Eenvoudig uitgelegd: Wat is een DLL-bestand?

Windows-gebruikers hebben ongetwijfeld gehoord van DLL-bestanden, waarvan er veel verschillende zijn in de Windows-directory. Wat een DLL-bestand precies is en waarvoor het wordt gebruikt, en welke problemen zich in verband met DLL-bestanden kunnen voordoen, leert …

Eenvoudig uitgelegd: Wat is een DLL-bestand?

Was ist eine DLL-Datei
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Windows
  6. »
  7. Eenvoudig uitgelegd: Wat is een DLL-bestand?

Windows-gebruikers hebben ongetwijfeld gehoord van DLL-bestanden, waarvan er veel verschillende zijn in de Windows-directory. Wat een DLL-bestand precies is en waarvoor het wordt gebruikt, en welke problemen zich in verband met DLL-bestanden kunnen voordoen, leert u in dit artikel.

Wat is een DLL-bestand?

DLL staat voor Dynamic Link Library, dus een DLL-bestand is een dynamische programmabibliotheek.

Waarvoor worden DLL-bestanden gebruikt?

Veel Windows-functies, bijvoorbeeld de afdrukroutine, zijn in Windows geïmplementeerd als DLL-bestanden en kunnen naar behoefte dynamisch door Windows worden herladen, zodat ze niet direct het hoofdgeheugen in beslag nemen. Bovendien hebben ook andere programma’s toegang tot deze programmabibliotheek.

Hoe kan ik een DLL-bestand installeren?

DLL-bestanden worden geïnstalleerd door installateurs, runtime-modules of systeemupdates en de functies worden geregistreerd in het register. Als u zelf een DLL wilt installeren, moet het bestand naar een directory worden gekopieerd en via een opdracht in de opdrachtregel in het systeem worden geregistreerd.

1. DLL-bestanden zijn hoekstenen van de modulaire structuur van Windows

Een groot voordeel van Microsoft Windows en andere moderne besturingssystemen is hun modulaire structuur. Veel systeemfuncties zijn uitbesteed aan eigen programmabibliotheken, die elk ook wel een Dynamic Link Library, kortweg DLL, worden genoemd.

Het gebruik van DLL-bestanden heeft verschillende voordelen voor een besturingssysteem / programma:

  • Een programmabibliotheek die niet nodig is, neemt geen werkgeheugen in beslag en hoeft alleen op verzoek opnieuw te worden geladen.
  • Afzonderlijke programmabibliotheken kunnen veel gemakkelijker worden “gepatcht” of herzien, bijvoorbeeld om nieuwe functies te implementeren of om fouten te corrigeren.
  • Alle programma’s hebben altijd toegang tot dezelfde programmabibliotheek. Dit betekent dat niet voor elke software een nieuwe hoeft te worden ontwikkeld.

De programmabibliotheken kunnen bestaan uit uitvoerbare EXE-bestanden of DLL-bestanden, die zich in principe gedragen als uitvoerbare programma’s en hun eigen programmacode bevatten.

Goed om te weten: ActiveX-besturingsbestanden (.ocx), systeembesturingsbestanden (.cpl) of apparaatstuurprogrammabestanden (.drv) zijn ook DLL-bestanden, maar hebben een andere extensie.

DLL-bestanden hebben echter ook een nadeel. Er zijn verschillende versies van veel DLL-bestanden en niet elk programma kan met elke versie van een DLL-bestand overweg, omdat ze verschillende commando’s en routines kennen. Van Windows 95 tot Windows XP was een van de meest voorkomende problemen de versiechaos van verschillende DLL-bestanden, die de installateurs van de verschillende programma’s elkaar overschreven.

Nieuwere Windows-versies beschermen de DLL-bestanden in de Windows-map en zijn submappen tegen ongeoorloofd overschrijven. Dit betekent weer dat programma’s sindsdien speciale versies van DLL-bestanden in hun eigen programmamap hebben gekopieerd en overschrijven voor andere programma’s niet meer mogelijk is. Dit vergroot echter ook de benodigde ruimte voor de installatie van de bestanden. DLL-bestanden in programmamappen worden ook wel“private DLL” genoemd.

