De onvoorstelbare mogelijkheden van install.wim – Deel 2

De install.wim is interessant voor verschillende doeleinden, zo kunt u bijvoorbeeld meerdere images van verschillende install.wim combineren tot een nieuwe image (bijv. Windows 88.1, Core, Pro, Windows Media Center, Windows 7, Home Premium, Ultimate enz.) …

De onvoorstelbare mogelijkheden van install.wim – Deel 2

Windows 8 DVD
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Windows
 6. »
 7. De onvoorstelbare mogelijkheden van install.wim – Deel 2

De install.wim is interessant voor verschillende doeleinden, zo kunt u bijvoorbeeld meerdere images van verschillende install.wim combineren tot een nieuwe image (bijv. Windows 88.1, Core, Pro, Windows Media Center, Windows 7, Home Premium, Ultimate enz.) of u kunt afzonderlijke componenten van de image deactiveren of activeren. U kunt een “Windows 8.1 To Go” maken van een Windows 8.1 Pro-versie. We hebben enkele interessante TechNet-artikelen en enkele “hulp”-tools opgenomen. In het eerste artikel hebben we uitgelegd hoe u een masterinstallatie maakt. In het tweede deel kijken we opnieuw naar de install.wim en zijn mogelijkheden en introduceren we ook enkele praktische hulpmiddelen.

Voor de basis raden we nog steeds het eerste deel van de artikelreeks “Install.wim van Windows 8.1 downloadvariant met de mogelijkheid om zelf een hoofdinstallatie te maken” aan.

Voor- en nadelen van install.esd

Het toevoegen van verdere images werkt sinds Windows 7, meer bepaald met de opdrachtregeltool DISM (‘D’eployment ‘I’mage ‘S’ervicing and ‘M’anagement). DISM werkt alleen met een install.wim, niet met een install.esd. De extensie ‘esd’ staat voor “Electronic Software Distribution”. De install.esd is een soort gecomprimeerd bestand.

U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om uit meerdere install.wim bestanden een nieuwe install.esd te kopiëren.
Het DISM-commando ziet er dan als volgt uit, bijvoorbeeld als de install.wim in de map “Win81” onder C: staat (met submappen voor x86 en x64) en de map “work” op D::

Dism /Export-Image /SourceImageFile: "C:Win81x86install.wim" /SourceIndex:1 /DestinationImageFile: "D:workinstall.esd" /Compress:herstel
Dism /Export-Image /SourceImageFile: "C:Win81x86install.wim" /SourceIndex:2 /DestinationImageFile: "D:workinstall.esd" /Compress:recovery
Dism /Export-Image /SourceImageFile: "C:Win81x64install.wim" /SourceIndex:1 /DestinationImageFile: "D:workinstall.esd" /Compress:recovery
Dism /Export-Image /Bronbestand: "C:Win81x64install.wim" /SourceIndex:2 /DestinationImageFile: "D:workinstall.esd" /Compress:recovery

SourceIndex geeft de editie aan, bijvoorbeeld SourceIndex:1 voor Windows 8.1 Pro en SourceIndex:2 voor Windows 8.1 Core. Het voordeel van deze procedure is dat u van een uitgebreide install.wim (bijv. 8 GB) een zeer compacte install.esd (bijv. 3,5 GB) kunt maken, die dan op een DVD past (ca. 4,7 GB). Voor een installatie DVD maakt het niet uit of er een install.wim of install.esd in de DVD map “sources” staat.

Het nadeel is dat je geen toegang hebt tot de inhoud van de install.esd, bijvoorbeeld om een enkele image te mounten, te wijzigen of uit te pakken, zoals beschreven in dit artikel. Hoe je van een install.esd een install.wim maakt is beschreven in het eerste deel van de serie.

Toevoeging 02.10.2014

In plaats van het in het vervolg beschreven pad te volgen, kunt u ook kiezen voor een alternatief: Een lezer wees ons op de tool ESD File Converter, die de install.esd eenvoudig kan omzetten in een install.wim.

ESD File Converter
ESD File Converter

U kunt de tool vinden in ons software archief op WinTotal: ESD File Converter

(einde van de bijlage)

1. voorbereidingen

U moet het volgende downloaden
Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK)

U hoeft alleen de deployment tool (DISM, OSCDIMG) te installeren.

wadk
Deployment tool

De dism.exe in de directory “C:Windowsssystem32” en de oscdimg.exe in dezelfde directory bestaan misschien al, maar zijn verouderd voor Windows 7 (versie 6.1) en ondersteunen niet alle vereiste functies van versie 6.3, zoals het geval is met Windows 8.x.

fehler
dism.exe

Kopieer in dit geval alle bestanden uit de map C:Program Files (x86)Windows Kits8.1Assessment and Deployment KitDeployment Tools – voor X64-systemen uit de map amd64, anders uit x86 – de gehele inhoud van de map DISM naar de map WindowsSystem32.

Ook het bestand oscdimg.exe uit de map C:Program Files (x86)Windows Kits8.1Assessment and Deployment KitDeployment Tools – voor X64-systemen uit de map amd64, anders uit x86 – uit de submap oscdimg.exe moet in de map System32 van Windows worden geplaatst.

Kopiëren naar de map System32 heeft het voordeel dat u niet het volledige pad naar dism.exe of oscdimg.exe hoeft in te voeren om de commando’s op te roepen.

Als een bestand al bestaat, kan het beschermd zijn met TrustedInstaller. In dat geval moet u eerst de rechten wijzigen om het bestand te vervangen, zoals beschreven in deze tip.

Als u het gemakkelijker wilt maken, kunt u de DISM-map uit het bovenstaande pad gewoon kopiëren naar een ander station of pad, bijvoorbeeld D: en dan via de opdrachtprompt naar dit pad gaan en dism vanaf daar starten.

Met het commando dism/? kun je dan testen of je een nieuwere versie hebt.

dism2
Versie query

Met de Deployment Image Management tool kun je Windows images “deployen” vanuit het WIM bestand. Hierbij wordt de inhoud van de image in een directory (bijv. mount) gezet, zodat je de image met DISM kunt bewerken. Via de opdrachtprompt als admin kunt u functies toevoegen of verwijderen, afzonderlijke componenten deactiveren of activeren. U kunt ook drivers toevoegen of verwijderen, onder andere. Daarna wordt de deployment weer afgebroken en worden de wijzigingen toegevoegd aan de toegewezen directory (bijv. work) in de install.wim.

