NirSoft Tools – De praktische kleine helpers

Gratis tools voor elk denkbaar doel zijn overal op het net te vinden. Een echte schatkamer is echter de website Nirsoft.net. Daar vind je meer dan 200 tools voor Windows in verschillende categorieën, de meeste …

NirSoft Tools – De praktische kleine helpers

 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Windows
 6. »
 7. NirSoft Tools – De praktische kleine helpers

Gratis tools voor elk denkbaar doel zijn overal op het net te vinden. Een echte schatkamer is echter de website Nirsoft.net. Daar vind je meer dan 200 tools voor Windows in verschillende categorieën, de meeste draagbaar, zonder installatie en bijna altijd met een Duitstalig bestand. In het volgende artikel presenteren we een kleine selectie van deze fijne tools in meer detail.

Waarom gereedschap van NirSoft?

 • De meeste tools zijn geschreven in C++ en zijn daarom snel, klein en doeltreffend.
 • Alle tools hebben geen installatieprogramma nodig – gewoon downloaden, uitpakken en klaar.
 • De tools (met uitzondering van enkele oudere van voor 2008) schrijven niets naar het register of het systeem. Dit betekent dat u ze ook vanaf een USB-stick kunt gebruiken.
 • De meeste programma’s kunnen ook worden gebruikt vanaf de opdrachtregel, zonder dat de gebruikersinterface wordt weergegeven.
 • De programma’s zijn volledig freeware (of freeware voor privégebruik) zonder adware of andere add-ons.

Mijn virusscanner slaat alarm!

Sommige antivirusscanners melden een virus, Trojaans paard of een keylogger. Dit soort problemen staat bekend als vals positief. Sommige NirSoft tools lezen wachtwoorden of de productsleutel, de virusscanners zijn hier erg gevoelig voor. Daarom heeft NirSoft tools opgesomd die een vals alarm kunnen veroorzaken.

Duitstalige bestanden

Het taalbestand moet worden gekopieerd naar de map waarin de uitgepakte NirSoft-tool zich bevindt. Latino uit Zwitserland is verantwoordelijk voor het bijwerken van de Duitse taalbestanden. We hebben al een groot aantal nuttige tools van NirSoft opgenomen in het WinTotal software-archief. U kunt een overzicht krijgen op de Nirsoft taalbestand pagina van Latino. Programma’s die ook in het WinTotal software-archief staan, herkent u aan het WinTotal-logo in de vermelding.

Waarom deze presentatie?

We willen enkele NirSoft-tools presenteren die nuttig, interessant en misschien nog onbekend zijn. Alle tools die hier in het artikel volgens categorieën zijn gesorteerd zoals bij NirSoft, zijn ook weer te vinden in het WinTotal software-archief.

Als in het artikel geen besturingssysteem is opgegeven, draait de tool onder elk Windows-besturingssysteem. Als achter de naam tussen haakjes een 64-bit staat (x64), dan is er een extra downloadlink voor de 64-bit systemen.De meeste tools kunnen de informatie desgewenst opslaan als HTML-, XML-, CSV- of tekstbestand.

Laten we nu aan de slag gaan.

Browsertools

ActiveX compatibiliteitsmanager

Het hoofdvenster toont een lijst van alle Internet Explorer ActiveX-componenten die momenteel op de computer zijn geïnstalleerd. Er wordt informatie weergegeven zoals CLSID, status “geactiveerd/gedeactiveerd”, beschrijving, provider, productnaam, bestandsversie, ProgID, controle “ja/nee”, directorypad en wijzigingsdatum. Naast het verwijderen kunnen ActiveX-componenten worden toegevoegd, bijvoorbeeld Shockwave Flash of Macromedia Flash, die kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Voor professionals is de tool interessant voor het onderzoeken van problemen met ActiveX-componenten, bv. kill bit in het register.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

02.ACM
ActiveX Compatibility Manager

BrowsingHistoryView (x64)

De tool leest de geschiedenis van 6 browsers (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Chrome Canary, SeaMonkey en Safari) en geeft deze weer in een tabel. Het volgende kan worden geselecteerd:

