Vrije ruimte creëren op de Windows-partitie

Wenn mal wieder die Windows-Partition zu voll ist und damit die Installation von Programmen, Windows Updates oder Feature-Upgrades scheitert, hilft unser folgender Ratgeber beim Aufräumen und Platzsparen.

Vrije ruimte creëren op de Windows-partitie

Festplatte säubern
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Windows
 6. »
 7. Vrije ruimte creëren op de Windows-partitie

Als u ruimte tekort komt op uw Windows-partitie tot het punt waarop zelfs Windows klaagt of een functie-upgrade niet meer kan worden geïnstalleerd, moet u actie ondernemen. In het volgende artikel geven we hulp bij het vinden van ruimtevreters, het verwijderen van onnodige bestanden en andere trucs voor meer vrije ruimte op de Windows-partitie.

In dit artikel leer je,

 • hoe u het beschikbare geheugen van Windows goed kunt analyseren en ruimtevreters kunt vinden,
 • hulpprogramma’s te gebruiken om bestanden en oudere versies van Windows te verwijderen die niet langer nodig zijn,
 • vele gigabytes aan opslagruimte te winnen door de slaapstand uit te schakelen,
 • hoe u uw eigen bestanden naar een andere partitie kunt verplaatsen
 • of de grootte van de Windows-partitie wijzigen.

Windows benodigde ruimte en geïnstalleerde programma’s

Hoeveel ruimte een Windows-installatie nodig heeft, hangt af van de Windows-versie, de bitvariant en de extra geïnstalleerde programma’s. Maar 20 tot 30 gigabyte voor Windows 10 in de 64-bits versie met een paar programma’s tellen snel op.

De benodigde opslagruimte groeit tijdens het gebruik door extra programma’s, tijdelijke bestanden, caches van programma’s zoals Spotify, mailprogramma’s of webbrowsers, gebruikersgegevens zoals foto’s, video’s, teksten, downloads en de Windows updates en feature upgrades zelf. Ook rommelige uninstallers van programma’s dragen ertoe bij dat je datajunk op je harde schijf blijft herbergen die je eigenlijk niet meer nodig hebt. Back-ups van Apple apparaten zoals iPhones of iPads met iTunes vullen ook snel Windows partities, omdat iTunes de back-ups altijd zonder handmatige tussenkomst op de Windows partitie plaatst.

Back-up pad verplaatsen in iTunes: Lees in onze tip iTunes: Backuppad verplaatsen, hoe je ruimteverslindende back-ups naar andere partities kunt verplaatsen.

Gevolgen van onvoldoende opslagruimte op de Windows-partitie

U kunt de beschikbare schijfruimte weergeven in Bestandsbeheer of onder “Deze pc” via inhoud of tegels.

FestplattenbelegungFestplattenbelegung
Harde schijf bezetting

Een rode kleur van de vulniveaubalk betekent alleen dat het gegevensmedium voor 90% vol is. Als de partitiegrootte 500 GB is, is er nog 50 GB vrij.

Festplattenbelegung
Harde schijf bezetting

Wanneer de beschikbare vrije ruimte op de Windows-partitie opraakt, klaagt Windows eerst met een melding.

Platzmangel
Ruimtegebrek

Je kunt ook een foutmelding krijgen als je updates probeert te installeren. Grote functie-upgrades van Windows, die meerdere gigabytes aan opslagruimte vereisen, kunnen niet worden geïnstalleerd zonder voldoende ruimte op de harde schijf.

Windows 10 Upgrade
Windows 10 Upgrade

Erger zijn echter alledaagse problemen die in principe te wijten zijn aan te weinig ruimte op de harde schijf, maar die de gebruiker in eerste instantie niet eens opmerkt. Als programma’s bijvoorbeeld geen ruimte meer hebben voor tijdelijke bestanden, kan het openen, opslaan, bewerken en zelfs afdrukken van bestanden mislukken.

Onnodige bestanden verwijderen met ingebouwde tools

Windows zelf biedt twee hulpmiddelen waarmee u grip kunt krijgen op ruimteproblemen.

Schijfopruiming

De eerste keuze hier is Schijfopruiming. U kunt dit starten via Start-> Uitvoeren “cleanmgr” of via het contextmenu van het medium systeemgegevens onder Opschonen in de eigenschappen.

In het eerste venster kunt u de prullenbak, tijdelijke internetbestanden (van Internet Explorer of Edge) en enkele andere zaken die in principe overbodig zijn verwijderen. De opslagruimte die hierdoor vrijkomt wordt per categorie en ook in het totaal weergegeven.

Datenträgerbereinigung
Schijfopruiming

Achter de knop “Systeembestanden opruimen”, die vervolgens de UAC-dialoog voor de beheerder start, staan nog meer ruimteverspillers zoals oude setup-logbestanden, tijdelijke installatiebestanden en vorige Windows-versies.

