Oude DOS-schatten herleven met DOSBox

In hoeveel verhuisdozen houden oude DOS spelklassiekers een triest bestaan als stofverzamelaars? Wie deze titels aan een waardige comeback onder Windows wil helpen, kan bij gebrek aan een DOS-platform snel afhaken, een oude 386 uit …

Oude DOS-schatten herleven met DOSBox

 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Windows
 6. »
 7. Oude DOS-schatten herleven met DOSBox

In hoeveel verhuisdozen houden oude DOS spelklassiekers een triest bestaan als stofverzamelaars? Wie deze titels aan een waardige comeback onder Windows wil helpen, kan bij gebrek aan een DOS-platform snel afhaken, een oude 386 uit de kelder halen of DOSBox proberen. Het programma emuleert een complete PC met DOS, zelfs op moderne Windows systemen en is dus de eerste keuze voor de meeste oudere spellen. We stellen DOSBox en de bediening ervan wat uitgebreider voor.

Gameplay in plaats van FPS

Dat waren nog eens tijden! Je knutselde urenlang met config.sys en autoexcec.bat om op een PC met een enorme 4 MB in het onderste geheugengebied, waarvan slechts 640 KByte beschikbaar was, voldoende RAM vrij te maken om het DOS-spel überhaupt te kunnen laden. Maar dat was nog niet alles: afhankelijk van het spel moest men de EMS memory driver al dan niet laden, de configuratie van de geluidskaart veranderen en nog veel meer. Dit leidde tot een ware “boot disk flood” onder de vroege PC-gamers van het decennium 1985 tot 1995.

In termen van installatie en set-up is dit geklungel tegenwoordig nauwelijks meer voor te stellen. Plaats een DVD (toen waren er nog voornamelijk diskettes), installeer het spel en klaar is Kees. Wat SecureROM, Steam en Co. tegenwoordig voorstellen als kopieerbeveiliging, gebeurde vroeger door zoekopdrachten naar woord X, paragraaf Y op pagina Z of het benoemen van pictogrammen op basis van een draaischijf die bij het origineel zat.

Veel van de oude titels zien er vandaag de dag nogal flets uit. In termen van gameplay en entertainment zijn de oudjes echter niet te onderschatten. Wie ooit Pirates!, Populous, DungeonKeeper, Tie Fighter of een van de vele LucasArts adventure games zoals Day of Tentacle en Monkey Island (of de Quest-serie van Sierra Entertainment) heeft gespeeld, kan niet zo snel aan hun betovering ontsnappen.

Problemen van de huidige systemen

Veel van de spellen uit die tijd werden nog verkocht op floppydisks. De CD-ROM als gegevensdrager werd pas in 1993 wijdverbreid met de release van Star Wars: Rebel Assault. Een floppy disk drive is daarentegen zelden te vinden in hedendaagse computers.

Een veel groter probleem is de noodzakelijke DOS-substructuur voor de spelletjes. In die tijd werd MS-DOS meestal geïnstalleerd op PC’s en later waren Windows 3.x en Windows 9x daarop gebaseerd. Het gebruikte bestandssysteem was FAT16 of FAT32. De gebruiker kon dus altijd een DOS laden zonder Windows en toegang krijgen tot de spelletjes, omdat DOS ook met het bestandssysteem overweg kon. Het enige probleem bleven dan de drivers voor geluidskaarten, CDROM, muis enz. die nodig waren voor DOS.

Zelfs met Windows NT werden DOS-programma’s problematisch, omdat het subsysteem dat onder NT verantwoordelijk was voor emulatie geen directe hardwaretoegang toestond. Sinds Windows XP zouden de meeste DOS-spelletjes echter niet meer moeten werken, omdat Windows XP gebaseerd is op het Windows NT-platform en het 16-bit subsysteem geen volwaardige emulatie is. Voor velen was het afscheid van de oude Windows 9x tijden ook een afscheid van DOS spellen.