 • “Load history entries of the last xx days” (xx = specificeer dagen).
 • “Laad historie-items van de laatste xx uur” (xx = uren specificeren).
 • “Laad voortgangsitems zonder tijdslimiet”.
 • “Laad voortgangsitems in het volgende tijdsbereik” (van: xx tot: xx)

De tabel toont de volgende informatie: bezochte URL’s, naam van de website, tijdstip van bezoek, aantal bezoeken, webbrowser en gebruikersprofiel. U kunt de browsergeschiedenis zien van alle gebruikersprofielen (of alleen van de huidige gebruikers) in een draaiend systeem, maar ook van een externe harde schijf. U kunt ook de geschiedenis of browsergeschiedenis van een externe computer bekijken en wissen.

De freeware geeft een overzicht van alle informatie over de browsergeschiedenis in de browser.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger (tot en met Windows 8). De tool is ook geschikt voor Internet Explorer 10.

naar de download, naar de download

03.Browsing.History.View
Browsing History View

FlashCookiesView

Flash-cookies worden door de Flash-speler aangemaakt wanneer Flash-inhoud in de browser wordt bekeken (bijv. op YouTube). In de bovenste helft van de programma-interface kan het Flash-cookie worden geselecteerd en in de onderste helft kan de inhoud van het cookie worden bekeken (of als een hex-dump). Als u Flash-cookies van een andere computer of gebruikersprofiel wilt bekijken, drukt u gewoon op [F9] en selecteert u vervolgens deze cookies-map.

Onder Windows XP bevindt de map zich onder
“C:\Documenten en Instellingen, gebruikersnaam, toepassingsgegevens”.

Onder Windows Vista, Windows 7 en 8 onder
“C:\UsersAppData\Roaming\MacromediaFlash Player#SharedObjects”.

De Flash-cookie heeft altijd de extensie *.sol. Bekende problemen: Sommige Flash-cookies kunnen niet worden geanalyseerd en de onderste helft van de programma-interface blijft leeg.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger en met elke webbrowser.

Naar de homepage, naar de download

04.FlashCookiesView
FlashCookiesView

IECookiesView

Het kleine programma IECookiesView toont alle cookies van de Internet Explorer met een overzichtelijke inhoud.

Bovendien kunt u:

 • Cookies vinden via de naam van de website
 • Cookies verwijderen
 • een cookie opslaan in een leesbaar tekstbestand
 • Cookie-informatie naar het klembord kopiëren
 • De cookielijst automatisch bijwerken wanneer u een nieuwe website bezoekt en er cookies worden aangemaakt.
 • Cookies van andere gebruikers en andere computers bekijken
 • de tool rechtstreeks vanuit de IE-werkbalk openen
 • Cookies exporteren
 • Cookies blokkeren
 • De inhoud van een cookie wijzigen

Aangezien Internet Explorer geen cookie manager heeft, is dit hulpmiddel nuttig voor dit doel.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

05.IECookiesView
IECookiesView

WebCookiesSniffer (x64)

WebCookiesSniffer toont alle cookies die worden uitgewisseld tussen webbrowser en webserver. Dit geeft een vrij goed inzicht in de cookie strings en de hostnamen van de bezochte websites die de cookies hebben verzonden of ontvangen. Eerst selecteert men het monitoringtype (opnamemethode) en de netwerkadapter. Zodra cookies worden verzonden van de server van een bezochte website naar uw browser, toont WebCookiesSniffer u de hostnaam van de website, het pad, de totale lengte, het aantal cookies en de volledige cookie-string in het bovenste programmavenster en voor elke cookie het type en de waarde van de informatie in het onderste programmavenster.

Er worden 4 opties weergegeven voor selectie als opnamemethode.

 • Raw Sockets (geïntegreerd)
 • WinPcap stuurprogramma
 • Netwerkbewakingsdriver 2.x (Microsoft Network Monitor)
 • Netwerkbewakingsstuurprogramma 3.x (Microsoft Network Monitor)

De laatste drie moeten mogelijk worden geïnstalleerd als “Raw Sockets” niet werkt.

