Dynamische DNS-update voor de lokale homepage

De daling van de prijzen voor DSL flatrates maakt het mogelijk: steeds meer hobby-webmasters beginnen hun homepages op hun eigen computers te hosten, maar worden dan geconfronteerd met het probleem van het veranderen van IP-adressen …

Dynamische DNS-update voor de lokale homepage

Dynamisches.DNSUpdate-Logo.png
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Netwerk
 6. »
 7. Dynamische DNS-update voor de lokale homepage

De daling van de prijzen voor DSL flatrates maakt het mogelijk: steeds meer hobby-webmasters beginnen hun homepages op hun eigen computers te hosten, maar worden dan geconfronteerd met het probleem van het veranderen van IP-adressen telkens wanneer zij inbellen op het internet. De dynamische DNS-update, die we nader hebben bekeken, biedt een oplossing.

De DynDNS Updater (DynDNS.com) is sinds 2014 tegen betaling beschikbaar.

Opmerking vooraf

Omdat het probleem met dynamische DNS updates de laatste tijd vaker opduikt, heb ik een korte tutorial geschreven waarin ik het nog eens wil beschrijven aan de hand van een casus. Ervaren “freaks” zullen het me misschien vergeven als ik soms dingen noem of een procedure uitleg die zij “logisch” zouden vinden. Maar deze handleiding is vooral bedoeld voor degenen voor wie dit nieuw terrein is.

Overzicht:
1. inleiding
2. wat is “dynamische DNS update”?
3. hoe werkt het DynDNS-systeem?
4. wat heb ik nodig?
5. de account
6. een host aanmaken
7. de DynDNS update client
8. router en firewall
9. de eerste test
10. apache webserver httpd.conf
11. samenvatting
12. verdere links

1. inleiding

De toenemende daling van DSL en flat rate prijzen van “Internet Service Providers (ISP)” nodigt steeds meer hobby webmasters en degenen die dat willen worden uit om hun homepage op hun thuiscomputer te hosten.

Hint:
Voor modemgebruikers of gebruikers zonder flat rate heeft dit om verschillende redenen geen zin (b.v.: online kosten, snelheid, enz.).

Aangezien elke PC door zijn ISP een uniek IP krijgt toegewezen wanneer hij inbelt op het internet, kan hij logischerwijs door alle andere computers op het internet worden gevonden op basis van dit IP.

Aangezien het aantal openbare IP’s echter ook zijn grenzen heeft en elke ISP slechts een bepaalde “pool” van adressen beschikbaar heeft, krijgt elke computer die inbelt bij zijn ISP een IP uit deze “pool” toegewezen. Dit is niet altijd hetzelfde IP dat u gisteren of de laatste keer dat u inbelde had.

Dit leidt er echter toe dat de lokale homepage, die gisteren onder het IP xx.156.21.12 bereikbaar was, vandaag niet meer te vinden is, omdat het IP xx.14.21.58 door de ISP na een nieuwe inbelverbinding met het internet aan de thuis-pc is toegewezen.
Bovendien is er een 24-uurs regel van de ISP, bijna allemaal doen ze het zo, maar daar wil ik hier niet op ingaan.
Nu rijst echter de vraag hoe mijn homepage door mijn bezoekers gevonden kan worden ondanks de steeds wisselende IP’s.

Hier komt de “dynamische DNS update” (hierna DynDNS) om de hoek kijken. Dit artikel gaat over dyndns.org – het domein heet nu dyn.com!

Opmerking:
Alle padinformatie heeft betrekking op mijn computer en moet alleen als voorbeeld worden gezien. De hostnamen:
wttest.dyndns.org (of wttest.dyn.com)
forum.wttest.dyndns.org (of forum.wttest.dyn.com)
gaestebuch.wttest.dyndns.org
(of gaestebuch.wttest.dyn.com)
zijn speciaal voor deze handleiding gemaakt en maken geen aanspraak op permanente functionaliteit.

Wat is “dynamische DNS update”?