Datenträgerbereinigung

Schijfopruimingmet parameter?: Er zijn veel hints op het net over het aanroepen van schijfopruiming met cleanmgr /sageset:65535 of andere nummers. In feite zal Schijfopruiming dan meer velden tonen, maar niet de mogelijke schijfruimte opsommen. De achtergrond van deze oproep is de mogelijkheid om een profiel te maken met voorselecties die dan in de toekomst worden gebruikt door cleanmgr /sagerun:65535 als oproep te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u in de tip “Geautomatiseerde schijfopruiming”.

In de instellingen onder Systeem -> Opslag -> Deze PC kun je klikken op de balk met de schijftoewijzing.

Speicher in Windows 10
Geheugen in Windows 10

Windows geeft vervolgens een overzicht van het geheugengebruik voor de schijf. Onder “Tijdelijke bestanden” kun je ook tijdelijke bestanden, downloads, prullenbak en de vorige Windows-versie (Windows.oud) verwijderen.

Temporäre Dateien

Windows 10 geheugenoptimalisatie In Windows 10 vindt u de geheugenoptimalisatie in de instellingen onder Systeem -> Geheugen(zie screenshot hierboven). Deze is standaard uitgeschakeld en moet door de gebruiker worden geactiveerd. De slecht gedocumenteerde wizard verwijdert in principe alleen de prullenbak en bestanden in de downloadmap die ouder zijn dan 30 dagen automatisch met tussenpozen. De geheugenoptimalisatie is echter niet echt praktisch voor snelle schoonmaak, dus de schijfopruiming is de betere keuze voor snelle schoonmaak.

Hulp van programma’s van derden

Er zijn tal van tuning suites op de markt met een opruimfunctie en ook “opruimprogramma’s” afzonderlijk. Voor het snel verwijderen van bestanden kunnen we echter alleen het bekende CCleaner echt aanbevelen. Het kent de opslagpaden van veel programma’s, zoals die van de Chrome- of Google-browsers, en kan de schijfopruiming perfect aanvullen. Aangezien CCleaner ook als draagbare versie beschikbaar is, kunt u het zonder problemen downloaden en uitvoeren zonder nieuwe gegevensafval te creëren.

CCleaner
CCleaner

Voor verdere analyse van waar zich opslagruimtevreters bevinden, kunt u zich wenden tot freeware zoals WinDirStat of Treesize. Beide programma’s zijn draagbaar en kunnen direct worden uitgevoerd. Ze analyseren harde schijven, partities of mappen en geven in een boomstructuur een duidelijk overzicht van de grootte van de mapinhoud. In Treesize kunt u bijvoorbeeld direct zien waar de mappen met veel ruimte op de harde schijf zich bevinden en welke bestanden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Treesize
Treesize

WinDirstat gaat nog een stap verder en geeft de bezetting duidelijk weer in een grafische weergave. Grote, monochrome vlekken wijzen dus op een groot, soms zeer groot bestand.

Windirstat
Windirstat

Voer uit als administrator: Om ervoor te zorgen dat de programma’s ook alle bestanden kunnen zien en verwijderen, moet u Treesize en ook WinDirStat als administrator uitvoeren, hetzij via het contextmenu op het programmabestand, hetzij, in het geval van Treesize, via de knop in de programmaknop.

Treesize Menüleiste

AppData als gegevensdrager

Het maakt niet uit met welke programma’s u de opslagruimte analyseert: De AppData-map onder Gebruikers biedt vaak grote verrassingen. Naast de iTunes-backups kunnen er virtuele machines van VirtualBox staan, cachebestanden en voorkeuren van programma’s, mailboxen van mailprogramma’s en nog veel meer. Wat je niet meer nodig hebt, kun je verwijderen.

AppData
AppData

Verwijder wisselbestand en slaapstand

Het wisselbestand (pagefile.sys) en het hibernationbestand (hiberfil.sys) nemen meerdere gigabytes in beslag op de gegevensdrager. Daarom rijst de vraag of het mogelijk is zonder deze bestanden te werken.

Sytemdateien
Systeembestanden

Beschermde bestanden worden niet weergegeven: Hiberfil.sys en Pagefile.sys zijn beschermd in de hoofdmap C:¦ en moeten eerst worden getoond via de mapopties in de Verkenner onder Beeld. Daartoe moet de betreffende optie “Beschermde systeembestanden verbergen” worden uitgeschakeld.

Ordneransicht
Mapweergave
Waar kan ik het configuratiescherm vinden in Windows 10?

De eenvoudigste manier om het bedieningspaneel onder Windows 10 te openen is door“Configuratiescherm” in te voeren in het zoekveld in de taakbalk en de eerste treffer te selecteren. U kunt meer manieren om het bedieningspaneel onder Windows 10 te vinden in onze tip over de vraag: Waar kan ik het bedieningspaneel vinden?