06.WebCookiesSniffer
WebCookiesSniffer

WebCookiesSniffer met de opnamemethode “Raw Sockets” zonder installatie van een stuurprogramma

U kunt proberen WebCookiesSniffer uit te voeren zonder stuurprogramma door de“Raw Sockets” methode te gebruiken. De “Raw Sockets” methode werkte perfect in onze test. Als deze methode voor u niet werkt, raadt Nirsoft.net aan om capture drivers te installeren.

WinPcap is een capture driver waarmee u netwerkpakketten kunt vastleggen op elke versie van Windows. U kunt het hier vinden in het WinTotal software archief.

Network Monitor Driver 2.x of “Microsoft Network Monitor” 2.x (voor Windows 2000/XP/2003) is niet standaard op het systeem geïnstalleerd. U kunt de capture driver installeren vanaf uw installatie CD (supporttools) of “Windows XP Service Pack 2 Support Tools” downloaden en installeren vanuit het pakket “Netcap.exe”.

Netwerk monitoring driver 3.x of “Microsoft Network Monitor” 3.x (voor Windows XP-SP3/Vista-SP1/2003-SP2/2008/7/8) kunt u downloaden uit het WinTotal software archief.

WebCookiesSniffer geeft gedetailleerde informatie over cookies van websites, ongeacht de gebruikte webbrowser – ideaal om verdachte cookies aan het licht te brengen.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger.

Naar de homepage, naar de download

09.WebCookiesSniffer
WebCookiesSniffer

Hulpprogramma’s voor de desktop

MyUninstaller

MyUninstaller maakt een lijst van alle geïnstalleerde programma’s en leest verdere informatie uit die anders alleen in het register zou sluimeren. Het programma verwijdert ook uninstall entries als deze niet via het configuratiescherm verwijderd kunnen worden. De volgende informatie wordt weergegeven: naam van het item, productnaam, versie, provider, beschrijving, verouderd “Ja/Nee”, oninstalleerbaar, installatiemap, installatiebron, website van de provider, installatiedatum, verwijderingsopdracht, opdracht tot installatieverandering, stille installatie “Ja/Nee”, registersleutel, installateur, hoofdsleutel en systeemcomponent “Ja/Nee”.

Sommige vermeldingen zijn meervoudig omdat de registersleutels en/of het verwijderingscommando verschillend zijn.

De eerste keer dat u MyUninstaller start, duurt het even voordat de tool de informatie heeft verzameld. De volgende keer dat u het programma start, haalt het de informatie uit het INI-bestand in de map Application Data en leest die in – dit is de “Quick Mode”. Daarom moet u de lijst altijd verversen met F5. Met de “Geavanceerde modus” kunt u meerdere programma’s tegelijk verwijderen en de-installeren.

De uninstaller is zeer gedetailleerd met zijn informatie en daarom sterk aanbevolen.

Naar de homepage, opvolger UninstallView

10.MyUninstaller
MyUninstaller

SpecialFoldersView (x64)

Windows houdt een groot aantal speciale mappen bij, bijv. “Bureaublad”, “Lettertypen”, “Mijn documenten”, “Profielen”, “Tijdelijke internetbestanden”, enz. SpecialFoldersView toont de aangemelde gebruiker in één oogopslag Directory Name, Hidden “Yes/No”, Read-Only “Yes/No”, System, Directory Path, CSIDL van de map (map-ID) en CSIDL Name (leesbare map-ID). CSIDL betekent“Constant Special ItemID List“. Dubbelklik op het mapgegeven om het te openen in Windows Verkenner.

Bijvoorbeeld, de map “Application Data” in de lijst SpecialFoldersView is eigenlijk de map “AppDataRoaming”.

11.SpecialFoldersView
SpecialFoldersView

Toepassingsgegevens zwerven

Het is aanbevolen om hier zonder Duits taalbestand te werken om de originele mapnamen (Mapnaam) in de lijst weer te geven. De map‘App‘licatie‘Data‘ in de lijst van SpecialFoldersView is de map“AppDataRoaming“.

