Windows 7 correct installeren

De installatie van Windows 7 is in principe geen probleem. Als er echter al een vorig besturingssysteem op de harde schijf is geïnstalleerd, zijn er verschillende scenario’s voor de gebruiker hoe hij te werk moet …

Windows 7 correct installeren

  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Windows
  6. »
  7. Windows 7 correct installeren

De installatie van Windows 7 is in principe geen probleem. Als er echter al een vorig besturingssysteem op de harde schijf is geïnstalleerd, zijn er verschillende scenario’s voor de gebruiker hoe hij te werk moet gaan: het oude systeem overschrijven, een nieuwe partitie met een nieuw systeem aanmaken of zelfs installeren op een virtuele harde schijf? Wij presenteren de verschillende scenario’s en bieden hulp bij de installatie en gegevensoverdracht van bestaande Windows-systemen met Windows Easy Transfer.

Installatie vanaf DVD of USB?

De eerste vraag is of u Windows 7 vanaf dvd of vanaf een USB-gegevensdrager (bijv. USB-stick) wilt installeren. De USB-variant is niet alleen sneller, maar ook de enige variant voor apparaten zonder optische drive (netbooks). Instructies voor het voorbereiden van USB-datadragers en het overbrengen van de systeemgegevens naar de stick vindt u in de tip Windows installeren vanaf een USB-stick.

1. lege harde schijf

Op een “kale” computer, dus zonder voorgeïnstalleerd besturingssysteem en/of partities, is het instellen van Windows 7 geen groot probleem. Na het plaatsen van de gegevensdrager en het aanpassen van de opstartvolgorde (vanaf CD/DVD) start de installatie van Windows 7 en biedt de keuze “Upgrade” of “Aangepast (uitgebreid)”.

Kiezen van de installatie
Klik op de afbeelding om te vergroten

Aangezien er tot nu toe geen gegevens op de harde schijf staan, kiest u hier de 2e optie, namelijk de door de gebruiker gedefinieerde installatie.

In de volgende dialoog toont Windows de herkende schijven en vraagt waar het besturingssysteem moet worden geïnstalleerd.

Screenshot

Selectie van de opslagruimte
Klik op de afbeelding om te vergroten

U kunt nu de niet-toegewezen opslagruimte selecteren en op Volgende klikken. In dit geval gebruikt de setup bijna de hele schijf voor de installatie van Windows. Dit is over het algemeen niet aan te raden, omdat aparte partities voor back-upgegevens dan alleen maar omslachtig kunnen worden aangemaakt. Het is daarom beter Windows precies te vertellen hoe groot de systeempartitie voor het besturingssysteem moet zijn. Klik daarvoor in het hierboven getoonde venster op “Stationsopties (uitgebreid)”.

Het volgende venster biedt de mogelijkheid om zelf partities aan te maken en de grootte op te geven.

Screenshot

Uitgebreide schijfopties
Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik hiervoor op Nieuw en voer vervolgens in het veld Grootte de gewenste doelgrootte van de partitie in, hier ongeveer 40 GByte, dus 40000 MByte.

Screenshot

De grootte van de partitie opgeven
Klik op de afbeelding om te vergroten

Zodra u op Toepassen klikt, wordt een partitie met de geselecteerde doelgrootte aangemaakt. Het installatieprogramma meldt ook dat er een extra partitie is gemaakt voor systeembestanden.

Screenshot

Extra partitie aangemaakt

Deze melding houdt verband met het feit dat Windows 7 naast de eigenlijke gegevenspartitie nog een partitie aanmaakt met een grootte van 100 MB. Deze partitie bevat de bootmanager en wordt in Windows-edities met Bitlocker-ondersteuning ook gebruikt voor de codering van de systeempartitie op de harde schijf. Het is mogelijk om deze partitie handmatig te verwijderen, maar wij raden aan dit alleen tijdens de installatie te doen. Alle manieren om deze partitie achteraf te verwijderen kunnen soms resulteren in een systeem dat niet meer kan worden opgestart. Meer informatie over de 100 MByte-partitie vindt u in het aparte artikel “Het mysterie van de 100 MByte-partitie onder Windows 7”.

Het eindresultaat ziet er dan als volgt uit:

Screenshot

Aangemaakte partities
Klik op de afbeelding om te vergroten

U kunt nu op dezelfde manier verdere partities aanmaken (bijv. voor gegevens, back-up, enz.) of dit later doen via het schijfbeheer van het besturingssysteem (Start -> Uitvoeren: diskmgmt.msc).