DISM is een krachtige opdrachtregeltool met veel parameters. Als u liever met een grafische interface voor DISM werkt, kijk dan eens naar punt 1.3 – “GUI tools to the command line tool DISM”. Kijk ook eens naar de tool “Windows Hotfix Downloader” onder punt 1.2.

1.1 Opmerkingen vanwege Windows 8.x

De install.wim bevat niet alleen standaard al verschillende afbeeldingen, u kunt ook zelf nog meer afbeeldingen toevoegen. Vergeet niet dat u ook de productsleutels van uw edities moet hebben, zodat u uw images later kunt activeren.

Wanneer u de Windows 8.x image later installeert, moet u eerst een generieke sleutel invoeren. Deze komt van Microsoft zelf en wordt gebruikt om een product in te stellen, bijvoorbeeld voor automatische installatie, maar is niet geschikt om het product later te activeren. Of het om een 32- of 64-bits versie gaat is niet relevant.

Voor Windows 8.0 Pro: XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH

Voor Windows 8.0 Core: FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3

Voor Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Voor Windows 8.1 Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

Bron: Heidoc.net (onder“Nu installeren, later activeren“)

(DigitalRiver en Heidoc.net zijn officiële distributiepartners van Microsoft)

1.2 De Windows Hotfix Downloader tool

Voor de volgende items

4.0 – “Windows Media Center toevoegen”.
5.1 – “Productsleutel toevoegen”.
5.3 – “Activeer .NET Framework 3.5”.
5.4 – “Taalpakketten toevoegen”.
5.6 – “Windows Updates (MSU) toevoegen”.

is de tool “Windows Hotfix Downloader” geschikt.

Met deze tool kunnen actuele taalpakketten en updates voor Microsoft Windows worden gedownload en direct als pakket (CAB/MSU) of afzonderlijk worden geïntegreerd. Bovendien zijn er converters voor taalpakketten en voor het Windows Media Center (ProfessionalWMC – onder Windows 8.x) beschikbaar. Men kan het .NET Framework 3.5 (NetFx3) onder Windows 8.x activeren en drivers, serienummers, certificaten enz. integreren. De tool hoeft niet te worden geïnstalleerd, maar moet wel als administrator worden gestart. Zorg ervoor dat de dism.exe van “Windows Automated Installation Kit” of “Windows Assessment and Deployment Kit” (afhankelijk van het besturingssysteem) is ingevoerd onder “Settings” – “Windows” onder Dism Path.

02.install-wim-Teil2
Windows Hotfix Downloader

1.3 GUI hulpmiddelen voor de “DISM” opdrachtregel tool

Als u liever met een grafische interface voor DISM werkt, kunt u de tools GDism ELDI of DISM GUI gebruiken, die de parameters al op een duidelijke manier weergeven.

03.install-wim-Teil2
GDism ELDI
04.install-wim-Teil2
DISM GUI

2.0 De mappen mounten en werken

De belangrijkste mappen zijn mount en work, die we beide aanmaken op d:. U kunt een andere naam kiezen, maar voor de duidelijkheid zijn de twee in dit artikel gebruikte namen beter. De map mount toont de toekomstige structuur van de Windows-installatie, die vervolgens wordt overgebracht naar de map install.wim in de map work .

De 3 belangrijkste commando’s zijn:

1.)

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:4 /mountdir:d:mount

Dit commando maakt de volledige editie met indexnummer 4 (bijv. Home Premium van Windows 7) beschikbaar in de map “mount”. Hier kunnen dan de wijzigingen (commando’s) worden aangebracht.

2.)

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

Het commando verwijdert de mount en slaat de wijzigingen op in de install.wim in de map “d:worksource”.

3.)

dism /cleanup-wim

Het commando verwijdert de volledige inhoud van de map mount – niet de map zelf.

Deze 3 commando’s zullen steeds weer in het artikel voorkomen.

Er kunnen zich echter problemen voordoen. Controleer of u rechten heeft op de mount-map wanneer u de map aanmaakt, of dat de partitie mogelijk versleuteld is. Na elke actie (opschonen) moet de map leeg zijn, daarna kunt u hem verder gebruiken. Als je nog steeds problemen hebt ook al is hij leeg, verwijder hem dan en maak hem opnieuw aan. Wij hadden geen problemen met de werkmap.

2.1 TrustedInstaller weigert toegang tot de mount-map bij het verwijderen van de map

Als“Toegang geweigerd” verschijnt bij het verwijderen van de map mount met verwijzing naar de vereiste machtigingen van TrustedInstaller, moet u het eigendom van de map overnemen als beheerder – tip hiervoor.

05.install-wim-Teil2
TrustedInstaller

3.0 De volgorde van de afbeeldingen

Begin altijd met de laatste versie. Als u bijvoorbeeld een Windows 7- en een Windows 8.1-image wilt combineren tot een nieuwe image, is de Windows 8.1-image de basisversie. Als u Windows 8.0 wilt toevoegen, wordt Windows 8.1 gevolgd door Windows 8.0 en vervolgens Windows 7. Als u de Media Centre Edition van Windows 8.x Pro wilt toevoegen, is de volgorde als volgt:

 • Windows 8.1 Pro als basis
 • Windows 8.1 Pro met Media Center
 • Windows 8.1 Core
 • Windows 8.0 Pro
 • Windows 8.0 Pro met Media Center
 • Windows 8.0 Core
 • Windows 7

enz.

De reden hiervoor is dat de nieuwste versie van Windows de nieuwste versie van het installatieprogramma vereist.

U kunt alle Windows-edities en ook bitversies in de image opnemen. Aangezien de edities in de kern geen grote verschillen vertonen, neemt het WIM-bestand bij toevoeging slechts in geringe mate toe. Ook andere bitversies maken het WIM-bestand gemiddeld slechts een derde groter als Windows al in de andere bitversie is opgenomen.

Windows Vista moet u echter niet gebruiken, want die kan niet vanuit het WIM-bestand worden geïnstalleerd.

3.1 De basisversie

Maak nu op uw partitie de map werk aan, bijvoorbeeld d:werk, en kopieer daarin de inhoud van uw Windows-versie (voorbeeld Win7/Win8.x ISO/DVD), die als basis moet dienen – het moet de install.wim bevatten. Aangezien meerdere Windows images in een enkel WIM-bestand zijn opgeslagen, moet u eerst uw editie uitkiezen die u later wilt installeren en waarvan u ook de licentie hebt. U moet dan alleen uw editie bewerken zoals beschreven in punt 5.0 – “Images bewerken”. Elke editie heeft een indexnummer zodat u weet welke image van u is. U kunt deze informatie verkrijgen met het DISM-commando in de opdrachtprompt.
Open nu de opdrachtprompt als administrator en voer het volgende commando in:

dism /get-wiminfo /wimfile:d:worksourcesinstall.wim

De optie /get-wiminfo toont de inhoud van het wim-bestand met de naam /wimfile:. De gegevens van de afbeeldingen worden weergegeven.

