Easeus Partition Master – Specialist voor het partitioneren van harde schijven

Easeus Partition Master ist bereits in der Free-Edition ein durchaus praktisches und verlässliches Werkzeug rund um die Verwaltung von Datenträger und Partitionen.

Easeus Partition Master – Specialist voor het partitioneren van harde schijven

Easeus Partition Master Pro
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Software testen
 4. »
 5. Systeem
 6. »
 7. Gegevens beheren
 8. »
 9. Easeus Partition Master – Specialist voor het partitioneren van harde schijven

Programma’s voor het maken en beheren van harde schijven en hun partities zijn in trek wanneer het Windows schijfbeheer zijn grenzen bereikt, wat al snel het geval is. Hier komen specialisten als Easeus Partition Master om de hoek kijken, dat niet alleen uitgebreid partities kan bewerken, maar ook extra hulpmiddelen biedt. De basisversie van de software is zelfs gratis.

De belangrijkste feiten in het kort

 • Bijna geen van de Windows-schijfbeheertaken kan zo elegant worden opgelost als bijvoorbeeld Easeus Partition Master.
 • Easeus Partition Master Free is in de meeste gevallen al voldoende voor privégebruik.
 • Alleen als u dynamische gegevensdragers gebruikt of het systeem wilt migreren van een harde schijf naar een SSD zou de Pro Edition de juiste keuze zijn.

Toepassingsgebieden voor partitieprogramma’s

Partitieprogramma’s zijn nodig wanneer de bestaande structuur van een harde schijf moet worden gewijzigd, bijvoorbeeld om een ander besturingssysteem te installeren, om gebruikersgegevens te scheiden van de Windows-partitie of om tijdelijke bestanden zoals browser cache, wisselbestand en map op hun eigen partitie te plaatsen. Het schijfbeheer van Windows heeft in de loop der jaren geleerd, maar het is nog steeds niet erg flexibel; het kan bijvoorbeeld bestaande partities slechts halveren en biedt verder weinig gebruiksgemak.

Datenträgerverwaltung
Schijfbeheer

Alle partitioners die je gratis kunt downloaden van WinTotal bieden daarentegen veel meer gebruiksgemak doordat je partities met de muis kunt verplaatsen en verkleinen en ook aanzienlijk meer mogelijkheden hebt, bijvoorbeeld het partitietype wijzigen zonder gegevens te verliezen.

Wat zijn partities en dynamische schijven?

Een harde schijf in MBR-modus (master boot record) op Windows-systemen is meestal verdeeld in primaire en uitgebreide partities. Terwijl de primaire partitie één schijf bevat (meestal de opstartschijf), moeten in de uitgebreide partitie eerst logische schijven worden aangemaakt om de ruimte daarin te kunnen gebruiken. Het aantal partities is beperkt tot 4 voor MBR.

Festplattenübersicht
Harde schijf overzicht

Nieuwere systemen met UEFI daarentegen vertrouwen op GPT-schijven en vervangen het beperkte MBR-systeem door het aantal partities onder Windows uit te breiden tot 128.

Dynamische schijven zijn in feite bestanden die door Windows worden beheerd zoals harde schijven en die volumes bevatten in plaats van partities. Dergelijke schijven worden vaak gebruikt voor virtuele machines.

Easeus Partition Master Gratis vergelijkbaar met MiniTool Partition Wizard

Al tijdens de installatie van Easeus Partition Master toont het installatieprogramma de verschillen tussen de gratis versie voor privégebruik en de betaalde Pro-versie.

Vergleich der Editionen
Vergelijking van de edities

Als u niet met dynamische gegevensdragers werkt en het zonder de andere functies zoals migratie van harde schijf naar SSD kunt stellen, zou de gratis versie moeten volstaan. Deze mist echter ook een opstartbaar noodmedium om van op te starten en de partities onafhankelijk van een geïnstalleerd besturingssysteem te beheren.

Het scala aan functies is in principe vergelijkbaar met de eveneens reeds gepresenteerde MiniTool Partition Wizard, en is veel toegankelijker dan het gratis, maar niet gratis, Parted Magic, juist omdat het onder Windows kan draaien.

Met Easeus Partition Master kunt u gemakkelijk harde schijven, SSD’s en partities beheren.

Het programma heeft een zeer duidelijke interface, die ook in het Duits verschijnt, maar op sommige plaatsen niet optimaal is vertaald.

Easeus Partition Master
Easeus Partition Master

Links zie je de mogelijke bewerkingen, in het midden de schijven en partities en daaronder het geheel in een staafdiagram. In het contextmenu van een partitie of een gegevensdrager staan bewerkingen die mogelijk zijn met het geselecteerde object.

Voor deze test willen we de datapartitie verkleinen om in de vrije ruimte een ander besturingssysteem te installeren.

Daartoe hebben we eerst de gegevenspartitie met ongeveer 100 GB verkleind. Dit kan heel gemakkelijk worden gedaan met Easeus Partition Master door de partitie te selecteren en vervolgens eenvoudig het buitenste handvat te verslepen om de partitie “kleiner” te maken. Als u wilt, kunt u ook numerieke waarden invoeren.