In principe is er niets op tegen om naast Windows XP e.v. ook een DOS te draaien via een multiboot systeem. Dit vereist echter een aantal zaken:

1. de gebruiker beschikt over een oude DOS licentie.
Hoewel oude MS-DOS schijven op alle hoeken van het net ter download worden aangeboden, bezit Microsoft nog steeds de rechten daarop, zodat de distributie niet meer is dan een illegale kopie.
Een alternatief zou FreeDOS kunnen zijn. Het is echter niet 100% compatibel met MS-DOS en zorgt al snel voor frustratie bij niet-professionals.

2. de DOS-spellen staan op een FAT-partitie.
DOS kan (in principe) niets met het tegenwoordig wijdverbreide (en betere) bestandssysteem NTFS. Het enige alternatief is om een andere partitie te kiezen voor alleen DOS, die is geformatteerd met FAT16 of FAT32.

3. DOS-stuurprogramma’s
Voor veel apparaten zijn er eenvoudigweg geen DOS-stuurprogramma’s meer beschikbaar. Voor printers en netwerkkaarten kan dit acceptabel zijn. Voor geluid, DVD-station via SATA enz. ziet het er echter meestal somber uit.

4 Oude spelletjes, nieuwe hardware
Zelfs als aan de eerste drie eisen is voldaan, kan het zijn dat het spel niet draait omdat het simpelweg niet overweg kan met de moderne hardware. De reeks problemen die meestal niet kunnen worden opgelost is breed: werkt niet, geen beeld, geheugenoverloop of gewoon dat het spel veel te snel loopt.

Uitweg: DOSBox

DOSBox, dat als OpenSource-project gratis is, lost alle hierboven beschreven problemen op een elegante manier op. In tegenstelling tot een virtualiser zoals VMWare of Virtual PC, virtualiseert DOSBox geen PC waarop eerst een besturingssysteem (in dit geval DOS) moet worden geïnstalleerd. In plaats daarvan emuleert DOSBox een complete PC die al DOS als functionaliteit bevat, inclusief alle stuurprogramma’s voor video, audio, netwerk en invoerapparaten. Dit bespaart de installatie en set-up van DOS en heeft ook het voordeel dat geen drivers het schaarse “DOS-geheugen” van maximaal 640 KByte in beslag nemen.

Wie bij DOSBox aan puur DOS denkt, moet misschien ook weten dat oude 16-bit besturingssystemen zoals het goede oude Windows 3.x er ook in geïnstalleerd en bediend kunnen worden (zie verdere links).

Installatie en installatie

Naast de normale versie is DOSBox ook beschikbaar in een draagbare versie, die echter niet door de fabrikanten zelf wordt onderhouden en daarom soms niet dezelfde versiestatus heeft.

DOSBox downloaden via WinTotal

Na installatie kan DOSBox worden gestart via de snelkoppeling en opent het eigenlijke DOS-venster naast een statusvenster.

DOSBox

In principe is de DOSBox nu klaar om programma’s en spelletjes te starten. Maar hoe komen ze in de DOSBox? Idealiter worden alle DOS-spellen in een gemeenschappelijke hoofdmap geplaatst (bijvoorbeeld g:DOSGAMES). Deze map kan als station C in de DOSBox worden gemount met het commando mount C g:DOSGAMES.

Map mounten

Ook optische gegevensdragers (CD/DVD) kunnen op deze manier in de DOSBox worden gemount. De syntaxis luidt dan: mount x V: -t cdrom, waarbij W de letter is van het optische station in de DOSBox en V de letter van het station op het hostsysteem.

Mount drives

ISO images kunnen ook gemount worden als virtuele CD-ROMs. De syntaxis in dit geval is imgmount Y D:DOSGAMESpirates.iso -t iso, waarbij Y het pad van het virtuele station voorstelt en daarachter het pad naar een ISO als voorbeeld wordt gegeven.

De status van de gemounte schijven kan worden opgevraagd met het commando mount zonder verdere parameters.

Status opvragen

Alle mogelijke parameters en commando’s zijn ook te vinden in de DOSBox Wiki.

De “oude” DOS-commando’s voor het navigeren binnen de directory-structuur, het aanmaken van bestanden etc. zijn te vinden met het commando “help /all”. Een goede aanvulling voor DOS-nieuwkomers is ook ons wat oudere artikel “Overleven bij de DOS-prompt”.