In ons voorbeeld

Details voor Windows 8 images:

……………………………

Index:“1

Naam: “Windows 8 Pro

Beschrijving: “Windows 8 Pro

Index:“2

Naam: “Windows 8” (Kern)

Beschrijving: “Windows 8

……………………………

06.install-wim-Teil2
Indexnummers

De Enterprise Edition kan nog steeds in de lijst staan.

Heeft u bijvoorbeeld een licentie voor Windows 8.x Pro, dan is het indexnummer“1” uw editie. Voor Windows 7 is het indexnummer“1” de “Starter” editie, als deze ontbreekt, dan de “Home Basic” editie. U hebt dit indexnummer later nodig als u de afbeelding wilt bewerken.

3.2 Verdere indexafbeeldingen

Als u nu verder gaat met Windows 7, zijn het volgende wat u nodig heeft weer de edities en de indexnummers. Als u een Windows 7 DVD heeft, plaatst u de DVD in het CD/DVD-ROM station en noteert u de CD/DVD-ROM stationsletter. Als Windows 7 als ISO op uw harde schijf staat, moet u de ISO via het contextmenu (onder Windows 8.x) “Deployen” of mounten om de DVD-stationletter te verkrijgen.

07.install-wim-Teil2
Contextmenu “Deploy” onder Win8.x
08.install-wim-Teil2
Win7-ISO ingezet op H: onder Win8.x

Staat uw Windows 7 op een USB-medium, sluit dan uw USB-stick aan zodat de stationsletter bekend is.

Het isbelangrijk dat u de ei.cfg al na het 2e besturingssysteem (Windows 8.x en Windows 7) plaatst. Het hangt ervan af met welke image u de basis heeft gedefinieerd. Lees punt 6.0 – “ei.cfg bestand aanpassen” na het 2e besturingssysteem.

Open nu de opdrachtprompt als administrator en voer het volgende commando in:

dism /get-wiminfo /wimfile:X:sourcesinstall.wim
(X is UW stationsletter)

In ons voorbeeld, waar de Windows 7 ISO is “voorzien” op stationsletter H:, is het commando:

dism /get-wiminfo /wimfile:h:sourcesinstall.wim

De gegevens van de HomeBasic, HomePremium, Professional en Ultimate images worden weergegeven, mogelijk ook Starter en Enterprise.

09.install-wim-Teil2
Details voor Windows 7 images

Details voor Windows 7 images:

……………………………

Index:“1

Naam: “Windows 7 HOMEBASIC”.

Omschrijving:“Windows 7 Home Basic

Index: “2

Naam: “Windows 7 HOMEPREMIUM”.

Omschrijving: “Windows 7 Home Premium

Index: “3

Naam: “Windows 7 PROFESSIONAL”.

Omschrijving: “Windows 7 Professional

Index: “4

Naam: “Windows 7 ULTIMATE

Omschrijving: “Windows 7 Ultimate

……………………………

Selecteer de editie, bijv. Windows 7 Home Basic = Index:“1“, die u later wilt installeren.

3.3 De edities toevoegen

Het volgende commando voegt bijvoorbeeld Home Basic met index: 1 toe aan de install.wim onder d:/work:

dism /export-image /sourceimagefile:h:sourcesinstall.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:d:worksourcesinstall.wim /destinationname: "Windows 7 Home Basic" /compress:maximum

Let op UW Windows 7 stationsletter (in ons voorbeeld is dat h:).

Opmerking: Als er spaties in het pad staan, moeten aanhalingstekens worden gebruikt!

10.install-wim-Teil2
Windows 7 afbeelding geëxporteerd

Uw install.wim onder “d:worksources” is gegroeid met ongeveer 2,5 GB. Om nog een Windows 7 image toe te voegen, pas je gewoon het nummer achter /sourceindex: en de naam achter /destinationname: aan. Let erop dat u korte paden zonder spaties gebruikt en dat de bestemmingsnaam tussen aanhalingstekens wordt gezet als er spaties staan.

Ga op dezelfde manier te werk met andere besturingssystemen en edities waarvan u een licentie hebt.

Voor extra images verandert u gewoon de media in het station, onthoudt u de stationsletter opnieuw en doorloopt u de bovenstaande stappen opnieuw. Het mengen van client- en serverbesturingssystemen is geen probleem.

Zodra u uw edities hebt toegevoegd, kunt u naar de conclusie gaan – punt 7.0 – “Bootable ISO creëren”. Wilt u de images nog bewerken, ga dan verder met punt 5.0 – “Images bewerken”.

4.0 Windows Media Center toevoegen

Heeft u de Media Center editie en wilt u deze toevoegen?

11.install-wim-Teil2
Eigenschappen van deze pc

Het proces is een beetje anders omdat de Media Center-functie van Windows 8.x pas wordt toegevoegd als deze is geactiveerd in het Configuratiescherm – maar niets is onmogelijk. Je hebt de dvd of het ISO-bestand van de editie“Windows 8.x Pro met Media Center” nodig, die je het beste in een virtuele machine kunt verpakken, omdat je 2 bestanden van de editie nodig hebt die je eruit moet kopiëren. U kunt echter ook de twee bestanden opslaan van uw echte Windows 8.x waar u voor zit. Of het een 32- of 64-bits versie is, maakt hier niet uit.

De twee bestanden data.dat en tokens.dat staan voor

Windows 8.0 Pro onder “C:Windows system32sppstore” en voor

Windows 8.1 Pro onder “C:WindowsSystem32sppstore2.0”.

Tip: updaten van Windows 8.0 naar Windows 8.1 met Media Center

Maak een back-up van de 2 bestanden EN ook van je productsleutel. Als je de bestanden uit Windows 8.0 Pro hebt gevist, heb je nu een Windows 8.0 Pro versie nodig voor de stationsletter. Zijn de 2 bestanden van Windows 8.1 Pro, dan heb je een Windows 8.1 Pro versie nodig. Het maakt niet uit of het Media Centre op deze Win8.x Pro versie staat.

Het mag echter niet de Win8.x Pro basisversie zijn die al onder d:work staat, anders krijg je een foutmelding omdat de install.wim al aanwezig is.

