Software testen en kritieken. Wat zijn kwaliteitscriteria voor dergelijke tests?

Aan softwaretests moeten hoge eisen worden gesteld. Het eenvoudige principe geldt dat er niet genoeg getest kan worden. Kwaliteitscriteria en kritiek voor dergelijke tests vloeien voort uit wat in de praktijk werkt. Bij het onderhoud …

Software testen en kritieken. Wat zijn kwaliteitscriteria voor dergelijke tests?

  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Software
  6. »
  7. Software testen en kritieken. Wat zijn kwaliteitscriteria voor dergelijke tests?