Verschieben von Partitionen
Verplaatsen van partities

In de volgende stap verplaatsen we de gegevenspartitie naar rechts, zodat de vrije ruimte zich voor de gegevenspartitie bevindt. Dit is in ons geval nodig omdat de partitie met de gegevens als logische schijf in een uitgebreide partitie staat, maar we willen het nieuwe besturingssysteem installeren in een primaire partitie, die noodzakelijkerwijs voor de uitgebreide partitie moet staan.

Partitionsgröße ändern
Partitiegrootte wijzigen

We kunnen dan een nieuwe, primaire partitie aanmaken in deze vrije ruimte. De Partition Master houdt ook rekening met de uitlijning van de sectoren van de partitie, zodat er geen prestatieverlies te verwachten is door een verkeerde uitlijning. Een geschikte wizard om dit achteraf aan te passen aan gegevensdragers is te vinden in het menu Wizard.

Partition erstellen
Partitie aanmaken

Alle bewerkingen worden in eerste instantie niet uitgevoerd, maar gemarkeerd als in afwachting en gesimuleerd. Pas als u op het “vinkje” bovenaan de knoppenbalk klikt, worden alle taken bij “pending operations” uitgevoerd.

Operationen
Bewerkingen

In het eindresultaat kan nu het nieuwe besturingssysteem in deze partitie worden aangemaakt.

Verdere mogelijkheden van Easeus Partition Master

De andere mogelijkheden van Easeus Partition Master zijn bijvoorbeeld

 • Partities samenvoegen
 • Partities en schijven klonen
 • Uitgebreide partities omzetten naar primaire
 • Naam of stationsletter wijzigen
 • Partitie verbergen
 • Partities formatteren
 • Partitie verwijderen, waarbij de inhoud veilig wordt overschreven
Weitere Funktionen
Andere functies

Partition Master biedt een wizard voor het opschonen en optimaliseren van partities.

In het menu Wizard vindt u wizards voor

 • het klonen van partities en harde schijven
 • veilig verwijderen van partities door hun inhoud te overschrijven
 • “verloren” partities te herstellen
 • de uitlijning van partities te controleren en zo nodig aan te passen
 • Opschonen en optimaliseren

De wizard opruimen en optimaliseren kan bestanden die niet meer nodig zijn (meestal tijdelijke bestanden) opsporen en verwijderen, grote bestanden die veel opslagruimte in beslag nemen weergeven en opruimen en de harde schijf optimaliseren, waarbij deze laatste functie slechts een defragmentatie is.

Aufräumen
Opruimen

Opmerking: Enerzijds maakt het niet uit waar de gegevens zich op een SSD bevinden, omdat ze elektronisch worden gelezen en niet mechanisch, zodat de toegangstijden op een SSD in principe altijd hetzelfde zijn, ongeacht hoe gefragmenteerd de gegevens zijn opgeslagen. Anderzijds verdeelt de elektronica van een SSD de gegevens sowieso niet contigu op het flashgeheugen, aangezien de geheugencellen bij het schrijven slechts een beperkte levensduur hebben en de verdeling via de elektronica betekent dat de geheugencellen gelijkmatig worden gebruikt.

De Pro Edition biedt een noodvoorziening en assistenten

De Pro-Editie van Easeus Partition Master, die 55 euro kost en ook commercieel kan worden gebruikt, biedt een noodmedium op Windows PE-basis, van waaruit het systeem ook zonder draaiend besturingssysteem kan worden opgestart en zo de bestaande gegevensdragers kunnen worden verwerkt.

Notfalldatenträger
Noodgegevensmedium

Bovendien worden harde schijven met een capaciteit tot 16 TB ondersteund; de gratis versie is hier beperkt tot 8 TB.

De wizard voor het migreren van het besturingssysteem van een harde schijf naar een SSD of een andere harde schijf is voorbehouden aan de Pro-editie, evenals de ondersteuning van dynamische gegevensdragers en Windows-opslagruimten, die voor particuliere gebruikers doorgaans niet van belang zijn.

Migration von HDD auf SSD
Migratie van HDD naar SSD

Onze aanbeveling: Voor de meeste toepassingen volstaat de gratis editie.

Zelfs in de gratis editie is Easeus Partition Master een grondig praktisch en betrouwbaar hulpmiddel. Wie de uitgebreide Pro functies zoals commercieel gebruik, ondersteuning voor dynamische gegevensdragers en Windows opslagruimtes of de wizard voor het migreren naar een andere schijf niet nodig heeft, kan zich de aanschaf van de Pro editie besparen, maar moet het dan wel stellen zonder het praktische noodmiddel.

EaseUS Partition Master

EaseUs Partition Master Free / Pro

Download EaseUs Partition Master Free nu gratis via WinTotal.

Fabrikant: EaseUs
Prijs Gratis, Pro ca. 50 Euro
Systeem: Windows 7 en hoger
Positieven: Makkelijk te gebruiken, groot aantal functies
Negatieven: Noodmiddel niet inbegrepen in de gratis editie, vertaling deels “machinaal”.

Gerelateerde berichten