Paragon Hard Disk Manager 14 Professional – Thuis in verschillende werelden

Programma’s voor het maken en beheren van partities wekken tegenwoordig nauwelijks nog interesse bij de meeste gebruikers, maar voor professionele gebruikers zijn ze in bepaalde situaties nog steeds onmisbaar. Omdat het populaire Parted Magic niet …

Paragon Hard Disk Manager 14 Professional – Thuis in verschillende werelden

 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Software testen
 4. »
 5. Systeem
 6. »
 7. Gegevens beheren
 8. »
 9. Paragon Hard Disk Manager 14 Professional – Thuis in verschillende werelden

Programma’s voor het maken en beheren van partities wekken tegenwoordig nauwelijks nog interesse bij de meeste gebruikers, maar voor professionele gebruikers zijn ze in bepaalde situaties nog steeds onmisbaar. Omdat het populaire Parted Magic niet meer gratis verkrijgbaar is en een nieuwe versie van de Acronis Disk Director Home nog lang op zich laat wachten, hebben we de nieuwe versie 14 van de Paragon Hard Disk Manager onder de loep genomen, die qua functieaanbod in twee werelden thuis is en naast partitionering ook uitgebreide back-up- en migratiemogelijkheden biedt.

Waarvoor en waarvoor?

Partitieprogramma’s houden zich in wezen bezig met de verdeling van gegevensdragers in verschillende partities, maar ze bieden ook vele andere functies, zoals de aanpassing van de bootsector, de conversie van bestandssystemen, de aanpassing van de uitlijning en nog veel meer.

Hoewel het mogelijk is een harde schijf van 2 TB met slechts één partitie zonder problemen te gebruiken, is dit om verschillende redenen niet zinvol. De belangrijkste redenen zijn volgens ons de mogelijkheid om een systeempartitie te back-uppen met het besturingssysteem (bijvoorbeeld in de vorm van een image back-up) en het gelijktijdig verwisselen van eigen bestanden op een andere partitie.

Helaas biedt Windows een dergelijke mogelijkheid niet tijdens de installatie en zet de map “Documenten en instellingen” op de systeempartitie. Hoe u de paden kunt “ombuigen” staat beschreven in de tip “Eigen bestanden verplaatsen naar een aparte partitie”. Als u een kant-en-klaar systeem koopt, krijgt u vaak precies zo’n situatie voorgeschoteld.

Andere toepassingen van verschillende partities zijn multi-boot systemen of het voorkomen van grote fragmentatie voor uitgebreide videobestanden bij gebruik van een aparte “werkschijf”, om er maar een paar te noemen.

Grenzen van schijfbeheer

Het schijfbeheer van Windows heeft in de loop der tijd steeds meer nieuwe functies gekregen en kan nu zelfs bestaande schijven verkleinen of vergroten, maar is bij het verkleinen beperkt tot de helft van de schijf. Ook het verplaatsen van partities is een te grote taak voor het schijfbeheersysteem van Windows. Het kan niet overweg met bestandssystemen die vreemd zijn aan Windows en het is ook niet mogelijk om partitieschema’s om te zetten (bv. MBR naar GPT).

Dit is waar speciale programma’s zoals de Paragon Partition Manager, die we al in een oudere versie 11 presenteerden, om de hoek komen kijken.

Nieuwe eisen

Met de release van Windows 8 moeten partitieprogramma’s aan nieuwe eisen voldoen. Deze omvatten opstartbaarheid en probleemloze behandeling van UEFI-systemen en Secure Boot, kennis van GPT-schijven, veilige behandeling van opslagruimten en eerdere vereisten zoals veilige behandeling van dynamische schijven, 4K-sectoren en SSD-schijven.

Paragon Hard Disk Manager – Goed gevuld of overbelast?

Paragon Hard Disk Manager 14 wordt aangeprezen als een complete oplossing voor het onderhouden, back-uppen en beheren van harde schijven en heeft inderdaad een aanzienlijk aantal functies, waarbij de software wordt aangeboden als suite of uitgebreide professionele editie.