Nu moet u uw DVD van Windows 8.x Pro in het CD/DVD-ROM-station plaatsen – of het ISO-bestand van Windows 8.x met de rechtermuisknop “Deploy” (onder Win8.x) – zodat u weer een stationsletter krijgt.

Voer het volgende commando in:

dism /get-wiminfo /wimfile:h:sourcesinstall.wim
12.install-wim-Teil2
Details voor Windows 8 afbeeldingen

Dit geeft u de edities van de meegeleverde afbeeldingen en hun indexnummers, die hun volgorde aangeven.

Details voor Windows 8.x afbeeldingen:
……………………………
Index:“1
Naam: “Windows 8 Pro
Beschrijving: “Windows 8 Pro

Index: “2
Naam: “Windows 8
Beschrijving: “Windows 8
……………………………

Er kunnen meer indexnummers zijn bij edities.

Zoek het indexnummer met de PRO-versie. Voeg vervolgens een nieuwe Windows 8.x Media Centre image toe (eigenlijk een andere image van de Win8.x Pro versie) met het commando install.wim onder d:work. Open de opdrachtprompt als administrator en voer het volgende commando in:

dism /export-image /sourceimagefile:h:sourcesinstall.wim /sourceindex:1 /destinationimagefile:d:worksourcesinstall.wim /destinationname: "WMC" /compress:maximum.

In plaats van“WMC” kun je ook een andere bestemmingsnaam kiezen, bijvoorbeeld“Windows 8.1 Pro Media Center“. Het enige belangrijke is dat de naam tussen aanhalingstekens staat als er spaties zijn. Als het een Win8.0 Pro is, verander dan de bestemmingsnaam in /destinationname:“Windows 8.0 Pro Media Center” of helemaal zoals je wilt.

Met het volgende commando koppelt u de Pro-versie met indexnummer 1 in de bestemmingsdirectory “mount”. Dit commando doet het mounten:

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount

Het volgende commando “markeert” de image als “mediacenter”:

dism /image:d:mount /set-edition:ProfessionalWMC
13.install-wim-Teil2
WMC commando’s

ProfessionalWMC is hier weer vrij te kiezen. Als er spaties in de naam staan, moet je die weer tussen aanhalingstekens zetten.

Kopieer nu de 2 opgeslagen bestanden data.dat en tokens.dat naar de directory d:mount.

Voor Windows 8.0 Pro:“d:mountWindowsystem32sppstore“.

Voor Windows 8.1 Pro:“d:mountWindowsSystem32sppstore2.0″.

U hoeft alleen de bestaande bestanden te overschrijven.

Met het volgende commando maakt u de implementatie ongedaan – nu wordt eerst de WMC-image gemaakt met alle wijzigingen, die worden overgebracht naar de install.wim onder “d:worksources”:

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit 

Let er in het Command venster op of de“component update” is gestart en voltooid, of de“editie-specifieke instellingen” zijn toegepast en ook zijn voltooid, of de image is opgeslagen met“index 1” (uw index nummer) in “d:worksourcesinstall.wim” en of de“deployment van de image voor 100% is geannuleerd“. Als dat zo is en eruit ziet als de schermafbeelding hieronder, hoeft u zich geen zorgen te maken over de “fout” die aan het eind verschijnt (als die bij u verschijnt).

14.install-wim-Teil2
Uitrol van de afbeelding is 100% geannuleerd

De mediacenter afbeelding is nu geïntegreerd in de install.wim onder “d:worksources”.

Let op de informatie in punt 4.2 “Mediacenter installeren en activeren”.

4.1 Fout 0xc1420117 niet relevant

Als u ook de foutmelding krijgt hoewel alles met succes is voltooid, voer dan het volgende commando in – het zal u alle onvoltooide implementaties tonen:

dism /Get-MountedWimInfo

Voer dan het commando in dat de inhoud van de mount-map opruimt:

dism /cleanup-wim

Hierna kunt u gemakkelijk de mount-map onder d: verwijderen en opnieuw aanmaken of blijven gebruiken als hij leeg is. Herhaal het laatste commando als de map “mount” toch niet verwijderd kan worden of als u problemen heeft met de volgende toepassing. Lees ook punt 2.1 – “TrustedInstaller weigert toegang tot de mount-map bij het verwijderen van de map”.

15.install-wim-Teil2
Opruimen

4.2 Media Center installeren en activeren

Wanneer u later de Media Center image installeert, moet u eerst een Generic Key invoeren. Deze sleutel komt van Microsoft zelf en wordt gebruikt om een product in te stellen, bijvoorbeeld voor automatische installatie, maar is niet geschikt om het product later te activeren. Of het een 32- of 64-bits versie is, is niet van belang.

Voor Windows 8.1 met Media Center is de generieke sleutel: GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT

Voor Windows 8.0 met Media Center is de generieke sleutel: RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW.

Bron: Heidoc.net (onder“Nu installeren, later activeren“).
(DigitalRiver en Heidoc.net zijn officiële distributiepartners van Microsoft)

Daarna moet u uw Windows 8.x Pro Media Centre editie activeren via de opdrachtprompt (vandaar de eerdere aanbeveling om zowel de productsleutel als de 2 bestanden op te slaan). Open hiervoor de opdrachtprompt als administrator en voer het volgende in:

slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

(xxxxx = uw productsleutel)

Windows zou zich dan automatisch online moeten activeren.

Als u problemen heeft met de activering, werkt telefonische activering meestal wel.

Hiervoor moet u de opdrachtprompt uitvoeren als beheerder en het volgende invoeren

slui 4

en voer [Enter] in. Selecteer na [Enter] uw land en kies het gratis nummer.

16.install-wim-Teil2
commando slui 4

5.0 Afbeeldingen bewerken

U kunt afzonderlijke componenten van de image uitschakelen of inschakelen, drivers toevoegen of verwijderen. U kunt ook Windows-updatepakketten of taalpakketten toevoegen. Praktisch gezien kunt u zelfs de productsleutel toevoegen. Als u meerdere edities van een besturingssysteem hebt toegevoegd en de productsleutels ervoor hebt, kunt u de sleutels meteen toevoegen.

Controleer eerst welke afbeeldingen op je install.wim staan. De indexnummers zijn weer belangrijk.

dism /get-wiminfo /wimfile:d:worksourcesinstall.wim

17.install-wim-Teil2
Details van de afbeeldingen op install.wim

Je krijgt een soortgelijk overzicht als je later vanaf de voltooide DVD start. Voeg NIET – zoals wij deden – Vista toe. Wij hadden problemen met het opstarten van de voltooide DVD. Er zouden problemen zijn met Vista, zoals we later op het internet ontdekten.