Om de installatie voort te zetten, moet een van de partities worden geselecteerd en vervolgens worden bevestigd met Volgende. Het is niet nodig de partitie vooraf te formatteren, want de nieuw aangemaakte partitie wordt tijdens de verdere installatie automatisch met NTFS geformatteerd.

Upgrade-versie op een lege harde schijf

Microsoft biedt kopers van een upgradeversie in principe niet de mogelijkheid om Windows 7 op een lege harde schijf te installeren. Het is echter wel mogelijk met onze tip “De Windows 7 upgradeversie installeren op een lege harde schijf”. Houd er wel rekening mee dat u volgens de licentievoorschriften een vorig systeem moet hebben dat recht heeft op de upgrade.

2. het besturingssysteem bestaat al

De installatie wordt ingewikkelder als er al een besturingssysteem (Windows XP, Windows Vista) op de harde schijf is geïnstalleerd.

Windows Vista met SP1 voorgeïnstalleerd, upgrade

Windows 7 kan alleen worden geïnstalleerd over een bestaande Windows Vista met Service Pack 1 (in-place upgrade), waarbij alle programma’s en instellingen, gegevens enz. worden overgezet.

Screenshot

Installatie selectie
Klik op de afbeelding om te vergroten

Om überhaupt te kunnen kiezen voor een upgrade moet het installatieprogramma worden gestart vanuit het draaiende Windows Vista-besturingssysteem en niet via de opgestarte installatiedatadrager.

Na het kiezen van Upgrade controleert het installatieprogramma of aan de vereisten voor een upgrade wordt voldaan. Naast de verplichte Windows Vista met SP1 moet ook de editie van Vista identiek zijn aan die van Windows 7 en moet de taalversie correct zijn.

De volgende matrix laat zien wanneer alleen een in-place upgrade mogelijk is.

Screenshot

Matrix bij de vraag of een in-place upgrade mogelijk is
Klik op de afbeelding om te vergroten

Installatie van Windows 7 als 2e systeem

Windows XP bezitters hebben geen mogelijkheid tot een upgrade en zijn gedwongen Windows 7 opnieuw te installeren.

Zelfs als Vista-gebruikers de mogelijkheid hebben om een bestaande Windows Vista gewoon te upgraden naar Windows 7, raden wij altijd een nieuwe installatie aan. Dit is de enige manier voor de gebruiker om een schoon systeem te krijgen zonder oude lasten en problemen die de voorganger misschien al lang met zich meedraagt.

De eenvoudigste manier is om de installatie van Windows 7 te starten via het medium voor opstartgegevens en de door de gebruiker gedefinieerde (geavanceerde) installatie te kiezen.

Het volgende dialoogvenster toont opnieuw de bestaande partities. In ons voorbeeld heeft de computer slechts één partitie waarop al een besturingssysteem (Windows XP of Windows Vista) is geïnstalleerd.

Als de gebruiker op Volgende klikt, zou Windows de gegevens van het oude systeem verplaatsen naar een map Windows.old en hier Windows 7 installeren. Het oude systeem zou dan niet meer kunnen draaien. Ook dit raden wij niet aan!

Screenshot

Let op: Het oude besturingssysteem zou nu overschreven kunnen worden.

Een betere optie is om het nieuwe Windows 7 als tweede systeem naast het eerder gebruikte besturingssysteem te installeren. Dit heeft als voordeel dat u zich eerst vertrouwd kunt maken met het nieuwe besturingssysteem en de applicaties en hardware die u gebruikt onder het nieuwe systeem kunt testen. Als iets niet werkt, kunt u altijd overschakelen op het oude – eerder gebruikte – systeem en hebt u ook een uitvoerbaar platform, bijvoorbeeld om op internet te zoeken naar nieuwe stuurprogramma’s en updates als Windows 7 de netwerkkaart niet herkent.

De bestaande gegevens en instellingen kunnen met behulp van Windows Easy Transfer (zie hieronder) gemakkelijk van het ene naar het nieuwe systeem worden overgezet.

Partitie aanmaken

Voor een parallelle installatie van Windows 7 moet u eerst een andere partitie aanmaken door de bestaande partitie te verkleinen. Als u al een andere partitie hebt, kunt u het volgende punt overslaan.

Om bestaande partities te verkleinen, moest u vroeger producten van derden gebruiken, zoals Acronis Disk Director Suite of het gratis Parted Magic, dat ook rechtstreeks op de WinTotal-ondersteunings-cd kan worden gestart. Sinds Windows Vista kunt u tijdens het installatieproces ook de opdrachtregel van het installatieprogramma oproepen met de toetsencombinatie[SHIFT]+[F10].