Belangrijk zijn de schijfwisseling (letter en dubbele punt gevolgd door Enter, b.v. C:); de mapwisseling cd ordnername voor het niveau eronder of cd .. voor het niveau erboven. Met dir wordt de inhoud van een directory weergegeven.

DOS commando’s

Spellen starten

Voordat een DOS-spel kan worden gestart, moet het meestal worden geïnstalleerd en ingesteld. De oude DOS-installateurs ondervroegen vroeger de bestaande hardware en pakten zichzelf eventueel uit in een aparte directory. In dit geval moet je een nieuwe directory (bijv. INSTSPIELENAME) kiezen voor het spel om de brongegevens en de installatiegegevens te scheiden.

Let ook op de FAT-beperking van 8 tekens voor bestands- en mapnamen. Als deze langer zijn, wordt de invoer na het 6e teken ingekort met een tilde ~ gevolgd door het getal 1 (of een ander getal als meerdere mappen met dezelfde naam beginnen). De tilde wordt gewoonlijk ingevoerd met [ALTGR] en de “plus”.

Lange bestandsnamen

De oproep setup.exe of install.exe start meestal de setup en/of installatie van het spel.

Game setup

Afhankelijk van het spel worden verschillende hardware parameters zoals de gebruikte grafische of geluidskaart opgevraagd. Standaard emuleert DOSBox de Soundblaster 16 van Creative Labs en de S3 chipset Trio64 met 2 MB RAM, met SVGA resolutie en VESA 2.0.

Het eigenlijke spel kan dan worden gestart door het aanroepen van het EXE- of COM-bestand. Hiervoor is het raadzaam om in de programmadirectory te kijken met DIR.

Dune2

Tijdens de emulatie biedt DOSBox verschillende snelkoppelingen:

 • CTRL+F5 maakt een screenshot
 • CTRL+F6 neemt het geluid in DOSBox op als een audiobestand of stopt de opname.
 • CTRL+ALT+F5 slaat de huidige gebeurtenis op als een AVI videobestand of stopt de opname.
 • Al deze bestanden worden opgeslagen in de map “Settings/Capture” van DOSBox.
 • CTRL+F11 vertraagt en CTRL+F12 versnelt de emulatie, mocht het spel niet op de juiste snelheid lopen. In de regel kan DOSBox echter goed overweg met de automatische instellingen.

De configuratiebestanden aanpassen

DOSBox kan op vele manieren worden geconfigureerd en aangepast aan uw eigen wensen. DOSBox slaat de instellingen op in een tekstbestand met de naam dosbox.conf. Sinds versie 0.73 gebruikt DOSBox een standaardconfiguratie, die naar een bestand in de map “settings” kan worden geschreven met het commando config -writeconf dosbox.conf.

De structuur van het bestand is zeer goed gedocumenteerd. De gebruiker kan de emulatie van de geluidskaart, grafische kaart, joystick, netwerk, printer, enz. naar eigen wens aanpassen.
De gebruiker kan bijvoorbeeld aangeven dat DOSBox altijd in volledig scherm start, het maximaal beschikbare RAM-geheugen beperken (maximaal 64 MByte) en nog veel meer.

In de sectie “Render” is een specialiteit van DOSBox te vinden: Oude DOS-spellen gebruikten veel lagere resoluties en zien er bij vergroting soms erg pixelig uit (de standaard is hier een tweevoudige vergroting). Als je de Scaler-waarde instelt op bijvoorbeeld hq2x of super2xsai, zien de spellen er veel mooier uit omdat ze op een complexe manier worden opgeschaald.

De “CPU” sectie bevat de parameter “Core” met de waarde Auto. Dit is het type emulatie. DOSBox kan een programma op twee manieren emuleren. Ofwel wordt elk commando van het DOS-programma één voor één verwerkt (normaal), ofwel wordt het in real time opnieuw gecompileerd in dynamische modus (dynamisch). De dynamische modus is veel sneller, maar veroorzaakt soms problemen met sommige spelletjes. In de standaardinstelling “auto” kiest DOSBox de modus automatisch en meestal correct. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een aanpassing nodig zijn.