Systeemvereisten: van Windows 2000 (tot en met Windows 8).

Naar de homepage, Naar de download

12.SpecialFoldersView
SpecialFoldersView

Schijfhulpprogramma’s

DriveLetterView

DriveLetterView toont stationsletters van alle apparaten die momenteel op het systeem zijn aangesloten of ooit zijn aangesloten. In geval van problemen kunnen de afzonderlijke vermeldingen naar wens worden gewijzigd of volledig worden gewist. De tool ondersteunt zowel lokale gegevensdragers of USB als netwerkschijven. Een snelheidstest is ook geïmplementeerd. U kunt ook stationsletters toewijzen of verwijderen via een script.
De tool moet als administrator worden uitgevoerd, anders kunt u geen wijzigingen aanbrengen.

De tool is vooral nuttig wanneer een groot aantal USB-datadragers is aangesloten, waardoor de stationsletters in het alfabet zijn opgedreven.

Systeemvereisten: vanaf Windows 2000 (tot en met Windows 8).

Naar de homepage, naar de download

14.DriveLetterView
DriveLetterView

NTFSLinksView

NTFS 3.0 ondersteunt symbolische koppelingen (symlink) en knooppunten (junction), waarbij een map dient als symbolische koppeling naar een andere map op de computer. Met deze techniek kan bijna elke map worden omgeleid naar een andere locatie. NTFSLinksView geeft de oorspronkelijke paden en bestemmingspaden weer als symlink (Symbolic Link) of junction (Junction) type. Wijzigingen zijn niet mogelijk, NTFSLinksView is een puur weergaveprogramma – maar wel geschikt voor meerdere monitoren. Hoe u symbolische links maakt, leest u in de WinTotal tip.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

15.NTFSLinksView
NTFSLinksView

Op internet aangesloten hulpprogramma’s

DNSDataView

DNSDataView is een controleprogramma voor DNS-records. DNS is een hiërarchische directoryservice die wereldwijd op duizenden servers wordt gedistribueerd en die de naamruimte van het internet beheert. De belangrijkste functie van het Domain Name System (DNS) is het beantwoorden van vragen over naamresolutie. Voor een hostnaam (bijv. wintotal.de) geeft DNS het bijbehorende IP-adres als antwoord. Met DNSData View kunnen standaard DNS-servers van uw eigen internetverbinding of door u opgegeven servers worden bewaakt. Domein, record (ondersteunt A, AAAA, CNAME, MX, NS, SOA, SRV, TEXT), hostnaam en IP-adres worden verzameld.

DNSDataView is een goed GUI-alternatief voor het in Windows geïntegreerde opdrachtregelprogramma NSLookup.

Systeemvereisten: Windows XP of hoger

Naar de homepage, naar de download

16.DNSDataView
DNSDataView – Domeinen invoeren
17.DNSDataView
DNSDataView

DownTester

Met DownTester kun je eenvoudig de downloadsnelheid van je eigen computer op internet meten. Hierbij kunnen ook netwerkpaden worden meegenomen. Download hiervoor verschillende programma’s van verschillende servers. U kunt het beste bestanden downloaden die ongeveer 5 MB groot zijn. Met “Bestand” – “Bestand toevoegen” kunt u de downloadbestanden invoegen, vervolgens klikt u op “Start” en de snelheid in KB/sec (bytes), in Mbps (bits), de downloadgrootte en de downloadduur worden weergegeven.
DownTester is ook beschikbaar als NSIS installer.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

18.DownTester
DownTester

IPNetInfo

IPNetInfo bevraagt de contactgegevens van verschillende IP-adressen via WhoIs ARIN. Als ARIN geen informatie kan verstrekken, wordt een tweede verzoek gestuurd naar de WhoIs servers (RIPE, APNIC, LACNIC, AfriNIC). Deze kunnen gezamenlijk worden ingevoerd in het invoervenster. De tool is ook geschikt om bijvoorbeeld de afzender van een mail te identificeren door de volledige mailheader in te voeren. NirSoft laat zien hoe dit kan op een extra link met verschillende e-mailclients. De tool evalueert alle IP’s in deze header en toont de respectievelijke WhoIs. Naast het IP-adres toont de tool bijvoorbeeld land, netwerknaam, eigenaar, adres, e-mail, telefoon, fax, WhoIs bron, hostnaam en opgeloste naam. CurrPorts is geïntegreerd.

