Programmeurs als carrièrewisselaars? Vereisten en carrièremogelijkheden

Softwareprogrammeurs en IT-deskundigen hebben goede kansen om als zij-instromers voet aan de grond te krijgen in bedrijven. Zij kunnen hun kennis aantonen met nuttige toepassingen of innovatieve tools en overtuigen vaak door een complexe taak …

Programmeurs als carrièrewisselaars? Vereisten en carrièremogelijkheden

Programmierer als Quereinsteiger: Mit diesen Tipps gelingt die Karriere
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Programmeurs als carrièrewisselaars? Vereisten en carrièremogelijkheden

Softwareprogrammeurs en IT-deskundigen hebben goede kansen om als zij-instromers voet aan de grond te krijgen in bedrijven. Zij kunnen hun kennis aantonen met nuttige toepassingen of innovatieve tools en overtuigen vaak door een complexe taak op te lossen of suggesties te doen voor oplossingen voor bestaande problemen. Naast kunst en programmeren is er nauwelijks een ander populair terrein waarop autodidacten zulke goede carrièrekansen hebben. Terwijl kunstenaars meestal geen brood hebben, kan een goede programmeur ook een zeer goed salaris verdienen.

Denk je erover om als programmeur aan de slag te gaan? Neem dan de volgende tips voor carrièreswitchers ter harte.

Waarom is een certificaat niet noodzakelijk een geloofsbrief?

Getuigschriften en certificaten zijn erg in trek bij personeelsafdelingen en zijn soms de oorzaak van fatale aanstellingsfouten. Certificaten met cijfers geven ongeveer het kennisniveau weer, maar geven geen informatie of de kennis ook zinvol wordt toegepast. Daarom zijn cijfers en beoordelingen op sommige gebieden niet meer zo belangrijk als enkele jaren geleden. Te veel certificaten en bewijzen van bijscholing kunnen daarentegen de indruk wekken dat men theoretisch alles weet, maar het niet praktisch heeft toegepast vanwege de tijd die aan bijscholing is besteed.

Vooral bij programmeren is het duidelijk dat jonge studenten met een passie voor coderen veel beter kunnen presteren dan A-afgestudeerden van technische hogescholen. De beroemdste hackers waren nog niet in dienst. Ze hackten in de kamers van hun kinderen. En ook al waren hun activiteiten vaak niet legaal en zeker niet te bagatelliseren: ze hebben de weg vrijgemaakt voor mensen met programmeervaardigheden die op zoek zijn naar een carrièreswitch.

Enthousiasme is ongelooflijk motiverend en diepgaande kennis die uit belangstelling wordt opgedaan kan veel meer opleveren dan verplicht leren in een opleiding of studie. Bovendien is programmeren zo divers, met de verschillende programmeertalen, de verschillende toepassingen en besturingssystemen, dat compacte programmeercursussen rendabeler zijn dan studies die slechts vele vakgebieden aanstippen.

Tip: Belasting besparen met opleidingsmaatregelen!

Dergelijke opleidingsmaatregelen, die u voorbereiden op beroeps- en carrièrekansen, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn en in sommige gevallen zelfs door de staat worden gesubsidieerd.

Een baan vinden als loopbaanwisselaar

Als u geen certificaten hebt of als u een diploma hebt maar al lang niet meer als programmeur hebt gewerkt, moet u eerst een potentieelanalyse uitvoeren:

  • Welke kennis is aanwezig en in welke mate?
  • Waar zitten hiaten in de kennis en hoe kunnen die gecompenseerd worden?

Deze analyse moet onafhankelijk van bestaande vacatures worden uitgevoerd, zodat ook latente mogelijkheden die anders misschien buiten beschouwing blijven, in kaart worden gebracht.

Het volgende punt op de agenda is de functiebeschrijving. Dit betekent niet het zoeken naar vacatures, maar het opstellen van een beschrijving van hoe de perfecte baan eruit moet zien:

  • Welke taken moeten de dagelijkse werkroutine domineren?
  • Welke programmeertalen moeten worden gebruikt?
  • Kan het team internationaal zijn, d.w.z. zijn de Engelse vaardigheden voldoende?

Hier zal snel duidelijk worden welke zachte en harde vaardigheden de onverslaanbare argumenten zullen zijn in de sollicitatiebrief.

Kan de sollicitatie geloofwaardiger worden met een praktijkvoorbeeld? Het programmeren van een kleine app of het demonstreren van hobbyprojecten kan helpen om de eigen kennis te illustreren. Thematisch kunnen hier de eigen interesses worden nagestreefd. Gezondheidsapps zijn vaak net zo populair als een spelletje of een praktische, kleine tool voor wachtwoordbeheer.

Steeds meer vrouwen wagen zich als programmeur. In grote bedrijven wordt dit toegejuicht en aangemoedigd.