Allereerst moet het voor iedereen duidelijk zijn wat de term “DNS” eigenlijk betekent.

Het Domain Name System (DNS) is een van de belangrijkste diensten op het internet. Het DNS is een gedistribueerde database die de naamruimte op het internet beheert. Het DNS wordt voornamelijk gebruikt om namen om te zetten in adressen (forward lookup). Dit is vergelijkbaar met een telefoonboek dat de namen van abonnees omzet in hun telefoonnummers. Het DNS biedt dus een vereenvoudiging omdat mensen namen veel beter kunnen onthouden dan kolommen met nummers. Het is bijvoorbeeld heel gemakkelijk om de domeinnaam www.WinTotal.de te onthouden, maar niet zo gemakkelijk om het bijbehorende IP-adres 213.133.111.171 te onthouden.

Aangezien veel gebruikers met thuiscomputers echter een variabel IP-adres hebben (bij elke inbelverbinding met het internet wordt een ander IP-adres toegewezen uit een pool, zie hierboven), zijn er nu DynDNS-providers die ervoor zorgen dat je altijd via dezelfde computernaam bereikbaar bent, zelfs met zulke snel wisselende adressen. Dit actuele IP-adres moet na elke inbelverbinding met het internet of met regelmatige tussenpozen aan de DynDNS-provider worden doorgegeven, zodat deze op eventuele veranderingen kan reageren.
Daartoe wordt op de hostcomputer (thuiscomputer) een DynDNS-client geïnstalleerd. Deze client is een klein softwareprogramma (gewoonlijk niet groter dan een paar KB) dat het van de ISP ontvangen IP-adres steeds doorstuurt naar de DynDNS-provider.

Hierdoor is bijvoorbeeld de homepage met de domeinnaam wttest.dyndns.org altijd bereikbaar, ongeacht het IP dat momenteel door de ISP aan de “thuiscomputer” is toegewezen.
Voorwaarde is natuurlijk dat de computer is ingeschakeld en online is.

Kanttekening:
Omdat we in deze tutorial alleen de “gratis variant” behandelen die door veel DynDNS-providers wordt aangeboden, moet hier worden opgemerkt dat dit juist subdomeinen zijn. Deze bestaan uit een door de DynDNS-provider geregistreerd domein, in ons voorbeeld “https://dyn.com/” (nieuwe url), en een door de gebruiker vrij gekozen naam, bijvoorbeeld“wttest“.

Hoe DynDNS werkt – Schema

Het volgende schema geeft een overzicht van een DynDNS-configuratie zoals gebruikt in ons voorbeeld.

Weergave DynDNS-schema

4 Wat heb ik nodig?

Aangezien we in ons voorbeeld een homepage publiekelijk beschikbaar willen maken op de thuis-pc, zal ik hier uitsluitend dit onderwerp behandelen. Andere mogelijkheden die DynDNS biedt, worden in steekwoorden kort genoemd, maar niet verder besproken (dat zou hier te ver gaan).

We hebben nodig:
1. Apache webserver (dit zou lokaal al moeten werken. Natuurlijk werkt het ook met andere webservers).
2. een account bij een DynDNS-provider

 • a. In ons voorbeeld: https://account.dyn.com/ (nieuwe url)
 • b. Een hostnaam wttest.dyndns.org
 • c. Een DynDNS-client om het IP bij te werken (ik koos de “DynDNS Updater” voor ons voorbeeld).

Verdere mogelijkheden van DynDNS (niet verder besproken)

 • FTP server (zie artikel)
 • Mail server
 • VPN
 • en andere

Opmerking: Zodra de http-verbinding via DynDNS goed werkt, zouden FTP en kameraden geen probleem meer moeten zijn.

5 Het account

Nu (hopelijk) de werking van DynDNS redelijk duidelijk is, beginnen we met het aanmaken van een account bij onze DynDNS provider. Om gebruik te kunnen maken van de dienst van https://dyn.com/ (nieuwe url), moet je je eerst registreren. Deze registratie is gratis en zou geen grote problemen mogen opleveren.