Winddows-Setup-BSauswaehlen
Details van de beelden in Windows Setup

5.1 De productsleutel integreren

Als u slechts één besturingssysteem (voorbeeld Windows 7) met 2 edities (Home Premium en Pro als basis) als image hebt toegevoegd, kunt u de productsleutel opnemen. Dit geldt helaas niet voor Windows 8.x.

Details voor Windows 7 images

……………………………

Index: “1

Naam: “Windows 7 HOMEPREMIUM”.

Omschrijving: “Windows 7 Home Premium

Index: “2

Naam: “Windows 7 PROFESSIONAL” (Basis)

Beschrijving: “Windows 7 Professional

……………………………

Voer het volgende commando uit.

Voor Windows 7 Home Premium (Index: 1)

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount

dan

dism /image:d:mount /get-CurrentEdition

opnieuw om de Windows-editie te bepalen waarop de image momenteel is ingesteld. De laagste editie wordt altijd als uitgangspunt gebruikt. In dit geval moet het zijn Index: 1 (Home Premium).

Gebruik vervolgens het volgende commando:

dism /image:d:mount /set-productkey:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

xxxxx is de productsleutel van Windows 7 Home Premium (index: 1).

De installatie van de productsleutel wordt gestart

Installatie van productsleutel isvoltooid

Dan komt dit commando:

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

Dit zet de “Windows 7 Home Premium” image met de wijziging (productsleutel) over naar de install.wim onder d:work.

Als u de productsleutel hebt verwisseld, voltooit u het commando niet met de parameter /commit, maar met de parameter /discard.

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /discard

Hiermee wordt de wijziging verworpen.

Voer vervolgens de opdracht set-productkey in met de juiste productsleutel en eindig met de opdracht dism en de parameter /commit.

Tenslotte volgt het commando om de inhoud van de mount-map op te schonen:

dism /cleanup-wim

Daarna moet u de sleutel voor de Professional Edition invoeren:

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:2 /mountdir:d:mount

en

dism /image:d:mount /set-productkey:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

xxxxx is de productsleutel van Windows 7 Professional (index: 2).

Volg dan

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

en

dism /cleanup-wim

U kunt nu “Drivers mounten of unmounten” (punt 5.5), “Windows updates mounten” (punt 5.6) of direct naar punt 7.0 springen – “Bootable ISO aanmaken”. In dit geval wordt het bestand ei.cfg weggelaten, omdat de edities de productsleutel bevatten.

5.2 Locatiedetectie uitschakelen op Windows 8.x

Kijk eerst welk indexnummer uw Windows 8.x heeft dat u wilt bewerken. Gebruik hiervoor de opdracht

dism /get-wiminfo /wimfile:d:worksourcesinstall.wim

Als voorbeeld gebruiken we de index:1, zoals in punt 3.1 – “De basisversie”. Met het volgende commando voegt u het indexnummer van uw editie toe onder /index:.

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount

De Windows 8.x image (voorbeeld index: 1) wordt aangemaakt in de mount map.

Dit wordt gevolgd door

dism /image:d:mount /disable-feature /featurename:Microsoft-Windows-MobilePC-LocationProvider-INF

Na /featurename: let op hoofd- en kleine letters.

Functies worden uitgeschakeld

Het proces is succesvol afgerond

Daarna:

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

en

dism /cleanup-wim

De locatie-instellingen in het configuratiescherm en onder “PC-instellingen” – Privacy – Locatie –“Windows en Apps toestaan mijn locatie te gebruiken” zijn daarmee uitgeschakeld.

5.3 .NET Framework 3.5 activeren

Hetzelfde geldt voor .NET Framework 3.5 voor Windows 8.x. Er is geen download voor .NET Framework 3.5 voor Windows 8.x. U kunt elk programma downloaden dat .NET Framework 3.5 vereist en het zal Framework 3.5 voor u installeren. U kunt het .Net Framework 3.5 ook activeren in uw install.wim zodat u dit later niet hoeft te doen in het configuratiescherm van de geïnstalleerde Windows.

Het commando voor uw Windows 8.x editie (voorbeeld index:1):

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount 

Deze keer moet je de Windows 8.x DVD in het CD/DVD-ROM station stoppen om een stationsletter te krijgen, of de ISO “mounten” door met de rechtermuisknop te klikken. Als u bijvoorbeeld de stationsletter h: krijgt, is het commando:

dism /image:d:mount /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:h:sourcessxs

Na /featurename: moet u letten op hoofdletters en kleine letters.

Daarna weer unmounten:

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

Tot slot:

dism /cleanup-wim

Voor informatie over het in- of uitschakelen van andere Windows-functies, zie het TechNet-artikel dat begint met /Get-FeatureInfo /FeatureName.

5.4 Taalpakketten toevoegen

Opmerking: Installeer geen Taalpakket na een update. Als u een update of servicepack met taalspecifieke bronnen installeert voordat u een Taalpakket installeert, worden de taalspecifieke wijzigingen in de update niet toegepast en moet de update opnieuw worden geïnstalleerd. Installeer de Taalpakketten altijd vóór de updates.

Maak een map “Packages” aan onder C: en een submap voor elk taalpakket, bijv: “de-de” en “en-us” etc. Kopieer het Duitse taalpakket (lp.cab) naar c:Packagesde-en. U kunt ook meerdere paden specificeren (PackagePath) als u meerdere Taalpakketten wilt opnemen. Hiervoor herhaalt u de specificatie /Packagepath dienovereenkomstig in de opdrachtregel.

18.install-wim-Teil2
Packages map toegevoegd

Het eerste commando voor uw Windows editie is dan:

 dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount

Dit zorgt voor de Windows 7 of Windows 8.x image in de mount map.

De taalbestanden van “c:Packagesen-delp.cab” en die van “c:Packagesen-uslp.cab” worden toegevoegd aan de mount-map met het volgende commando:

dism /image:d:mount /add-package /packagepath:c:packagesde-delp.cab /packagepath:c:packagesen-uslp.cab /ignorecheck

Dan

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

en

dism /cleanup-wim

Taalpakketten toevoegen of regionale images maken door taalpakketten te verwijderen is zeer goed beschreven in het TechNet artikel.

5.5 Stuurprogramma’s mounten of verwijderen

U kunt ook inf-drivers of de hele map mounten.

Met

dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount

roep je het indexnummer van je editie weer op.