 • Back-up (volledig, incrementeel, differentieel) en herstel als sector- of bestandsgebaseerde back-up.
 • Partities maken, formatteren, verplaatsen, verkleinen, vergroten, samenvoegen
 • Bestandssystemen omzetten zonder gegevensverlies
 • Een primaire partitie omzetten in een logische en omgekeerd
 • Dynamische schijven converteren naar standaardschijven
 • GPT naar MBR schijven converteren en omgekeerd
 • Master File Table (MFT) defragmenteren
 • Controleer de integriteit van het bestandssysteem, voer een volledige oppervlaktetest uit
 • Partities klonen, ook naar SSD met downsizing
 • Systemen virtualiseren in virtuele schijven voor verschillende virtualisatoren
 • Nood medium ook gebaseerd op Win PE
 • Ondersteunt dynamische schijven, Windows Storage Spaces, GPT/UEFI-configuraties, Apple HFS+, Ext4FS, SSD, ondersteuning voor Windows 8.1

Een volledig overzicht van de functies van de verschillende edities is te vinden op de website van de fabrikant. Naast de twee bovengenoemde edities is er ook een Business Edition voor kleine bedrijven en de Premium Edition voor Windows-servers.

Verbeterde programma-interface

De programma-interface in versie 14 is eenvoudig vormgegeven en is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de ons bekende versie 11, ook al lijkt de software overladen door het scala aan functies in de menu’s en knoppen.

Paragon Festlatten Manager 14
Programma-interface

Als dit te verwarrend voor je is, kun je de weergave ook omschakelen naar een boomvorm.

Paragon Festlatten Manager 14
Boomweergave

Metro stijl

De Express-modus schakelt de weergave om naar een betegelde look die bekend is van Windows 8 en biedt tegels voor verschillende taken.

Paragon Festlatten Manager 14
Tile-look

Als je op een van de opties klikt, verschijnen echter weer de vertrouwde bureaubladwizards van de software. De software is dus maar beperkt geschikt voor pure touch systemen, wat zeker niet de typische toepassing is.

Details in overvloed over partities

In het linkergedeelte worden de gegevensdragers met de partities weergegeven, in het rechtergedeelte een selectie van mogelijke functies. Gegevensdragers en partities bieden verdere functies via het contextmenu.

Paragon Festlatten Manager 14
Context voor harde schijven
Paragon Festlatten Manager 14
Context voor partities

Functies en wizards

In het bovenste gebied zijn er 7 hoofdcategorieën die, wanneer ze geselecteerd worden, de knoppenbalk eronder overeenkomstig veranderen, zoals nu bekend is van Microsoft Office en dergelijke.

Paragon Festlatten Manager 14
Menu’s

Wizards helpen de gebruiker bij verschillende taken, bijvoorbeeld het splitsen van partities of het herverdelen van vrije opslagruimte, het samenvoegen van partities of het aanpassen van de structuur van de harde schijf om een nieuw besturingssysteem te installeren.

Paragon Festlatten Manager 14
Asisstent

In vergelijking met vorige versies heeft de fabrikant de wizards herzien, zodat taken zoals het herverdelen van vrije schijfruimte zeer ongecompliceerd zijn en interactief kunnen worden uitgevoerd door simpelweg met de muis de grens tussen twee partities te verplaatsen.

Paragon Festlatten Manager 14
Assistant

De wijzigingen worden echter niet onmiddellijk uitgevoerd, maar opgeslagen in een wachtrij, die dan later in één keer kan worden uitgevoerd of nog bewerkt.

De mogelijkheden van het programma bestrijken het hele spectrum rond partities en bieden ook specialiteiten zoals het wijzigen van de clustergrootte, partitie-ID of serienummer, defragmentatie en compressie van de MFT. De software kan ook een MBR-gegevensdrager omzetten in een GPT-gegevensdrager en omgekeerd zonder gegevensverlies.

Geen PAT

Het Paragon Alignment Tool (PAT), dat vroeger met Partition Manager werd meegeleverd, wordt niet meegeleverd. Met dit gereedschap kon u de uitlijning van de harde schijven controleren en zo nodig corrigeren. Paragon biedt nog steeds een gratis scantool om te downloaden, maar niet de tool met de volledige functionaliteit zelf.