Registreren: https://account.dyn.com/entrance/ (nieuwe url)

Na voltooiing van de registratie ontvangt u een e-mail om uw account te activeren. Volg de activeringslink in deze e-mail om uw gegevens te bevestigen – klaar.

6. host aanmaken

Na het activeren van de account wordt eerst een host aangemaakt (de naam waaronder onze homepage te vinden moet zijn). Als u dat nog niet hebt gedaan, log dan in met uw gebruikersgegevens op https://dyn.com/ (op de website rechtsboven “Aanmelden”). Om een nieuwe host aan te maken, moeten we naar de sectie “Diensten” gaan en “Host toevoegen” selecteren.

In het volgende formulier kunnen we nu onze gekozen hostnaam invoeren en aan een domein toewijzen.

DynDNS.org

Hostnaam: wttest.dyndns.org

Waarbij wttest de door ons gekozen hostnaam is en dyndns.org een door onze provider geregistreerd domein (denk eraan: wttest is een subdomein van dyndns.org). Welk domein je uiteindelijk kiest is aan jou.

IP:

Laat het alsjeblieft zoals het is!

Dit is het IP dat momenteel door uw ISP aan u is toegewezen. Als we ons huidige IP niet up-to-date zouden houden met de DynDNS Updater, zou onze homepage niet meer te vinden zijn als u de volgende keer inbelt op het internet.

Wildcards:

Onder Wildcards kunt u instellen of onze homepage alleen bereikbaar is onder de opgegeven hostnaam wttest.dyndns.org of dat we ook aliassen willen toestaan. Dit kan handig zijn als we nog meer subdomeinen voor onze homepage willen aanmaken.
Bijvoorbeeld forum.wttest.dyndns.org of gaestebuch.wttest.dyndns.org. Omdat we dit in ons voorbeeld nodig hebben, activeren we hier de wildcards.

Mail Exchange / Backup MX:

We kunnen dit verwaarlozen, aangezien het niet beschikbaar is in het gratis aanbod.

Als er geen fouten zijn opgetreden bij het aanmaken van de host, bijvoorbeeld omdat de geselecteerde hostnaam al bezet is, zou het volgende bericht moeten worden weergegeven na het klikken op de knop “Add Host”.

DynDNS.org

7 De DynDNS Update Klant

Als u dit nog niet heeft gedaan, download en installeer dan hier de DynDNS client (DynUpdateClient).
Wanneer u de client voor de eerste keer opstart, zal het programma u vragen om de basisinstellingen in te voeren.

Tabblad Accounts

Hier moeten we onze account, die we hebben aangemaakt bij DynDNS.org, bekend maken bij de client. Klik hiervoor op de knop “Toevoegen”.

DynDNS Updater

In het dialoogvenster dat opent, moet een naam worden ingevoerd voor deze verbinding. Deze dient ter identificatie van de verbinding en kan vrij worden gekozen.

Accountnaam

Na het invoeren van de naam wordt een nieuw dialoogvenster geopend waarin de gegevens voor deze rekening moeten worden ingevoerd.

Rekening:

Op dit tabblad voeren we onze gegevens in waarmee we ons hebben geregistreerd bij DynDNS.org (nu “dyn.com”).

DynDNS Updater

Account Name: de eerder ingevoerde naam ter identificatie
Provider: dit is de DynDNS provider (geen verandering)
User ID: de inlognaam bij DynDNS.org
Wachtwoord: het wachtwoord bij DynDNS.org
Retype: wachtwoord herhalen

Hosts:

De hosts die we hebben ingesteld bij DynDNS.org staan hier vermeld.
Opmerking: Met de gratis account kunt u maximaal 5 hosts registreren.

DynDNS Updater

Om een host toe te voegen, klikt u op de knop “Toevoegen”.

DynDNS Updater

De hostnaam die we bij DynDNS.org hebben aangemaakt is nu hier ingevoerd: wttest.dyndns.org

Bevestig met “OK”.