2. informatie over het uitlezen van een DLL-bestand

In principe raden wij u aan DLL-bestanden niet zonder reden van het systeem te verwijderen. Als u echter geïnteresseerd bent in waar het bestand vandaan komt of wat het doel ervan is, kunt u hier verder onderzoek doen.

De eerste bron van informatie zijn de bestandseigenschappen. In het tabblad Digitale handtekeningen kunt u zien wie de uitgever van het bestand is. In het tabblad Details kunt u meer informatie zien, zoals een korte beschrijving, de versie van het bestand, enz.

Eigenschaften einer DLL-Datei
Eigenschappen van een DLL-bestand

Websites zoals file.net geven je ook meer informatie. Het voorbeeld” What is msvcrt.dll” geeft je een korte beschrijving van de herkomst en het gebruik van het bestand.

Met een decompiler zoals het gratis dotPeek kunt u echter DLL-bestanden openen en de functies van de bibliotheek nader bekijken. U kunt zelfs de broncode bewerken via Visual Studio.

dotpeek Decompiler
dotpeek Decompiler kan DLL-bestanden openen

3. hoe DLL-bestanden te “installeren”

Als Windows een routine nodig heeft die wordt beschreven in een DLL-bestand, opent Windows deze routine zelf. U hoeft en kunt dus geen DLL-bestand openen om een specifieke functie uit te voeren.

Door een gebrekkig installatie- of verwijderingsprogramma kan het echter gebeuren dat een DLL-bestand nog op het systeem staat, maar dat Windows er geen weet van heeft. Windows heeft alleen toegang tot geregistreerde DLL-bestanden.

Om een DLL-bestand bekend te maken bij Windows, moet u dit DLL-bestand registreren. Start hiervoor de opdrachtprompt als administrator en voer het volgende commando in

Regsvr32 c:windowssystem32msvcrtl.dll

waarbij het pad en de naam hier slechts als voorbeeld dienen.

Windows meldt dan via de opdrachtprompt dat de registratie van de DLL gelukt is. Is dit niet gelukt, dan is het pad naar het DLL-bestand niet juist.

Omgekeerd kunt u een DLL ook uitschrijven.

Gebruik hiervoor het commando

Regsvr32 /U c:windowssystem32msvcrtl.dll

nodig.

3.1 Hoe kom ik aan een DLL-bestand?

Als een DLL-bestand ontbreekt op uw systeem, moet u het niet zomaar van “ergens” op Internet laden. U kent noch de bron, noch de exacte functie van het onbekende DLL-bestand. Het kan ook een virus/Trojan zijn. Een veel voorkomende bron voor downloads is de site DLL-Files.com. De herkomst van hun downloads is echter niet gecertificeerd. Gebruik ze daarom op eigen risico.

DirectX 9 onder Windows 10: Veel oudere spellen uit de tijd van Windows XP genereren bij het installeren of starten onder Windows 10 een foutmelding dat het bestand van de DirectX-technologie in versie 9 ontbreekt, die deze spellen nodig hebben. Om deze fout op te lossen, kun je DirectX9, dat eigenlijk voor Windows XP was, toch installeren onder Windows 10. Dit levert geen compatibiliteitsproblemen op, omdat Windows 10 een nieuwe versie van de interface gebruikt.

Vaak zal een zoekopdracht naar een DLL-bestand u echter vertellen waar het vandaan komt. Als CorelDraw bijvoorbeeld een bestand XY mist, is de kans groot dat het bestand door CorelDraw is/zou moeten zijn geïnstalleerd. Zoek daarom naar het DLL-bestand in de installatiebestanden van het programma. Een packer zoals 7-Zip, die ook installatiebestanden kan openen en er bestanden uit kan halen, kan hier ook goed helpen.

Gerelateerde berichten