In plaats daarvan heeft de harddisk manager een automatische partitie-uitlijning, waarvan de werkingswijze in de instellingen kan worden aangepast.

Paragon Festlatten Manager 14
Partition alignment

De techniek lijnt de partities van een gegevensdrager correct uit tijdens het partitioneren/herstellen van een back-up. Automatische uitlijning van partities is altijd actief wanneer partities worden aangemaakt of verplaatst, wanneer vrije ruimte opnieuw wordt verdeeld en tijdens hersteloperaties. Wanneer partities worden vergroot of verkleind, is het alleen actief als de linker partitiegrens wordt meegenomen.

Veilig verwijderen

Paragon Festlatten Manager 14
Secure Delete

En back-up

Back-ups zijn een andere pijler van de Hard Disk Manager. Ook hier heeft de gebruiker een groot aantal opties.

Paragon Festlatten Manager 14
Back-up opties

De Smart Backup Assistant leidt de gebruiker door de vele functies door alle essentiële punten op te vragen volgens back-upbestemming en -type. Helaas houdt de functie voor het back-uppen van e-mails geen rekening met de veelgebruikte mailclient Thunderbird, maar wel met Microsoft Outlook, Windows Mail en Outlook Express.

Paragon Festlatten Manager 14
Type back-up

Als u een harde schijf of partitie selecteert voor de back-up, wordt de image back-up automatisch geactiveerd.

Paragon Festlatten Manager 14
Back-up van harde schijven en partities

Voordat de taak wordt uitgevoerd, die ook via een agenda als taak kan worden aangemaakt, vat de wizard de instellingen samen.

Paragon Festlatten Manager 14
Samenvatting

De back-upinstellingen kunnen ook aan het begin door de gebruiker worden aangepast, hij kan bijvoorbeeld de mate van compressie of wachtwoordbeveiliging opgeven.

Paragon Festlatten Manager 14
Back-up opties

Als er bijvoorbeeld een back-up moet worden gemaakt van bestanden in plaats van harde schijven en partities, biedt de wizard de mogelijkheid te filteren op categorie of bepaalde bestandstypen uit te sluiten.

Paragon Festlatten Manager 14
Bestandsfilter
Paragon Festlatten Manager 14
Uitsluitingscriteria

In plaats van een eenvoudige back-up met behulp van de wizard, kan de gebruiker ook differentiële of incrementele back-ups maken en zo opslagruimte besparen, maar moet hij zorgvuldig omgaan met de back-upbestanden.

Back-up als virtuele harde schijf

Met de back-uptechnologie van Paragon kunnen back-ups ook worden gemaakt als virtuele harde schijf (VD). Dit betekent dat back-uparchieven rechtstreeks kunnen worden gebruikt als basis voor bijvoorbeeld virtuele machines.

Paragon Festlatten Manager 14
Virtuele containers

De back-up mogelijkheden gaan nog veel verder, maar met back-up containers, synthetische back-ups of cyclische back-ups moet zeker de bijna 300 pagina’s tellende handleiding worden bestudeerd, die hier in het Duits kan worden gedownload.

Ook voor het terugzetten van backups biedt een assistent zijn hulp via de dialogen. Het overzicht van de opgeslagen back-ups is voor bestandsback-ups echter niet zo elegant opgelost als bijvoorbeeld Acronis in True Image 2014 heeft gerealiseerd.

Paragon Festlatten Manager 14
Archiefweergave

Kopiëren en migreren

De Hard Disk Manager kan naast back-ups en reservekopieën ook harde schijven of partities klonen, wat ideaal is bij een verhuizing naar een grotere harde schijf, vooral omdat het systeem na het klonen vrijwel meteen klaar is voor gebruik met de nieuwe schijf. Desgewenst kan een assistent ook de partitiegroottes aanpassen aan de nieuwe omgeving.