Het wisselbestand is essentieel onder Windows. Het heeft dan ook geen zin en is niet aan te raden om zonder te doen. Als u meerdere partities heeft, kunt u het virtuele geheugen wijzigen via Configuratiescherm -> Systeem -> Geavanceerde systeeminstellingen – > Geavanceerd -> Prestaties -> Instellingen -> Geavanceerd.

Virtueller Arbeitsspeicher ändern
Virtueel werkgeheugen wijzigen

Het hibernationbestand is nodig wanneer Windows in de hibernationstand gaat en de inhoud van het werkgeheugen naar de harde schijf schrijft (suspend to disk – status S4).
Als u zonder hibernation kunt (of moet om redenen van ruimte), kunt u dit doen met het commando

powercfg -H off

als administrator in de opdrachtregel of in de PowerShell. Het bestand hiberfil.sys kan dan worden verwijderd. powercfg -H on daarentegen activeert de hibernationstand en het bestand weer.

Bij het uitschakelen van de slaapstand gaat echter ook de snelle start van Windows 10 verloren. Om deze snelle start te behouden, kunt u in plaats daarvan het volgende gebruiken

powercfg -H -type gereduceerd

als commando gebruiken. De hiberfil.sys zal dan nog steeds bestaan, maar hij zal aanzienlijk kleiner zijn.

Met het commando

powercfg -H -type volledig

wordt onder Windows 10 weer een normale hiberfil.sys gebruikt.

De grootte van de Windows-partitie achteraf wijzigen

Op moderne harde schijven met een capaciteit van 2 terabyte of meer hoeft de hoeveelheid ruimte die de Windows-partitie inneemt geen probleem te zijn, tenzij deze altijd te klein is geweest. In dat geval kan de grootte van de Windows-partitie later worden gewijzigd.

Het Windows schijfbeheer kan de grootte van bestaande partities vergroten en verkleinen. Aangezien de vergroting echter veronderstelt dat de vrije ruimte zich achter de te vergroten partitie bevindt, en bij verkleining van de partitie achter Windows de vrije ruimte pas na deze partitie beschikbaar is, mislukt een dergelijke poging van het gegevensdragerbeheer.

In dit geval bent u dus aangewezen op een van de afzonderlijke partitieprogramma’s die wij in ons artikel “Schijfbeheer onder controle – vrije partitieprogramma’s in één oogopslag” hebben gepresenteerd.

Met de MiniTool Partition Wizard Free, de eveneens gratis AOMEI Partition Assistant (PA) of de EaseUS Partition Master Free kunt u via een comfortabele interface de grootte van partities wijzigen. In principe gaat u als volgt te werk:

 1. Partitie verkleinen na Windows partitie

  Partition verkleinern
  Partitie verkleinen
 2. Vergroot de Windows partitie rechts zodat deze al het vrije geheugen gebruikt.

  Windows-Partition vergrößern
  Vergroot de grootte van de Windows partitie

Gebruikers van Windows tablets of laptops met een solid state drive (SSD) en een capaciteit van 128 of 256 GBytes kunnen hier sneller tegen ruimteproblemen aanlopen, die soms niet opgelost kunnen worden door de partities te verkleinen.

Eigen bestanden verplaatsen naar een andere partitie

Als u de Windows-partitie niet kunt vergroten, kunt u het systeem ook ontlasten door gebruikersmappen naar een andere partitie te verplaatsen. Als ook die niet beschikbaar is, volstaat een USB-stick met bijvoorbeeld 32 of 64 GByte, die ook in zeer compacte uitvoeringen verkrijgbaar zijn die nauwelijks opvallen op een USB-poort.

U kunt elke“gebruikersmap” verplaatsen naar een nieuw pad via het tabblad, maar u moet het pad van tevoren aanmaken.

Verschieben von Benutzerordnern
Gebruikersmappen verplaatsen

In ons artikel “Mijn documenten verplaatsen naar een aparte partitie” vindt u gedetailleerde informatie over het verplaatsen van “Mijn documenten” naar een andere partitie.

Als alternatief kunt u ook de functie “Opslaglocatie voor nieuwe inhoud wijzigen” gebruiken in Windows 10, te vinden in de instellingen onder Systeem -> Opslag.

Speicherort
Opslaglocatie

Hier bepaal je waar nieuwe inhoud in de toekomst wordt opgeslagen. Als je hier het pad naar een USB-stick invoert, maakt Windows automatisch zelf de bekende mappen “Muziek”, “Video” enz. aan.

Conclusie

Met de gepresenteerde oplossingen zou u ruimteproblemen op de Windows-partitie moeten kunnen oplossen. Daarom staat niets de komende functie-upgrades in de weg.

Gerelateerde berichten