Om bijvoorbeeld het netwerkstuurprogramma (*.inf) te mounten, zou het commando als volgt zijn als het netwerkstuurprogramma in de directory “c:drivers” staat:

dism /image:d:mount /add-driver /driver:c:driversnetwork.inf

Gebruik de parameter /ForceUnsigned voor niet-ondertekende stuurprogramma’s om de vereiste dat ze een digitale handtekening moeten hebben op x64-gebaseerde pc’s op te heffen.

dism /image:d:mount /add-driver /driver:c:driversnetwork.inf /ForceUnsigned

Met de parameter /recurse worden alle drivers uit de map “c:drivers” en de submappen daarvan geïnstalleerd.

dism /image:d:mount /add-driver /driver:c:drivers /recurse /ForceUnsigned

Nogmaals, “c:drivers” is alleen bedoeld als voorbeeld – maar dit zou een ideale map zijn voor alle inf-stuurprogramma’s.

Om te controleren kunt u het commando uitvoeren dat u de lijst met stuurprogrammapakketten toont:

dism /image:d:mount /Get-Drivers

Om de inf-drivers te verwijderen, is dit commando nodig:

dism /image:d:mount /remove-driver /driver:oem1.inf /driver:oem2.inf

Hier moet u de naam van het stuurprogramma opgeven: oem1.inf of/en oem2.inf

Vervolgens moet u weer unmounten om de wijzigingen toe te passen.

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

en

dism /cleanup-wim
19.install-wim-Teil2
Windows 7 Home Premium (Index: 4) Driver Package Listing

DISM-opdrachtregelopties voor het onderhouden van stuurprogramma’s worden in detail beschreven in het TechNet-artikel. Hoe u drivers kunt opnemen in een boot image met behulp van Windows Deployment Services (WDS) wordt goed uitgelegd in de Bistron blog.

5.6 Windows Updates opnemen (MSU)

Voorbeeld:

Als u het updatepakket (MSU) voor Windows 8.0 x86 wilt opnemen, downloadt u de update in een map met de naam Securityx86, voor Windows 8.0 x64 downloadt u het updatepakket (MSU) in een map met de naam Securityx64 (niet uitpakken), bijvoorbeeld op d:.

U kunt weer bij het overzicht van de indexnummers komen met het commando:

dism /get-wiminfo /wimfile:d:worksourcesinstall.wim

Zoek het juiste indexnummer voor uw editie en mount de image opnieuw met het commando:

 dism /mount-wim /wimfile:d:worksourcesinstall.wim /index:1 /mountdir:d:mount

Nu is de hele beveiligingsmap gewoon opgenomen.

Voor 32-bit:

dism /image:d:mount /Add-Package /PackagePath:d:/Securityx86

of voor 64-bit:

dism /image:d:mount /Add-Package /PackagePath:d:/Securityx64.

U kunt ook beide bitversies mounten als u een licentie hebt voor beide te installeren en als u Windows 8.x-versies hebt toegevoegd zoals in het begin beschreven. Aangezien meerdere Windows-images in één WIM-bestand worden opgeslagen, kunt u ook architectuurspecifieke WIM-bestanden maken. Het TechNet-artikel laat zien hoe u dit doet.

U gaat op dezelfde manier te werk met archiefbestanden (CAB).

Nadat u de updates mappen heeft geïntegreerd:

dism /unmount-wim /mountdir:d:mount /commit

en

dism /cleanup-wim

Het mounten van archiefbestanden (CAB-bestanden) of Windows Update standalone installatiebestanden (MSU-bestanden) tot Windows Features wordt uitgelegd in het TechNet-artikel.

Commando’s voor internationale instellingen zoals input locale, toetsenbordindelingen, tijdzone, LIP-talen enz. staan in dit TechNet-artikel.

Een overzicht van DISM-opdrachtregelopties voor beeldbeheer staat in dit TechNet-artikel.

Image Management for Deployment (DISM) commandoregelopties staan in dit TechNet-artikel.

6.0 ei.cfg bestand aanpassen

Welke editie u voor installatie aangeboden krijgt, wordt bepaald door het ei.cfg bestand.

Als u bent begonnen met Windows 8.x als basisversie, maakt u in de map “d:worksources” een tekstbestand aan met de naam ei.cfg (NIET ei.cfg.txt) met de volgende inhoud:

[EditionID]
[Kanaal]
OEM
[VL]
0

20.install-wim-Teil2
ei.cfg

Als je begonnen bent met Windows 7 als basis, zoek dan naar het bestand ei.cfg in de map “d:worksources” en verwijder het als het bestaat.

21.install-wim-Teil2
ei.cfg in de map worksources

Zo krijg je later bij de installatie een selectie van alle besturingssystemen. Selecteer de editie die je wilt installeren.

7.0 Een opstartbare ISO maken

U kunt de volledige inhoud van de map werk verpakken in een ISO-bestand of kopiëren naar een opstartbare USB-stick, zoals we hebben beschreven in het artikel“Install.wim van Windows 8.1 downloadvariant met de mogelijkheid om uw eigen masterinstallatie te makenDeel 1 vanaf punt 10“Een opstartbare ISO maken“. Het bestand oscdimg.exe moet zich bevinden in de directory “C:Windowsssystem32”.

Maak een nieuwe map genaamd ISO – bijvoorbeeld op d:.

Het commando zou dan als volgt luiden in de opdrachtprompt als administrator:

oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bD:workbootetfsboot.com#pEF,e,bD:workefimicrosoftbootefisys.bin D:work D:ISOMeineMixWin.iso

Pas de voorbeeldnaam“MyMixWin.iso” naar wens aan, evenals uw stationsletter(D:).

U vindt dan uw bootable ISO-bestand in de ISO-map onder de stationsletter waaronder u de ISO-map heeft gemaakt (voorbeeld D:).

Vergeet niet dat je voor het branden minstens een lege DVD van 8,5 GB nodig hebt. Als het ISO-bestand nog groter is geworden, raden wij een lege Blu-ray-schijf aan of u neemt een USB-medium met een grote opslagcapaciteit (zie punt 7.1). Brand de ISO zoals normaal, hij is al bootable.

22.install-wim-Teil2
oscdimg commando

Start op vanaf de opstartbare MyMixWin.ISO, het zou je de besturingssystemen of edities moeten tonen. Als Windows 8.x is opgenomen, let dan op punt 1.1 – “Opmerkingen over Windows 8.x”.

