Handige sneltoetsen voor Microsoft Excel

Mit Kenntnis der wichtigsten Tastenkombinationen arbeiten Sie in Excel wesentlich schneller und effektiver. In dem Artikel stellen wir die wichtigsten Shortcuts übersichtlich vor.

Handige sneltoetsen voor Microsoft Excel

Excel Tabelle
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Artikel
 4. »
 5. Kantoor
 6. »
 7. Handige sneltoetsen voor Microsoft Excel

Ondanks uitgebreide sneltoetsen voor Windows kan het besturingssysteem ook grotendeels zonder kennis van deze sneltoetsen worden bediend, alleen wat onhandiger. In programma’s als Microsoft Excel ligt dat echter anders. Het constante gebruik van de muis vormt een grote belemmering bij het invoeren van tekst of getallen en formules. Daarom moeten gebruikers zich vertrouwd maken met de belangrijkste sneltoetsen voor Microsoft Excel, die wij ook als PDF-document ter download aanbieden.

 • Met de juiste sneltoetsen in Excel voorkomt u een onderbreking van de invoer door voortdurend gebruik van de muis. Ze versnellen uw werk.
 • Navigeren binnen werkbladen in Excel gaat veel gemakkelijker met het toetsenbord.
 • U kunt ook zoeken naar sneltoetsen in Excel met behulp van de geïntegreerde helpfunctie.
 • Met behulp van ons gratis overzicht van belangrijke sneltoetsen voor Excel in PDF-formaat heeft u de sneltoetsen altijd bij de hand en in beeld.

Krachtig spreadsheetprogramma

Microsoft Excel is zonder twijfel een van de hoogtepunten van Microsofts kantoorproducten en heeft eigenlijk geen concurrentie. De reeks functies van Excel is enorm en dient zowel beginners voor kleine spreadsheets als professionals voor het analyseren van enorme hoeveelheden gegevens.

De overvloed aan mogelijkheden gaat echter ook gepaard met een breed scala aan menu’s en pictogrammen in de lintbalk en dus met een breuk in de bediening, want in tegenstelling tot Windows zelf ligt bij toepassingsprogramma’s als Word of Excel de nadruk op het invoeren en verwerken van gegevens. Wie voortdurend naar de muis grijpt, bijvoorbeeld om inhoud “vet te maken”, doet er niet alleen langer over om gegevens in te voeren, maar is ook vatbaarder voor fouten door het voortdurend wisselen tussen muis- en toetsenbordbediening.

Microsoft Excel kent verschillende toetscombinaties

Net als andere programma’s kent Excel de systeemoverschrijdende toetscombinaties voor alle toepassingen, die wij reeds hebben gepresenteerd in de gids “Praktische toetscombinaties voor Windows”.

Daarnaast zijn er veel speciale sneltoetsen in Microsoft Excel voor diverse taken, die niet in alle Excel-versies zijn opgenomen of op dezelfde manier werken. Een compleet overzicht van alle sneltoetsen in Microsoft Excel is dan ook te vinden in het artikel “Sneltoetsen in Excel voor Windows” van Microsoft zelf, dat vanuit ons oogpunt echter niet erg duidelijk is en ook sneltoetsen noemt die in de praktijk minder relevant zijn.

Toetscombinaties gebaseerd op Office 2016: De volgende toetscombinaties zijn gebaseerd op Office 2016 en werken mogelijk niet in oudere Excel-versies of hebben hier een andere toetsvolgorde. Als de sneltoetscombinatie niet werkt, gebruik dan de bovenstaande link om de juiste functie voor uw Excel-versie te vinden.

U kunt ook de interne helpfunctie van Excel gebruiken om te zoeken naar geschikte toetscombinaties. Bovendien toont Excel voor veel functies in het menulint de juiste sneltoetscombinatie als u de muis even over de functie beweegt:

Anzeige von Tastenkombination in Excel
Weergave van toetscombinatie in Excel

Een beetje toetsenkennis

Voor het juiste gebruik van de volgende tabellen moet u een paar details weten over de volgende basistoetsen:

Tastaturbelegung Excel
Toetsenbordindeling Excel

CTRL toets (1)
De CTRL toets, kort voor control, bevindt zich zowel links als rechts op elk toetsenbord.

SHIFT toets (2)
De SHIFT-toets, ook wel gedrukt als “pijl omhoog” of SHIFT, wisselt tussen hoofdletters en kleine letters en zit meestal twee keer op elk toetsenbord.

ALT-toets (3)
De ALT-toets(staat voor Alternative) bevindt zich aan de linkerkant van een toetsenbord en is niet identiek aan de “ALT GR”-toets, die ook kan worden geëmuleerd met de CTRL+ALT-toetsen als deze ontbreekt.

Alle sneltoetsen worden zo gebruikt dat een van de basistoetsen samen met een van de andere toetsen moet worden ingedrukt om de sneltoets uit te voeren. Bovendien kent Excel nog steeds de informatie over de toegangstoetsen. Als u bijvoorbeeld ALT+R indrukt, toont Excel cijfers, letters en cijfer-lettercombinaties, die u daarna direct kunt indrukken om de functie uit te voeren.