De tool kan zeer nuttig zijn bij het zoeken naar de herkomst van de ongewenste e-mail.

Naar de homepage, naar de download

19.IPNetInfo
IPNetInfo – IP-adressen invoeren
20.IPNetInfo
IPNetInfo

WebSiteSniffer (x64)

WebSiteSniffer is een internet pakket sniffer tool en geeft snel toegang tot de browser cache tijdens het surfen. In WebSiteSniffer kunt u kiezen welke webpagina bestanden moeten worden opgevangen, bijvoorbeeld HTML, tekst, XML, CSS, video, audio, afbeeldingen, Flash (.swf) of/en script bestanden. De basismap waarin de bestanden moeten worden opgeslagen is al voorgedefinieerd (WebSiteFiles). Naast de driver (of raw socket) moet alleen de netwerkadapter worden geselecteerd.

Zoals voor elke NirSoft sniffer tool hebt u een netwerk monitoring driver nodig zoals “Microsoft Network Monitor” of WinPcap. U kunt echter ook eerst “Raw Sockets” proberen zonder een stuurprogramma te installeren, wat in onze test perfect werkte.

Zie voor meer informatie de WebCookiesSniffer tool onder “Browser Tools”.

WebSiteSniffer geeft zeer gedetailleerde informatie, ongeacht de gebruikte webbrowser.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger.

Naar de homepage, naar de download

23.WebSiteSniffer
WebSiteSniffer – Instellingen
24.WebSiteSniffer
WebSiteSniffer
25.WebSiteSniffer
WebSiteSniffer – mapinhoud WebSiteFiles

Netwerk gereedschap

AdapterWatch

AdapterWatch toont allerlei informatie over de in het systeem aanwezige netwerkadapters: IP- en MAC-adressen, WINS- en DNS-servers, MTU-waarden, verzonden en ontvangen bytes of kilobytes, huidige snelheid in kilobits of kilobytes, enz. Bovendien kunnen TCP/IP/UDP/ICMP-statistieken worden weergegeven.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger.

Naar de homepage, naar de download

26.AdapterWatch
AdapterWatch

CurrPorts (x64)

CurrPorts toont alle open poorten met de overeenkomstige toepassing, het pad, de PID, de poort op afstand en andere informatie onder een grafische gebruikersinterface. Individuele verbindingen of processen kunnen met de tool worden afgesloten.

Als u het land van herkomst van het remote IP wilt zien, moet u het bestand IpToCountry.csv.zip downloaden. Het uitgepakte bestand“IpToCountry.csv” moet worden gekopieerd naar de map CurrPorts zodat de functie kan worden gebruikt.

Vanaf versie 2.05 is het ook mogelijk om het thuisland/stad van het externe adres weer te geven vanuit de GeoLite City DB van Maxmind.com door het bestand GeoLiteCity.dat.gz te downloaden en uit te pakken in de CurrPorts map.

CurrPorts markeert automatisch verdachte TCP/UDP-poorten in roze kleur als bijvoorbeeld een onbekende applicatie geen versie-informatie en geen pictogram weergeeft. Helaas is de markering moeilijk te zien. De tool is zeer uitgebreid en informatief.

Systeemvereisten: Windows NT of hoger (als de psapi.dll in de system32-directory staat – hier te downloaden).

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

27.CurrPorts
CurrPorts

SniffPass (x64)

De tool luistert in het netwerk naar onversleutelde wachtwoorden op basis van HTTP, SMTP, POP3, IMAP4 en FTP. De tool zou moeten helpen om vergeten web-, FTP- of e-mailwachtwoorden weer zichtbaar te maken. Het zou automatisch de netwerkadapter moeten detecteren, alleen de opnamemethode moet worden geselecteerd. Zoals voor elke sniffer tool van NirSoft, heeft u een netwerk monitoring driver nodig, zoals “Microsoft Network Monitor” of WinPcap. U kunt echter ook eerst “Raw Sockets” proberen zonder een stuurprogramma te installeren.