Als er meerdere hosts zijn aangemaakt, herhaalt u deze stap dienovereenkomstig.

Opties:

Zorg ervoor dat Type “Dynamisch” is geselecteerd en Wildcard is geactiveerd.

DynDNS Updater

Zodra de instellingen in alle drie de tabbladen zijn gemaakt, kan dit dialoogvenster worden gesloten door op “OK” te klikken.

Het resultaat zou er als volgt uit moeten zien:

DynDNS Updater

Opmerking: Met het selectievakje voor de accountnaam kunt u instellen of deze account geactiveerd of gedeactiveerd is.

Tabblad Verbindingen:

Hier kunt u instellen hoe de internetverbinding tot stand komt.
DSL-gebruikers moeten de instelling “Local Area Network” kiezen.
Indien nodig moeten proxy-instellingen worden ingevoerd.
Zoals gezegd wordt het gebruik van een modem afgeraden, dus daar ga ik verder niet op in.
Onder “Server port used to update” kun je een andere poort instellen voor het updaten van de client. Als we achter een firewall zitten, moet de ingestelde poort ook daar worden ingeschakeld.

DynDNS Updater – Verbindingen

Tabblad IP-adres

Hier kunnen speciale IP-instellingen worden gemaakt. In de regel moeten de ingestelde waarden echter worden geaccepteerd zoals ze worden voorgesteld.

DynDNS Updater – IP Adres

Gedetecteerde IP-adres(sen): Hier worden alle IP-adressen weergegeven die aan de computer zijn toegewezen.
Test: Dient om het momenteel door de ISP toegewezen IP-adres te testen.

DynDNS Updater – IP-adres

Hier mag geen IP-adres uit de “private” adresreeks verschijnen.

privé IP-adresbereik:

10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

We kunnen de tabbladen “Logging” en “Icons” weer verwaarlozen, omdat ze geen invloed hebben op de werking van de client.

Als alle instellingen op de tabbladen zijn gemaakt, bevestig dan met “OK”.

Bij een eerste installatie sluit de client nu af. Ik weet niet of dit een bug is of dat het opzet is.

Als het volgende bericht in de taakbalk verschijnt, is dit geen fout, maar moet het gewoon als een gegeven worden beschouwd.

DynDNS Updater – Foutmelding taakbalk

Als de client gesloten is, open hem dan opnieuw om de laatste instellingen in te voeren. Klik hiervoor op het icoontje van de client in de taakbalk.

Tabblad Info:

Hier wordt algemene informatie over de tot nu toe gemaakte instellingen weergegeven.

DynDNS Updater – Info

De aandachtspunten hier zijn:

Automatische update: Bepaalt of de client in een vooraf ingesteld tijdsinterval automatisch controleert of het huidige IP nog overeenkomt met het IP dat onze DynDNS provider “kent”. Standaard is dit uitgeschakeld (om welke reden dan ook).
Huidig IP: Toont het IP dat momenteel is toegewezen door de ISP.
Knop Update: Om het IP-adres bij de DynDNS-provider handmatig bij te werken.
Knop Instellingen..: Opent het dialoogvenster voor account- en hostinstellingen.

Tabblad Opties:

DynDNS Updater – Opties

Starten met Windows: Moet de client onmiddellijk worden geladen als Windows wordt gestart (Autostart)? Ik heb dit geactiveerd, anders vergeet ik het te doen.
Geen geluidssignaal bij …: Als er tijdens de update fouten optreden, kan hier een geluidssignaal worden geactiveerd.
Automatische update inschakelen: Dit moet worden geactiveerd zodat de DynDNS provider altijd het huidige IP “weet”. De instelling van 5 min. zou voldoende moeten zijn.