7.1 Of verplaats het toch naar de USB-stick…

U kunt de volledige inhoud van de werkmap kopiëren naar een opstartbare USB-stick. U kunt alleen opstarten van een USB-stick in UEFI-modus als de stick is geformatteerd in FAT32. Als u uw imageverzameling naar wens hebt ingericht, wordt de limiet van 4 GB van de install.wim snel overschreden. De stick moet dan in NTFS worden geformatteerd. De stick start dan echter niet meer op in de UEFI-modus.

Als je toch absoluut de UEFI-modus nodig hebt, haal dan 2 USB-sticks. Formatteer de eerste stick in NTFS en de tweede stick in FAT32. Kopieer op de NTFS stick ALLEEN de install.wim – kopieer op de FAT32 stick de rest, dus alles behalve de install.wim. Start op met de FAT32 stick. Wanneer de Windows setup laadt en om de taal vraagt, trek dan de FAT32 stick eruit, steek onmiddellijk de NTFS stick in dezelfde USB poort en je bent klaar – voila.

8.0 Windows 8.1 To Go Tools Test

We hebben een paar tools van het internet getest, die allemaal benadrukten hoe eenvoudig het is om een draagbare Windows 8.1 Pro te maken met een USB-stick. Geen enkele tool werkte, de stick startte gewoon niet op, ook al hadden we in de BIOS naar USB-HDD (of Verwisselbare Apparaten) geschakeld en was de USB-stick in NTFS geformatteerd. Sommige programma’s beloofden dat de USB-stick niet eens geformatteerd of gepartitioneerd hoefde te worden.

PC-WELT Multi-PE maakt eigenlijk nood- en reddingssystemen op basis van Windows 7 of Windows 8, maar wordt geleverd met een“Windows 8 To Go“-creator. Helaas werkte dit niet in onze test. Hier zijn de instructies voor iedereen die het zelf wil proberen. We hebben andere tools van het internet getest en kwamen tot de conclusie dat een USB-stick niet geschikt is voor een draagbare Windows 8.1 Pro.

8.1 Windows 8.1 To Go maken

We besloten toen om via DISM een draagbare Windows 8.1 Pro te maken. Dit gaat relatief snel en het werkt vooral. De instructies gelden voor de 32- en 64-bits versie. Wil je een Windows to Go maken met Windows 8, dan werkt dit in principe op dezelfde manier. Zie ook onze tip “Windows 8.0 Portable: Windows-To-Go niet alleen voor de Enterprise-versie”.

Voorbereidingen

 • Windows 8.1 Pro DVD of ISO-bestand (zou ook moeten werken met de MasterInstall)
 • PC met Windows 8.1 Pro besturingssysteem
 • Administrator rechten
 • USB harde schijf
 • Productsleutel
 • Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) voor Windows 8.1

U hoeft alleen de implementatietool (DISM, OSCDIMG) te installeren.

De dism.exe in de directory “C:Windowsssystem32” moet aanwezig zijn.

Conventionele USB-sticks zijn flash-opslagmedia en worden door Windows herkend als verwijderbare media, USB-harde schijven als“lokale media“.

Gebruik altijd een USB-schijf en u zult geen problemen ondervinden. We hebben dit onder Windows 8.0 al aanbevolen in de tip “Windows 8.0 Portable: Windows-To-Go niet alleen voor de Enterprise-versie”.

Sluit uw USB harde schijf aan en open de “Eigenschappen”, onder het tabblad “Algemeen” moet “Type” staan“Lokale schijf” (NIET “Verwisselbare schijf”) en onder bestandssysteem“NTFS“. Dan is het USB medium geschikt voor To-Go.

23.install-wim-Teil2
Lokaal gegevensmedium = geschikt
24.install-wim-Teil2
Verwijderbare media = niet geschikt

Het voordeel is ook dat later de Windows-update werkt, wat met een USB-stick niet het geval zou zijn. We hebben een tip in het archief USB-stick moet worden herkend als een harde schijf en niet als een verwisselbare schijf, waardoor het gebruik van een USB-stick mogelijk is, maar we raden deze methode in principe niet aan.

Het USB-medium moet worden ingesteld als de primaire, actieve partitie.

Voer diskmgmt.msc uit als administrator. U ziet nu het geplaatste USB-medium in het schijfbeheer (diskmgmt.msc). Onder “Status” zou u“primaire partitie” moeten zien, onder “Bestandssysteem”“NTFS“, en het medium zou al een stationsletter moeten hebben. Zo niet, dan moet u uw USB-medium configureren in het gegevensmediumbeheer. U kunt ook zien welke stationsletter uw USB-medium heeft onder “Deze PC”. Ook dit kunt u wijzigen in het datamediumbeheer. Eigenlijk hoeft u alleen de optie“Partitie als actief markeren” met een rechtermuisklik in het datamediumbeheer in te stellen. Zo was het in ons geval. U kunt het medium echter ook formatteren.

25.install-wim-Teil2
Schijfbeheer – (H:) markeren als actief

Belangrijk: Onthoud de letter van het USB-station, die in ons voorbeeld His:

26.install-wim-Teil2
Schijfbeheer – (H:) is actief als primaire partitie

Na het klikken op“Partitie markeren als actief” zie je nu ook de toevoeging“Actief” onder “Primaire partitie”. Als u alles hebt ingesteld, plaatst u uw Windows 8.1 Pro-dvd in het cd/dvd-rom-station of koppelt u de ISO door met de rechtermuisknop op het ISO-bestand te klikken en “Deploy” te selecteren.

27.install-wim-Teil2
Deploy ISO

Kijk vervolgens onder “This PC”.

Belangrijk: Onthoud opnieuw de stationsletter van de Windows 8.1 Pro DVD/ISO. In ons voorbeeld is dit i:

28.install-wim-Teil2
Deze pc

Open nu de opdrachtprompt als administrator en voer het volgende commando in:

dism /get-wiminfo /wimfile:i:sourcesinstall.wim

Index:“1” moet de Pro-versie van Windows 8.1 zijn.

……………………………

Index:“1

Naam: “Windows 8.1 Pro

Omschrijving: “Windows 8.1 Pro

Index:“2

Naam: “Windows 8.1” (Core)

Beschrijving: “Windows 8.1

……………………………

Voer nu het commando in om de gegevens van de Windows 8.1 Pro-versie naar het USB-medium te kopiëren:

dism /apply-image /imagefile:i:sourcesinstall.wim /index:1 /applydir:h:

Let op uw stationsletters. Bij ons is de USB-schijfletter h: en van de Windows 8.1 Pro DVD/ISO i: – index:1 is de Pro-versie van Windows 8.1 – als uw Pro-versie een ander indexnummer heeft, plaatst u het juiste indexnummer.