Als u met de opnamemethode “Raw Sockets” wilt werken en het SniffPass-venster blijft leeg, open dan de testpagina http://www.nirsoft.net/password_test en voer als gebruikersnaam en wachtwoord demo in en bevestig met [OK] (er gebeurt verder niets). De testpagina (remote adres) met gebruikersnaam en wachtwoord zou in het SniffPass-venster moeten verschijnen – zo niet, dan moet u een driver installeren.

Zie voor meer informatie het hulpprogramma WebCookiesSniffer onder “Browser Tools”.

28.SniffPass
SniffPass – Nirsoft gebruiker en wachtwoord testpagina

Als ALLEEN de testpagina (extern adres) van nirsoft.net verschijnt en niets anders, heb je geen ongecodeerde wachtwoorden.

De tool is meer geschikt om de beveiliging in het netwerk te controleren. Versleutelde wachtwoorden of een beveiligd netwerk kunnen niet door SniffPass worden gelezen. SniffPass is ook beschikbaar als NSIS-installatieprogramma.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

29.SniffPass
SniffPass

WirelessNetView

WirelessNetView zoekt naar WLAN netwerken en geeft de volgende informatie weer: SSID, laatste signaal in procenten, gemiddelde signaalkwaliteit in procenten, gebruikte encryptie en authenticatie, sleuteltype, PHY-type, MAC-adres, RSSI in dBm, kanaalfrequentie in GHz, kanaalnummer en maximale snelheid (Mbps). U kunt beveiligde en/of onbeveiligde netwerken bekijken en de Windows radiodienst opnieuw opstarten. Het rapport kan ook overzichtelijk worden weergegeven in de browser.
WirelessNetView is ook beschikbaar als NSIS-installatieprogramma.

Systeemvereisten: Windows XP SP3 of hoger (SP2 met patch KB918997).

Naar de homepage, naar de download

30.WirelessNetView
WirelessNetView

Outlook/Office-Tools

NK2Edit

Met dit kleine hulpprogramma kunt u de automatische aanvullingen in het veld Aan, Cc of Bcc van Microsoft Outlook 2003 en later beheren.

Deze vermeldingen bevinden zich in een bestand met de extensie *.nk2, bijvoorbeeld “Outlook.nk2”. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om onjuiste vermeldingen te corrigeren of verouderde vermeldingen te verwijderen, maar ook om nieuwe vermeldingen uit een bestaand Outlook-adresboek te importeren. Er zijn 2 bewerkingsmodi. “Tabel bewerkingsmodus” is de standaard tabel bewerkingsmodus. Hier kunt u de NK2-bestanden bewerken, kopiëren, verwijderen, een nieuw NK2-bestand aanmaken, importeren, exporteren, opslaan enz.

De “Raw Text Edit Mode” is de bewerkingsmodus voor ruwe tekst en de NK2-bestanden worden weergegeven zoals INI-bestanden. Hier kunt u ook de gehele tekst kopiëren naar een andere teksteditor, dan wijzigingen aanbrengen en deze terug kopiëren naar de bewerkingsmodus voor ruwe tekst. Alle wijzigingen die u in beide bewerkingsmodi aanbrengt, worden alleen in de editor aangebracht. Pas als u klikt op “Huidig NK2-bestand overschrijven” of “Opslaan als…” worden de wijzigingen overschreven naar het eigenlijke NK2-bestand. Vooraf wordt automatisch een back-up gemaakt.