Tabblad Log:

Alle activiteiten van de client worden hier gelogd. Een correct logbestand zou er ongeveer zo uitzien:

DynDNS Updater – Versie 2.2.0 (Build 75) logbestand. Gemaakt op 13:07:13 – 01.23.2005.
[005] – 13:35:07 – 01.23.2005 – Update proces start
[002] – 13:35:07 – 01.23.2005 – wttest.dyndns.org [dyndns.org]: goed 84.56.128.142 (Update goed en succesvol, IP bijgewerkt)
[005] – 13:35:07 – 01.23.2005 – Update proces voltooid
[002] – 13:35:07 – 01.23.2005 – Update resultaat: geen fouten
[002] – 13:35:07 – 01.23.2005 – Volgende geforceerde update: 02.17.2005 13:35:05
[002] – 13:35:07 – 01.23.2005 – DynDNS Updater klaar…

Als het log er redelijk uitziet, is de configuratie van de client voltooid en kan de client worden afgesloten (niet afsluiten).

Router en Firewall

Als de thuiscomputer wordt beschermd door een firewall of zich achter een router bevindt, zorg er dan voor dat poort 80 (http) is ingeschakeld. Bij de configuratie van de router is het ook belangrijk ervoor te zorgen dat verzoeken aan poort 80 ook worden doorgestuurd naar de computer in kwestie. Aangezien er een groot aantal routers en firewall-software bestaat, zal ik niet ingaan op de details van de afzonderlijke aanbieders. Sommige routers zijn echter al voorbereid op DynDNS. Als dit het geval is, zou men de DynDNS-client kunnen opslaan. Of het zin heeft of niet valt nog te bezien.

Nadeel:
Het aantal mogelijke hosts/accounts varieert afhankelijk van de fabrikant en het model van de router. Als je meer dan de geboden mogelijkheden nodig hebt, is het gebruik van de update-client niet te vermijden.

9 De eerste test

Voor degenen die niet kunnen wachten om te zien of het werkt, kunnen we nu de eerste test proberen. Voorwaarde is dat de client een succesvolle update heeft uitgevoerd en ons huidige IP beschikbaar is voor de DynDNS-provider.

Het pictogram in de taakbalk moet groen zijn.

DynDNS Updater – alles OK

Nu kan de host gepingd worden in de opdrachtprompt.

Opdrachtprompt: Start – Uitvoeren: cmd

Voer het volgende in de opdrachtprompt in:

ping wttest.dyndns.org [ENTER]

Als de test succesvol was, zou het resultaat er ongeveer zo uit moeten zien:

Ping, dan is alles OK

In het volgende voorbeeld heb ik met opzet een verkeerde hostnaam ingevoerd. Deze hostnaam is niet bekend bij onze DynDNS provider en zou niet moeten werken.

Ping, naam kon niet worden opgelost

Als de eerste test voorbij is, moeten we een wijziging aanbrengen in de configuratie van onze Apache webserver.

10 Apache webserver httpd.conf

Zoals vermeld in de inleiding, zou de webserver al geconfigureerd moeten zijn en lokaal moeten werken.

Zodat de lokale Apache ook “weet” dat hij bedoeld wordt als het verzoek voor wttest.dyndns.org op onze computer aankomt, zullen we 3 virtuele hosts aanmaken.

1. wttest.dyndns.org (de eigenlijke homepage)
2. forum.wttest.dyndns.org
3. gastenboek.wttest.dyndns.org

Opmerkingen:
1. maak een reservekopie van httpd.conf.
2. een goede methode is om uw eigen instellingen op te slaan in een apart include bestand. 3. de hier getoonde configuratie is hetzelfde.
3. de hier getoonde configuratie beschrijft alleen het toevoegen van de virtuele hosts, beveiligingsmaatregelen worden hier niet genoemd.

Om dit te doen, maken we een nieuw bestand“my_virtual_hosts.inc” aan in een willekeurige teksteditor.