Argumentatie in sollicitatiegesprekken

Hoe geloofwaardig een sollicitant zichzelf “verkoopt” hangt in de eerste plaats samen met zijn innerlijke houding. De belangrijkste taak van een zij-instromer is zijn kennis en vaardigheden voor te stellen en zich te presenteren als een persoonlijk en professioneel geschikt persoon. Rechtvaardigingen voor een gebrek aan kwalificaties zijn niet op hun plaats in het sollicitatieproces, en niet alleen voor programmeurs. Het feit dat een sollicitant zijn of haar kennis zonder opleiding of studie heeft verworven en dit op eigen houtje heeft gedaan, toont aan dat hij of zij gepassioneerd is door zijn of haar werk en bereid is het beste van zichzelf te geven.

Bovendien weet de sollicitant ontbrekende informatie te verkrijgen en is hij in staat de theorie zonder lange uitleg in de praktijk om te zetten. Een zij-instromer moet beseffen dat hij of zij geen tweederangs sollicitant is en dit ook uitstralen. De sollicitatie is geen verzoekschrift aan een werkgever. Het is een aanbod van de sollicitant.

Waarom autodidacten in trek zijn…

Het vermogen om autodidactisch specialistische kennis op te doen is eigenlijk een groot voordeel in het beroepsleven. Permanente vragen van nieuwe collega’s veroorzaken onderbrekingen in het werk van de opgeleide persoon, waardoor zowel de “nieuwkomer” als de bestaande werknemer niet op volle toeren kunnen werken. Als de opgeleide echter zelf informatie kan inwinnen en problemen kan oplossen, zal hij efficiënter werken.

Doe jezelf niet tekort

Het vrijwillige aanbod om een praktische taak op te lossen of een stage te lopen om elkaar te leren kennen, kan voor beide partijen voordelig zijn. Het moet echter niet het doel zijn van een zij-instromer om langere tijd onbetaald te werken. Misschien kan hier een betaalde freelance oplossing worden gevonden in plaats van een onbetaalde stage.

Als alternatief is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om zelf apps te programmeren en deze in de bijbehorende stores aan te bieden. Met een passend portfolio is het niet meer nodig om bij latere sollicitaties de eigen kennis te bewijzen.

Pas op voor overschatting van jezelf!

Ondanks alle zelfvertrouwen moet een sollicitant ook beseffen dat het louter bedienen van eenvoudige modulaire systemen geen echt programmeren is. Deze bouwstenen zijn zo populair geworden op het gebied van apps en webdesign dat zelfs niet-professionals ze kunnen gebruiken. Carrièreveranderaars moeten zich hiervan duidelijk kunnen onderscheiden. In het beroepsleven zijn individuele oplossingen gewild.

Je carrière uitbreiden

Zodra de eerste stap is gezet, bieden afstandsonderwijs, online seminars en workshops veel mogelijkheden voor beroepsopleiding en, indien gewenst, voor het behalen van beroepskwalificaties. Veel onderwijsprogramma’s komen in aanmerking voor financiering en werkgevers – vooral in de IT-sector – weten hoe belangrijk het is om zich professioneel te ontwikkelen. Daarom is de bereidheid om te investeren in de ontwikkeling van personeel ook hier vrij groot.

Een open gesprek met de werkgever laat zien welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en vooral of de plannen van het bedrijf en de werknemer op de lange termijn bij elkaar passen.

Een bekend bedrijf dat erom bekend staat zijn werknemers op te leiden en de hoogste eisen te stellen, kan bij verdere sollicitaties als een ticket voor een carrièreswitch fungeren.

Een tip voor werklozen: In overleg met de casemanager van het uitzendbureau en het arbeidsbureau kunnen werkgevers loonkostensubsidie, bijscholingskosten enz. krijgen voor het in dienst nemen van werkzoekenden.

Er zijn speciale coachingsessies voor werkzoekenden die bedrijven helpen goede argumenten te vinden waarom ze een sollicitant moeten aannemen, ook al is deze nog niet voldoende gekwalificeerd. Want programmeervaardigheden zijn één ding, het vermogen om instructies te geven aan gebruikers en voor leken begrijpelijke ondersteuning te bieden is een ander.

Vaak brengen geïnteresseerden ook vaardigheden mee die nuttig zijn voor hun werk en nemen bedrijven de tijd om ontbrekende kennis te laten overbrengen. Veel aanbieders van coaching fungeren als interface tussen overheden, aanvragers en bedrijven en helpen zelfs bij de aanvraagprocedure. Zij leveren bijvoorbeeld zinvolle, geformuleerde tekstpassages voor de velden onderprestatie en professionele tekorten van de werknemer in de aanvraag voor de integratiehulp van de sollicitant.

Gerelateerde berichten