NK2Edit is ook beschikbaar als NSIS installer, voor Outlook 2010/2013 x64 is er een extra download.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

31.NK2Edit
NK2Edit – Standaard tabelbewerkingsmodus

Wachtwoord gereedschap

BulletsPassView

BulletsPassView toont wachtwoorden die verborgen zijn in standaard wachtwoordvelden achter sterretjes of opsommingstekens. Naast toepassingen worden ook sommige webbrowsers ondersteund. De wachtwoorden kunnen worden opgeslagen op het klembord of in verschillende formaten. Open gewoon de toepassing of webpagina met het wachtwoordveld en klik dan op “Vernieuwen” (F5) in de BulletsPassView onder “Beeld”. U kunt de tool ook gewoon open laten tijdens het browsen en activeren onder “Opties” -> “auto-update”. De tool kan het wachtwoord in platte tekst weergeven voor programma’s als u de optie “Wachtwoord onthullen in tekstveld wachtwoord” activeert.

De tool werkt niet met sommige beveiligingsprogramma’s en HTTPS-sites, in het Windows-netwerk, met inbelwachtwoorden en in de webbrowsers Chrome, Firefox en Opera.

De 64-bits versie is alleen geschikt voor 64-bits programma’s. Voor 32-bits programma’s op een x64-systeem heeft u dus ook de x86-variant van BulletsPassView nodig. BulletsPassView is ook beschikbaar als NSIS-installatieprogramma.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger.

Naar de homepage, naar het WinTotal software-archief

32.BulletsPassView
BulletsPassView

Dialupass

Dialupass toont de wachtwoorden van je inbel-, RAS-, VPN-verbindingen, inclusief gebruikersnaam en domein. U hoeft de tool alleen als beheerder uit te voeren.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

33.Dialupass
Dialupass

Mail PassView

Mail PassView leest de wachtwoorden van diverse mailprogramma’s en geeft deze in platte tekst weer. Informatie over welke e-mailprogramma’s worden ondersteund, vindt u op de homepage. Via “File” -> “Select directories” kunt u ook externe schijven benaderen, maar (voorlopig) alleen voor Thunderbird, Netscape en Eudora. De tool is ook beschikbaar als NSIS-installer.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

34.Mail_PassView
Mail_PassView

WirelessKeyView (x64)

WirelessKeyView geeft de WPA/WEP sleutels weer die door Windows zijn gebruikt voor een opgeslagen verbinding, mits deze zijn gebruikt met de Windows on-board tools (Wireless Zero Configuration, WLAN AutoConfig). De sleutel wordt weergegeven in platte tekst als HEX of ASCII. U moet admin-rechten hebben om de tool te kunnen uitvoeren. U kunt sleutels die niet meer actief zijn verwijderen of importeren of exporteren. Het is ook mogelijk om de sleutel van een externe Windows-installatie in te lezen.

Systeemvereisten: Windows XP of hoger.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

35.WirelessKeyView
WirelessKeyView

Systeem Gereedschap

DevManView (x64)

DevManView is een alternatief voor het Windows apparaatbeheer. Alle apparaten worden weergegeven in een tabel in plaats van de typische apparatenboom. Bovendien kan de tool ook de apparaten van andere computers via het netwerk weergeven, mits de gebruiker beheerdersrechten heeft op het externe systeem.

Met DevManView kunnen apparaten worden geactiveerd, gedeactiveerd of gedeïnstalleerd, kan het bijbehorende pad in het register worden geopend of kan het bijbehorende INF-bestand worden opgehaald.

Niet-Plug & Play drivers (LegacyDriver) worden niet weergegeven, hiervoor moet u de optie “Show non-Plug & Play drivers” activeren. Voor een beter overzicht kunt u gedeactiveerde apparaten of/en aangesloten (operationele) apparaten in kleur markeren. DevManView is een zeer krachtige en gedetailleerde tool.

Systeemvereisten: Windows 2000 of hoger

Naar de homepage, naar het WinTotal software-archief

36.DevManView
DevManView

DriverView (x64)

DriverView toont alle drivers met versienummer, pad, service en weergavenaam. Drivers die niet van Microsoft komen zijn in roze gemarkeerd, wat helaas moeilijk te herkennen is. U kunt het rapport duidelijk weergeven in de browser.

Systeemvereisten: Windows NT of hoger (als de psapi.dll in de system32-directory staat – downloaden van de homepage).