Paragon Festlatten Manager 14
Copy

Een typisch geval van dit soort gebruik is het verplaatsen van het besturingssysteem van een harde schijf naar een SSD-schijf. De Hard Disk Manager biedt hiervoor een eigen wizard. De wizard zoekt eerst naar het bestaande besturingssysteem en eventuele bijbehorende systeempartities, zoals de MSR-partitie van Windows 7, en zet deze op de juiste manier over naar de nieuwe SSD-schijf.

P2V

De migratie van systemen naar een virtuele machine is ook een van de taken van de hard disk manager. Met P2V (P2V staat voor “Physical-to-Virtual”) kan het draaiende systeem worden overgezet naar een virtuele omgeving. De gebruiker selecteert de partities, de doeltoepassing (VMWare, Virtual PC, Virtual Box) en specificeert tenslotte enkele details.Hyper-V wordt momenteel niet rechtstreeks ondersteund, maar kan indirect worden bediend via het VHD-bestandsformaat.

Het huidige systeem wordt dan gekopieerd naar een VM-container zodat het daar verder kan draaien. Paragon biedt meer informatie over P2V op zijn website.

Paragon Festlatten Manager 14
Selectie van het systeem
Paragon Festlatten Manager 14
Eigenschappen van de VM

Reddingsmedia

De Hard Disk Manager biedt twee soorten reddingsmedia om complete systemen of afzonderlijke bestanden te herstellen als het oorspronkelijke systeem niet meer kan worden gestart. Terwijl het op Linux gebaseerde systeem zeer eenvoudig op een noodgegevensdrager kan worden verpakt, moet een reddingsmedium op basis van Windows PE – zoals gebruikelijk – eerst op een complexe manier worden aangemaakt, maar biedt het de vertrouwde Windows-interface en brede hardwareondersteuning.

Het aanmaken van het medium vereist echter de installatie van een aparte Recovery Media Builder en is niet mogelijk vanuit het programma.

Paragon Festlatten Manager 14
Recovery media
Paragon Festlatten Manager 14
Recovery media

Voor de PE-variant zijn natuurlijk de WAIK-tools nodig, die de wizard ter download kan aanbieden als ze niet beschikbaar zijn op het systeem.

Paragon Festlatten Manager 14
Linux-Mediium
Paragon Festlatten Manager 14
Linux-variant
Paragon Festlatten Manager 14
Choice windows PE
Paragon Festlatten Manager 14
PE-variant

Conclusie

Voor meer dan puur triviale taken, zoals het eenvoudig aanmaken, verwijderen of beperkt vergroten of verkleinen van partities, is nog steeds speciale software nodig. Wie zich niet thuis voelt in het Linux-kamp (GParted, Parted Magic) zou al blij kunnen zijn met Paragon Partition Manager in de Free Edition.

Maar Paragon’s harde schijf manager gaat veel verder dan dat en vervangt een volwaardige image oplossing alsmede een bestandsgebaseerd back-up programma. Gezien de overvloed aan functies is het maar de vraag of de gebruiker ooit alle functies van de software zal uitputten. Welke editie de juiste is, hangt uiteindelijk af van de gewenste functies.

Het enorme scala aan functies heeft echter ook een nadeel. Naar onze mening is de software hopeloos overladen en niet bepaald intuïtief in gebruik. Zonder bestudering van de handleiding loopt men al snel vast met de vele mogelijkheden. Fabrikanten als Acronis laten zien hoe gemakkelijk en comfortabel het is om nog complexere programma’s te gebruiken, hoewel de vergelijking enigszins misleidend is: De Paragon Hard Disk Manager is in vergelijking met de twee Acronis vertegenwoordigers Disc Director en True Image op veel gebieden een echt feature monster.

fm14_Pro_boxshot_left_106x136

Paragon Harddisk Manager 14 Professional

amazon Bestel dit product nu via Amazon

Download de demo via WinTotal

Fabrikant: Paragon
Prijs ca. 35 euro Suite, ca. 70 euro Professional
Systeem: Windows 8, 7, Vista, XP
Positieven: Enorme reeks functies, goede reddingsmedia
Negatieven: Deels te complex voor beginners, back-up van bestanden voor herstel niet erg duidelijk

Gerelateerde berichten