Het volgende commando is voor de opstartbestanden:

bcdboot h:windows /s h: /f ALL

h: is weer onze USB drive letter.

Belangrijk: Dit commando moet worden ingevoerd vanuit een Windows 8.1. Dit werkt niet met Windows 7.

29.install-wim-Teil2
dism en bcdboot commando’s

Het USB medium is nu opstartbaar. Sluit de opdrachtprompt met het commando exit en “Enter”.

Sluit het USB medium en verwijder het medium via“Hardware veilig verwijderen“.

31.install-wim-Teil2

Verwijder ook de Windows 8.1 DVD/ISO met een rechtsklik en “Eject”.

8.2 Test Windows 8.1 Pro To Go

Sluit uw Win8.1 PC volledig af en start met de Windows 8.1 Pro To Go media.

Tip: “Windows 8 volledig afsluiten

Normaal gesproken start de pc automatisch op vanaf het medium, zo niet, druk dan op een willekeurige toets. Werkt ook dit niet, verander dan de opstartvolgorde in het BIOS. Afhankelijk van de versie kunt u het BIOS openen met de toets [ESC], [F2], [F8], [F10], [F11] … Selecteer in het BIOS het tabblad“Boot” met de toets [pijl naar rechts], vervolgens de vermelding“USB-HDD” of“Removable Devices” met de toets [pijl naar beneden] en druk op de toets [+] (plus) op het numerieke toetsenbord van het toetsenbord tot de vermelding bovenaan staat. Druk dan op de [F10] toets en de [Enter] toets om de wijziging op te slaan en het BIOS af te sluiten. Maar nu moet het werken om van het USB medium op te starten.

Het blauwe Windows 8.1-vensterlogo moet verschijnen en de gebruikelijke processen moeten starten.

Apparaten worden 100% bedrijfsklaar gemaakt . ..

De voorbereiding loopt

Herstart

Belangrijk – Als“Opnieuw opstarten” wordt weergegeven, zorg dan dat u opnieuw opstart vanaf het USB-medium, druk op een willekeurige toets. Windows 8.1 Pro wordt nu nog niet als geïnstalleerd besturingssysteem herkend, maar heeft eerst de hardware van de gastcomputer gecontroleerd. Pas na deze herstart verschijnt de installatiewizard met de regio en de taal.

Regio en taal

Na “Volgende” wordt om de productsleutel gevraagd, die u kunt overslaan.

Ga zo door tot u bij“Aanmelden bij uw Microsoft-account” komt.

Wij raden u aan eerst lokaal in te loggen. U kunt dit later altijd nog veranderen – maar dat is aan u.

Als u lokaal wilt inloggen, geeft u bij het instellen van de Microsoft-account een utopisch e-mailadres op, dat helemaal niet bestaat. Windows kan niets met het e-mailadres en biedt u een link voor het lokale account. Klik op“Doorgaan zonder Microsoft-account“, u krijgt dan 2 knoppen aangeboden –“Probeer opnieuw” en“Lokaal account aanmaken“.

32.install-wim-Teil2
Doorgaan zonder Microsoft-account
33.install-wim-Teil2
Een lokaal account aanmaken

Daarna verschijnt“Uw account” met gebruikersnaam, wachtwoord en wachtwoordprompt.

Klik na het invullen op “Voltooien”.

Deinstellingen zijn ingesteld

Wacht even, de schermresolutie stelt zichzelf automatisch in. Open de opdrachtprompt als administrator – dit kan via de nieuwe startknop op het bureaublad. Klik er rechts op en klik op Opdrachtprompt (Administrator).

Voer het volgende in:

slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

(xxxxx = uw productsleutel)

Windows zou zichzelf dan automatisch online moeten activeren.

35.install-wim-Teil2
Productcode activeren

Dat is het dan. Na installatie neemt de 32-bits versie ongeveer 6 GB in beslag en de 64-bits versie ongeveer 8 GB. Stel uw To-Go versie in volgens uw wensen. U kunt wijzigingen aanbrengen, apps installeren of downloads doen. Alles blijft op uw To-Go-medium staan. To-Go neemt de internetverbinding van de gastcomputer over. To-Go laat geen sporen achter op de buitenlandse computer, de PC start na het verwijderen van het medium weer als vanouds.

8.3 Kleine hints en tips

We hadden geen problemen met Windows-updates, de internetverbinding en de apps.

36.install-wim-Teil2
Windows Update on To-Go

Maar toen we Windows Store probeerden te openen, verscheen het bericht “We konden geen verbinding maken met Windows Store (0x80072ee7)”.

37.install-wim-Teil2
Store error on To-Go

De volgende keer dat ik opnieuw opstartte, was de fout verdwenen en opende Windows Store normaal, alsof er niets was gebeurd. Bij deze herstart zou het medium To-Go uit zichzelf moeten starten, dus zonder opstarthulp.

Dus als iets in het begin niet goed werkt: Wacht af, het komt wel goed, uiterlijk bij de volgende herstart. U moet het To-Go-medium ook meerdere keren zelfstandig opstarten vanaf een Windows 8.1 Pro-pc, voordat u uw To-Go opstart vanaf een ander besturingssysteem.

Onder “Deze PC” heeft To-Go de stationsletter C: (gele markering) gekregen en de eigenlijke harde schijf (oranje markering) een andere stationsletter.

38.install-wim-Teil2
Deze PC

Je ziet de nieuwe indeling ook in het schijfbeheer.

39.install-wim-Teil2
Schijfbeheer

Je hebt toegang tot ALLE schijven.

BitLocker-schijfversleuteling werkt ook, wat niet het geval was onder “Windows 8.0-To-Go”.

40.install-wim-Teil2
BitLocker schijfversleuteling
41.install-wim-Teil2
Wachtwoord om te ontgrendelen

Als u uw To-Go medium wilt beëindigen, moet u het medium altijd volledig afsluiten voordat u het loskoppelt.

Als u uw To-Go medium wilt starten vanaf een Windows 8.x PC, sluit dan eerst de PC volledig af, sluit uw To-Go medium aan en start de PC – het To-Go medium start automatisch in de draagbare versie.

Als u vanaf het bureaublad met een rechtermuisklik op de nieuwe startknop naar“Afsluiten of afmelden” gaat, wordt de PC sinds Windows 8.1 echt helemaal afgesloten, ook als de snelstart geactiveerd is.

42.install-wim-Teil2
Volledig afsluiten

Gerelateerde berichten