Hier voert u eerst diskpart in de opdrachtprompt in. Vervolgens kunt u met help de andere commando’s voor diskpart weergeven. Met select volume (ID) gaat u naar het te krimpen volume (voorheen alles weergeven met list volume ) en met het commando shrink querymax kunt u weergeven hoeveel opslagruimte uit het geselecteerde volume kan worden verwijderd. Met het commando shrink desired=(waarde in MByte) kunt u vervolgens het geselecteerde volume met de opgegeven grootte laten krimpen.

Dus, als u de partitie met ongeveer 30 GByte wilt verkleinen, is de oproep shrink desired=30000.

Voor ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

Screenshot

Bestaande partities krimpen met diskpart
Klik op de afbeelding om te vergroten

Met Exit verlaat u diskpart na het verkleinen en kunt u vervolgens nieuwe partities maken met de andere Windows 7 tools of Windows 7 direct installeren op de vrijgekomen ruimte. Voordat u dit doet, moet u de partitieweergave bijwerken met Refresh.

Screenshot

Lege ruimte nu beschikbaar na diskpart
Klik op de afbeelding om te vergroten

Bootmanager aanpassen

De bootmanager van Windows 7 neemt automatisch oude systemen op. Deze kunnen dan gestart worden onder “Vorige Windows-versie”. De startvolgorde kan worden aangepast via Configuratiescherm -> Systeem en beveiliging -> Systeem -> Geavanceerde systeeminstellingen en hier onder “Opstarten en herstellen”. Als u “Eerdere Windows-versie” als standaard instelt, verschijnt de oude bootloader van bijvoorbeeld Windows XP na de opgegeven verblijftijd.

Screenshot

De bootmanager aanpassen

Voor wijzigingen in de bootmanager van Windows 7 raden wij tools zoals EasyBCD aan, omdat de met Windows Vista geïntroduceerde bootcode alleen zeer cryptisch kan worden bewerkt met on-board tools.

Installatie op een virtuele harde schijf

Naast installatie op een echte partitie kunnen de Ultimate en Enterprise edities van Windows 7 ook worden geïnstalleerd op een virtuele harde schijf, zoals die van Microsofts Virtual PC.

Dit type installatie heeft het voordeel dat er in eerste instantie geen wijzigingen in de bestaande partities hoeven te worden aangebracht. De virtuele harde schijf bevindt zich – net als elk ander bestand – gewoon op een partitie met voldoende ruimte en wordt van daaruit als virtuele schijf gemount wanneer Windows 7 probeert te starten en wordt dan als harde schijf gebruikt. Als u de installatie wilt verwijderen, kunt u gewoon het bestand verwijderen en de vermelding van Windows 7 uit het opstartbeheer verwijderen met hulpmiddelen zoals EasyBCD, zodat het oude systeem weer opstart zoals voorheen.

Screenshot

EasyBCD voor het aanpassen van het opstartbeheer
Klik op de afbeelding om te vergroten

Het snelheidsverlies bij het werken met een virtuele harde schijf in een echt systeem (niet in een VM) kan alleen door metingen worden aangetoond en is dus niet merkbaar in het dagelijkse werk.

Om een virtuele harde schijf aan te maken, gaat u als volgt te werk:

Start eerst de opdrachtprompt via[Shift]+[F10] en hier diskpart.

Selecteer vervolgens met Volume selecteren (ID) het juiste volume(lijstvolume) waarop de virtuele harde schijf als bestand moet worden aangemaakt.

In de volgende stap gebruikt u het commando create vdisk file=c:win7.vhd type=fixed maximum=25000 om de virtuele schijf aan te maken. Het pad c: is slechts een voorbeeld en moet worden vervangen door het pad waarop de virtuele harde schijf moet worden opgeslagen. Het vaste type geeft aan dat het om een vaste grootte gaat en niet om een uitbreidende virtuele harde schijf. Dit laatste kan worden gedefinieerd met het commando expandable; het vereist minder ruimte op de harde schijf, maar kost prestaties, vooral bij het starten en stoppen van het systeem op dit gegevensmedium. De grootte van de virtuele harde schijf wordt gedefinieerd met de parameter maximum.

In de laatste stap selecteert u de aangemaakte harde schijf met select vdisk file=c:Win7.vhd (pad alleen als voorbeeld) en koppelt u deze als gegevensdrager met attach vdisk.

Screenshot

Virtuele harde schijf voor de installatie van Windows 7
Klik op de afbeelding om te vergroten

Na het invoeren van Exit in de command prompt en het verversen van de schijfweergave, is de virtuele schijf dan zichtbaar.