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

37.DriverView
DriverView

ProduKey (x64)

Met ProduKey kunnen de productsleutel en de product-ID van Microsoft Office (versie 2003, 2007, 2010), Windows (incl. Vista en Windows 7), Exchange server en SQL server worden weergegeven als een van de producten op het systeem is geïnstalleerd. Met behulp van de commandoregelopdrachten kan het programma ook de gegevens van een computer in het netwerk uitlezen. U kunt het rapport overzichtelijk weergeven in de browser.

ProduKey kan de productsleutel van Windows 8 niet uitlezen.

Bekende problemen:

 • De tool kan geen licentiesleutels uitlezen die niet in het register zijn opgeslagen.
 • Als het besturingssysteem vooraf is geïnstalleerd, leest ProduKey de licentie van de fabrikant, bijvoorbeeld Dell, en niet de productsleutel.
 • Om onbekende redenen wordt de productsleutel van Visual Studio .NET in het register geschreven als een Office XP-product.
 • Onder Office 2000 en oudere versies is de waarde “Product Key” niet beschikbaar.

ProduKey is ook beschikbaar als NSIS-installatieprogramma.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

38.ProduKey
ProduKey

Nirlauncher – ongeveer 150 systeemtools in één pakket

39.NirLauncher-Logo

NirLauncher bevat meer dan 150 systeemtools van de website Nirsoft.net en verdeelt ze via een aparte launcher in 12 verschillende categorieën. Voor elk programma is er een homepage link en een korte beschrijving van het doel, gebruik etc.

Als een programma in een 64-bits versie beschikbaar is, wordt op dergelijke systemen automatisch de 64-bits versie gestart. Via het contextmenu biedt de launcher ook de optie om het betreffende programma als administrator te starten.

De Sysinternals Suite, de Joeware Free Tools en de 4 Piriform-hulpprogramma’s (CCleaner, Defraggler, Recuva, Speccy) kunnen ook in de NirLauncher worden geïntegreerd. Gedetailleerde instructies zijn te vinden op de homepage.

WinTotal biedt uitsluitend een Duits taalbestand voor de gebruikersinterface van de NirLauncher. Alle Duitstalige bestanden voor de tools in NirLauncher zijn in het pakket opgenomen. In tegenstelling tot het Duitse taalpakket van Nirsoft werken onze taalbestanden ook met de 64-bit tools.

Maak een map genaamd “NirLauncher” en pak het nirsoft_package_xxx.zip uit, het Duitse taalbestand voor NirLauncher en het Duitse taalpakket voor de tools. Na het uitpakken hoeft u alleen de “NirLauncher.exe” in de map te starten. Dit geeft u een beter overzicht.

U kunt de tools collectie ook integreren in bootable live sticks of live CD’s, bijvoorbeeld BartPE, als een plug-in. Onder “Launcher” -> “Create files for BartPE plug-in” wordt het bestand nirlauncher_nu2menu.xml aangemaakt, dat je alleen nog maar hoeft te kopiëren naar de plug-ins subdirectory van de boot CD.

Naar de homepage, naar het WinTotal software archief

40.NirLauncher.BartPE
Launcher voor BartPE

U kunt de weergave overzichtelijk weergeven in de browser of, zoals in Windows Verkenner, als lijst, pictogrammen, tegels of details.

41.NirLauncher.Ansicht.Symbole
NirLauncher view icons
42.NirLauncher.All.Utilities
NirLauncher – All Utilities

Conclusie

Er zijn te veel goede NirSoft tools om ze hier allemaal te presenteren. Het spectrum is te uitgebreid. De handigste optie is NirLauncher. Ontbreekt er nog een speciale tool, dan download je die gewoon. Alle tools zijn eenvoudig te gebruiken en goed te begrijpen dankzij het Duitstalige bestand.
Sommige sniffer tools werkten perfect met de geïntegreerde “Raw Sockets” in de test, andere sniffer tools hadden de speciale driver nodig. Dit kan van systeem tot systeem verschillen. Er waren geen moeilijkheden met een Nirsoft tool en sommige helpers blijven ook op mijn systeem.

Gerelateerde berichten