegeven.

Der Menüpunkt Aufräumen in Ashampoo WinOptimizer 19
Het menu-item Cleanup in Ashampoo WinOptimizer 19.

De tools verwijderen vaak alleen vermeldingen voor programma’s die niet meer bestaan. Dit kan een probleem worden als u bijvoorbeeld software gebruikt vanaf een schijf die momenteel niet is aangesloten (NAS, USB-stick, enz.). In dat geval herkent de cleaner het programma niet meer en wordt de vermelding verwijderd. In het ergste geval start een programma of zelfs Windows niet meer op. Aangezien Windows alleen de sleutels evalueert die op dat moment nodig zijn, heeft een “opgeruimd” register geen enkel voordeel. Daarom moet u dergelijke functies met rust laten.

Gerelateerde berichten