Investeringen in hardware en software: Eenvoudige stappen naar de juiste bedrijfslening

Liquiditeit speelt een belangrijke rol in veel bedrijven en ook in startende ondernemingen. Maar vooral in de pandemie vechten veel bedrijven voor hun bestaan. Het probleem: er komen steeds meer start-ups en digitale aanbieders met …

Investeringen in hardware en software: Eenvoudige stappen naar de juiste bedrijfslening

IT Hardware Kredit
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Nieuws
  4. »
  5. Investeringen in hardware en software: Eenvoudige stappen naar de juiste bedrijfslening

Liquiditeit speelt een belangrijke rol in veel bedrijven en ook in startende ondernemingen. Maar vooral in de pandemie vechten veel bedrijven voor hun bestaan. Het probleem: er komen steeds meer start-ups en digitale aanbieders met innovatieve oplossingen op de markt. De concurrentie wordt dus ook bepaald door moderne technologie. En dat kost geld. In het gunstige renteklimaat worden de financiële middelen voor investeringen in nieuwe hardware en software vaak verschaft door een zakelijke lening. In veel gevallen worden investeringen in IT-infrastructuur ook door de overheid gesubsidieerd.

Momenteel zijn leningen waarschijnlijk goedkoper dan ooit tevoren. Dit komt omdat de centrale banken de economie overspoelen met geld om te zorgen voor meer groei ondanks de moeilijke omstandigheden veroorzaakt door de Corona pandemie. Economische groei komt voort uit innovatie en vooruitgang. En daarvoor zijn investeringen nodig. Banken verstrekken financiering in de vorm van investeringskredieten of werkkapitaalleningen. Subsidieprogramma’s van de overheid ondersteunen dergelijke projecten, vooral als het gaat om innovatieve projecten met investeringen voor hardware en bedrijfsuitrusting.

1 Een bedrijfskrediet heeft verschillende voordelen

Kredieten en leningen verhogen de liquiditeit van een bedrijf. Zelfs als een bedrijf het goed doet, is het mogelijk dat niet alle kosten of investeringen door de activa van het bedrijf kunnen worden gedekt. In dergelijke gevallen bieden banken leningen aan om het gat op korte termijn te overbruggen of leningen voor investeringen op lange termijn.

Financiering heeft veel verschillende voordelen:

De liquiditeit van de onderneming wordt vergroot zonder dat het eigen kapitaal wordt aangesproken. Tegelijkertijd worden de kerncijfers van de onderneming verbeterd en hebben potentiële geldschieters geen zeggenschap. Bovendien kunnen ondernemingen de gemaakte rente als buitengewone last bij de belastingdienst declareren en kunnen de maandelijkse termijnen voor de aflossing worden gepland.

2 Kredietoffertes vergelijken kan geld besparen

Als een bedrijf een lening of krediet nodig heeft, is het eerste aanspreekpunt meestal de huisbank of handelsbank. Met deze instellingen bestaat vaak een lange en vertrouwensvolle zakenrelatie. Commerciële banken bieden echter niet altijd de meest gunstige kredietaanbiedingen. Online leningen zijn vaak goedkoper, maar steeds meer filiaalbanken volgen dit voorbeeld.

Omdat er geen verplichting is om een lening bij de huis- of handelsbank af te sluiten, is het voor bedrijven belangrijk om verschillende lening aanbiedingen te vergelijken. Het internet maakt het vergelijken van aanbiedingen tegenwoordig relatief eenvoudig. Net als particulieren kunnen ook bedrijven de websites van de verschillende kredietportalen gebruiken voor een snelle kredietvergelijking. Ongeacht of de zakelijke lening afkomstig is van een kantoor of een online bank, moet aandacht worden besteed aan de nominale en effectieve rente. Het aflossingsschema moet zo zijn opgesteld dat de lening geen last wordt. Termijnonderbrekingen of ongeplande aflossingen kunnen zeer nuttig zijn.

3. zelfstandigen en freelancers moeten tal van documenten overleggen

Net als particulieren moeten ook bedrijven hun kredietwaardigheid voor een lening of krediet aantonen. De documenten die aan een bank moeten worden voorgelegd zijn iets uitgebreider. Voor het bedrijfskrediet moeten inkomsten worden aangetoond om het kredietbedrag te rechtvaardigen. Verder is een bedrijfsvoeringsrapport (BWA) met een positieve balans vereist. Omdat het opstellen van een BWA ingewikkeld kan zijn, biedt het Bundesministerium für Wirtschaft een bijbehorende checklist aan als download in PDF-formaat.

Freelancers en zelfstandigen op het gebied van IT-administratie, programmering en softwareontwikkeling kunnen ook leningen voor hardware en software aanvragen. Zij moeten echter enige documentatie samenstellen.

Als bewijs van een jarenlange winstgevende activiteit als zelfstandige of freelancer moeten de meest recente belastingaanslagen worden voorgelegd. Voor starters ligt de situatie enigszins anders. In de startfase kan vaak alleen een ondernemingsplan worden ingediend. De rente voor oprichters ligt daarom vaak veel hoger. Uiteraard beslist ook de Schufa-informatie over een positieve kredietbeslissing.

3.1 Belangrijk voor de kredietaanvraag

Om ervoor te zorgen dat het adviesgesprek en de daaropvolgende kredietaanvraag zonder vertraging kunnen worden afgerond, moeten ondernemers vóór de bankafspraak alle documenten op volledigheid controleren:

  • Belastingaanslagen van de afgelopen 3 jaar (of ondernemingsplan bij oprichters)
  • Evaluatie bedrijfsvoering (of ondernemingsplan)
  • Handelsvergunning
  • Investeringsplan met een lijst van noodzakelijke hardware, software en bedrijfsuitrusting

4. overheidssubsidies voor digitalisering en innovatie

Niet in elke situatie hoeft het krediet of de lening voor de onderneming afkomstig te zijn van een filiaal of online bank. De staat en de deelstaten ondersteunen bedrijven in de verschillende fasen ook met subsidies. Talrijke subsidies voor bedrijven worden bijvoorbeeld aangeboden door de KfW Bank, de Kreditanstalt für Wiederaufbau, met name voor IT- en digitaliseringsprojecten.

De financiering wordt beschikbaar gesteld in verschillende financieringsprogramma’s. Dit is vooral interessant wanneer bedrijven zich in de opstartfase bevinden. Afhankelijk van de sector zijn er ook miljoenenleningen beschikbaar. Het debiteurenrisico van deze subsidies wordt soms zelfs door de staat gedragen. Aanvragen voor deze leningen worden door de KfW Bank gedaan via de huisbank of handelsbank. Het personeel is hier speciaal voor opgeleid. Advies over promotieleningen wordt gegeven in het kantoor van de bank. Ook de terugbetaling van de promotielening verloopt via de huis- of spaarbank. Het is voor ondernemers niet mogelijk om zelfstandig een aanvraag bij de KfW Bank in te dienen. Daarom moeten ondernemers vanaf het begin een goede relatie met hun eigen bank onderhouden.

Gerelateerde berichten