Screenshot

Virtuele harde schijf voor de installatie van Windows 7
Klik op de afbeelding om te vergroten

U kunt de mededeling dat Windows niet op deze schijf kan worden geïnstalleerd negeren, want het werkt nog steeds.

Gegevensoverdracht met EasyTransfer

Microsoft biedt op de installatiedisk de Windows Easy Transfer tool voor het overzetten van bestanden en instellingen. Dit staat op de dvd in de map SupportMigwiz en kan daar via het bestand migwiz.exe zonder installatie worden gestart. U kunt ook de hele map kopiëren naar een andere gegevensdrager (bijv. USB-stick) en het van daaruit starten.

Screenshot

EasyTransfer
Klik op de afbeelding om te vergroten

De tool bewaart gebruikersaccounts, gebruikersgegevens, instellingen, favorieten en nog veel meer voor overdracht naar Windows 7. Programma’s zelf worden niet overgedragen.

Eerst start u de tool op het bronsysteem en geeft u aan waar u de over te zetten gegevens wilt opslaan. In de regel is de externe harde schijf of een USB-station de juiste keuze, hoewel ook interne harde schijven kunnen worden gebruikt.

Screenshot

EasyTransfer – Doelsysteem selecteren
Klik op de afbeelding om te vergroten

Nadat u hebt geselecteerd of EasyTransfer moet worden uitgevoerd op het bron- of doelsysteem, maakt de tool een lijst en selecteert de gevonden gebruikers met hun bestanden en instellingen en shares.

Screenshot

EasyTransfer – Selectie van de te back-uppen gegevens
Klik op de afbeelding om te vergroten

De gebruiker kan hier de afzonderlijke gebieden deselecteren als ze niet geëxporteerd moeten worden. Achter “Geavanceerd” staat een selectie van bestanden en mappen op het hele systeem, zodat de te exporteren gegevens afzonderlijk kunnen worden geselecteerd.

Screenshot

EasyTransfer – Selectie van de op te slaan gegevens
Klik op de afbeelding om te vergroten

Tot slot voert u een wachtwoord in voor het te back-uppen bestand en de opslagbestemming. Wanneer EasyTransfer klaar is met zijn werk, verschijnt een statusbericht.

Screenshot

EasyTransfer – Afwerking
Klik op de afbeelding om te vergroten

Terug naar Windows 7

Om de gegevens in het nieuwe besturingssysteem te importeren, start u EasyTransfer opnieuw (te vinden onder Accessories -> System Tools of Start -> Run: easy transfer) en geeft u deze keer aan dat u zich op het doelsysteem bevindt. Nu worden het overdrachtsbestand en eventueel het toegekende wachtwoord opgevraagd.

Screenshot

EasyTransfer – Overdracht naar Windows 7
Klik op de afbeelding om te vergroten

De gebruiker kan nu via “Aanpassen” kiezen welke van de eerder geëxporteerde gegevens naar het doelsysteem moeten worden overgezet. Bovendien hoeven de gebruikers op beide systemen niet identiek te zijn. Het is ook mogelijk om onder de geavanceerde opties de gebruiker van het bronsysteem toe te wijzen aan een andere gebruiker op het doelsysteem, mocht dit nodig zijn (bijv. gegevens Michael aan de nieuwe gebruiker Harald).

Aangezien EasyTransfer ook sommige programma-instellingen kan overzetten, maar niet de programma’s zelf, moeten de betreffende programma’s (bijv. mailclients, Office enz.) al geïnstalleerd zijn voordat u EasyTransfer gebruikt. Via het EasyTransfer rapport na afloop van de import kunt u zien welke programma’s op het bronsysteem geïnstalleerd waren en eventueel nog geïnstalleerd moeten worden op het doelsysteem.

Screenshot

EasyTransfer – Lijst van programma’s in vergelijking tussen bron- en doelcomputer
Klik op de afbeelding om te vergroten

Men moet echter geen wonderen verwachten van EasyTransfer. In dit opzicht is het ook raadzaam om het oude systeem niet voortijdig te verwijderen, omdat u misschien nog een of ander bestand, instellingen, enz. wilt bewaren.
Verdere hulp over EasyTransfer vindt u in de Duitse Technet-items over de tool en in het Engelstalige artikel over het migreren van gegevens naar Windows 7 met behulp van EasyTransfer.

Er zijn nog veel nieuwe en spannende dingen te ontdekken in Windows 7, die we de komende weken in nieuwe artikelen zorgvuldig zullen bekijken.

Gerelateerde berichten