De andere mogelijkheden om bijvoorbeeld netwerk- en joystickinstellingen aan te passen zijn zeer goed gedocumenteerd, zowel in het config-bestand als op de homepage in de Wiki.
Het is echter belangrijk dat DOSBox ook de gegeven configuratie gebruikt. Dit kan met het commando -conf config-file.conf binnen DOSBox (naam slechts exemplarisch) of direct met de parameter in de snelkoppeling op het bureaublad.

Start met profiel

Het statusvenster van DOSBox laat zien welk CONF-bestand is geladen.

Geladen configuratie

Hulpprogramma’s

Voor de bediening van de DOSBox zijn op het net talrijke hulpprogramma’s te vinden, die vooral de bediening van de configuratiebestanden voor verschillende spellen vergemakkelijken.

DOSBox Game Launcher
DOSBox Game Launcher (kortweg DBGL) beheert DOS-spellen voor gebruik met DOSBox, waarbij ook de huidige versie van DOSBox wordt meegeleverd. DBGL ziet zichzelf als een database, programma launcher en administratie-interface en biedt hiervoor veel functies. Voor nieuwe spellen kunnen profielen worden aangemaakt, die het eigenlijke spelprofiel bevatten naast de informatieve gegevens zoals spelbeschrijving, etc., die ook uit een Mobygames database kunnen worden gehaald. Hier kan de gebruiker heel comfortabel de technische eigenschappen voor elk spel instellen, zoals resolutie en schaalopties, geëmuleerde geluidskaart, op te starten bestand of geëmuleerd CD-station en nog veel meer. DBGL start dan later het spel met precies deze configuratie. Voor minder ervaren spelers zijn er diverse presets in de verschillende tijdperken van DOS-spellen.

DOSBox Game Launcher

DOSShell
DOSShell is een eenvoudige launcher voor programma’s onder de DOSBox in explorer stijl. Voor elk spel maak je een entry aan, en deze kunnen ook gegroepeerd worden in rubrieken (type spel bijvoorbeeld).

DOSShell

DOG
D.O.G. (kort voor DOSBox Gase Launcher) is een ander grafisch frontend voor het beheren en aanpassen van DOS-spellen die met DOsBox moeten worden gestart. D.O.G. kan DOSBox-startparameters voor de emulatie zelf, graphics, geluid, invoerapparaten enz. duidelijk aanpassen en opslaan als een profiel.

D.O.G.

D-Fend Reloaded is een andere programma launcher/administratieve interface voor DOSBox. Met DosBlaster daarentegen kun je DOS-spellen starten via het contextmenu.

Spelbronnen

Wie niet in het bezit is van oude klassiekers vindt ze op rommelmarkten en online veilinghuizen en vaak ook op speciale internetsites. Sommige bieden de oude spellen gratis aan als download onder het pseudoniem “abandonware”. De veronderstelling hierachter is dat er geen rechthebbenden meer zijn voor de oude titels en dat verspreiding dus mogelijk en toegestaan is zonder derden te schaden. In veel gevallen is dit echter niet het geval, omdat oude titels niet meer worden verspreid, maar de rechten op het spelontwerp of de naam inmiddels soms zijn doorverkocht.

Legale DOS-spellen daarentegen zijn te vinden op ClassicDosGames.com, DotEmu.com of GOG.com. Deze laatste site biedt bekende klassiekers aan om tegen een kleine vergoeding te downloaden, waarbij deze al DOSBox als emulator klaar hebben staan.

Conclusie

Dankzij DOSBox kunnen oude schatten met een beetje handwerk binnen redelijke grenzen weer tot leven worden gewekt. Als u meer tijd besteedt aan sommige van deze juweeltjes, zullen veel nieuwere titels er helemaal “heel oud” uitzien. Dit bespaart je overigens ook patch orgies, vervelende copy-protection rootkits en driver tuning, want de oude spellen zijn over het algemeen erg zuinig.

Verdere links

DOSBox en DOSBox Portable – Downloaden via WinTotal

Sectie Emulators en Consolehulpmiddelen met alle hulpprogramma’s op WinTotal

DOSBox Homepage

DOSBox Wiki

DOSBox forum

Gerelateerde berichten