NaamVirtualHost *:80

ServerAdmin webmaster@wttest.dyndns.org
DocumentRoot “D:/web/WinTotal/homepage/”
ServerNaam wttest.dyndns.org

ServerAdmin webmaster@wttest.dyndns.org
DocumentRoot “D:/web/WinTotal/forum/”
ServerNaam forum.wttest.dyndns.org

ServerAdmin webmaster@wttest.dyndns.org
DocumentRoot “D:/web/WinTotal/gaestebuch/”
ServerNaam gaestebuch.wttest.dyndns.org

DocumentRoot: De directory op de lokale computer waar Apache moet zoeken naar de gevraagde bestanden.
ServerName: Hostnaam van de betreffende “VirtualHost”.

Dit bestand wordt opgeslagen in de“conf” directory van de webserver.

Voorbeeld: D:ServerApache2confmy_virtual_hosts.inc

Om ervoor te zorgen dat Apache dit bestand vindt, voegen we de volgende regel toe aan het einde van het configuratiebestand“httpd.conf”, dat zich ook in de “conf” directory van Apache bevindt:

include “D:/Server/Apache2/conf/my_virtual_hosts.inc”.

TIP:
Aangezien alle gegevens of gewijzigde configuratiebestanden verloren gaan na het herstellen van een image, een nieuwe installatie of een crash van de harde schijf, mag Apache – PHP – MySQL niet in dezelfde partitie of op dezelfde harde schijf staan als het besturingssysteem.

Herstart tenslotte Apache en het werk is gedaan.

Test:

Om de configuratie te testen zou het voldoende moeten zijn om de 3 aangemaakte hostnamen in een willekeurige browser op te roepen.

wttest.dyndns.org

Tot zover gaat het goed. Maar hoe weet ik of de websites daadwerkelijk via het internet worden gevonden of alleen aan mij worden getoond omdat ze toch al op mijn computer staan?

Daarvoor gebruik ik een eenvoudig en handig trucje. Op de website Serversniff kun je je webserver of pagina’s laten analyseren.

Webmasterplan

Als de test kan worden uitgevoerd, is het zeker dat onze website echt online te vinden is. Als de pagina niet wordt gevonden, eindigt de controle bij Webmasterplan.de met een foutmelding.

Er is een fout opgetreden: 500 – Onbekend

Een klein neveneffect hiervan is dat je meteen kunt zien of de website goed geprogrammeerd is.

Als alle tests succesvol zijn: geef jezelf een schouderklopje en wees blij.

11 Samenvatting

Zoals aangetoond, is het geen hekserij om een homepage op je thuiscomputer te hosten.

Zoals altijd is de voorwaarde dat u eerst in theorie begrijpt waar het om gaat en weet hoe de afzonderlijke onderdelen op elkaar inwerken.

Of het überhaupt zin heeft om dit te doen, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Mijn persoonlijke mening is dat het met de lage prijzen van webhosters weinig zin heeft om een homepage thuis te hosten. Als je je homepage 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar wilt maken voor het publiek, heb je echt geen andere keuze dan een officiële webruimte te huren.

Bovendien moet iedereen zich ervan bewust zijn dat niet elke ISP het gebruik van de internetverbinding toestaat om (permanente) serverdiensten aan te bieden. Om later misverstanden of problemen te voorkomen, moet iedereen die dergelijke diensten (HTTP, FTP, MAIL, VPN, enz.) wil aanbieden, zich vooraf bij zijn ISP informeren over de gebruiksvoorwaarden van de internetverbinding.

Ik hoop dat ik de zaak wat duidelijker heb kunnen maken.

12. verdere links

Software voor thuisservergebruik
De meest gebruikte webserver op het internet: http://www.apache.org/
Een open source database: http://www.mysql.de/
PHP is een veelgebruikte en algemene open source scripttaal speciaal voor webprogrammering die in HTML kan worden ingebed: http://www.php-homepage.de/
Compleet pakket voor webservers met Apache, PHP, MySQL, Perl en meer: http://www.apachefriends.org/de/
Programmeren
Verplicht voor elke webmaster: http://de.selfhtml.org – http://www.selfphp.de

Bronnen en verdere uitleg
Wikipedia over DNS: http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
Wikipedia over DynDNS: http://de.wikipedia.org/wiki/DynDNS

Gerelateerde berichten