ALT+R in Excel
ALT+R in Excel

ALT-R en H1 roept bijvoorbeeld de vulkleur voor een cel op.

Sneltoetsen in Microsoft Excel voor het afdrukken als PDF-bestand

De volgende lijst met belangrijke en praktische toetscombinaties in Microsoft Excel kunt u in PDF-formaat afdrukken. Zo heeft u dit overzicht altijd bij de hand.

Overzicht van toetscombinaties in Excel als PDF-bestand gratis te downloaden ”

De 10 belangrijkste sneltoetsen in Microsoft Excel

Wij hebben de 10 belangrijkste sneltoetsen in Excel voor u samengesteld uit de veelheid van toetscombinaties:

Tabel met de 10 belangrijkste sneltoetsen in Excel

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+Pagina omhoog of Pagina omlaag Gaat naar links of rechts tussen de spreadsheets
CTRL+Plus voegt een kolom of rij boven of links van de geselecteerde rij of kolomin
CTRL+Pijltoets springt naar de volgende cel in de richting van de pijl met inhoud in de kolom of rij
F2 activeert direct de bewerkingsmodus in een cel en slaat een klik in de invoerbalk op
CTRL+minus verwijdert de geselecteerde rij of kolom en verplaatst de inhoud eronder of ernaast naar boven of naar links
CTRL+SHIFT+L activeert of deactiveert het tabelfilter in Excel
CTRL+1 roept het menu“Cel opmaken” op
ALT+= berekent de som van de geselecteerde cellen
CTRL+spatiebalk CTRL+SPATIE
selecteert hele kolom
SHIFT+Spatiebalk selecteert hele rij

Algemene sneltoetsen in Microsoft Excel

In tegenstelling tot het klassieke “CTRL+V” voor invoegen, kunt u in het uitgebreide menu “inhoud invoegen”. Met de toetsencombinatie CTRL+ALT+V kunt u in Excel aangeven of waarden, formules, opmaak of opmerkingen moeten worden ingevoegd.

Inhalte einfügen in Excel
Inhoud invoegen in Excel

Tabel met algemene sneltoetsen in Excel

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+N Nieuw werkboek
CTRL+O Opent een werkmap
CTRL+W Sluit de werkmap
ALT+Enter Invoeren in een cel met celeinde naar de volgende rij
CTRL+SPATIE Selecteert hele kolom
SHIFT+spatiebalk Selecteert hele rij
CTRL+SHIFT+Einde Selecteert van de geselecteerde cel tot de laatst gebruikte cel rechtsonder in het werkblad
CTRL+A of
CTRL+SHIFT+SPATIEBALK
Selecteert alle inhoud
CTRL+C of CTRL+Invoegen Kopieert geselecteerde inhoud
CTRL+U Kopieert de inhoud van de bovenliggende cel naar de geselecteerde cel
CTRL+X Knipt geselecteerde inhoud
CTRL+V of SHIFT+plakken Plakt inhoud van het klembord
CTRL+ALT+V Plakt inhoud van het uitgebreide menu
CTRL+Y Herhaalt de laatste opdracht
CTRL+Z Ongedaan maken
DEL Celinhoud verwijderen
F2 Activeert de bewerkingsmodus direct in een cel en slaat een klik in de invoerbalk op
ESC Annuleert de invoer in een cel
F4 Herhaalt de laatste actie
ALT+F4 Sluit Excel af

Toetscombinaties voor navigatie binnen tabellen of het Excel lint

Er zijn geschikte sneltoetsen voor het navigeren binnen spreadsheets of het springen naar een specifiek tabblad van het Excel-lint.

Het gedrag van de Enter-toets in Excel wijzigen:
In Excel springt de focus naar de volgende cel eronder, dat wil zeggen een rij lager, wanneer u klaar bent met het typen in een cel met de Enter-toets (Return). In de opties onder Geavanceerd kunt u echter instellen in welke richting de cursor wordt verplaatst na het indrukken van de Return-toets. Naast “Onder”, de standaardinstelling, zijn ook Rechts en Boven en Links mogelijk.

Markierung nach Drücken der Eingabetaste verschieben
Verplaats markering na het indrukken van de entertoets

Tabel met de toetscombinaties voor navigatie in Excel

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+F10 Schakelt tussen venster en volledig scherm
ALT of F10 Schakelt de focus naar de menu-/knoppenbalk
F6 Schakelt tussen werkblad, lint, taakvenster en zoom.
SHIFT+F6 Schakelt tussen werkblad, zoom, taakvenster en lint
CTRL+muiswiel Verandert de zoom op het werkblad
Tab of SHIFT-TAB Verplaatst de focus in het lint of werkblad naar links of rechts
Spatiebalk of Enter-toets Activeert een geselecteerde knop
Pijltjestoetsen Verplaatst de focus naar het volgende item in de richting van de pijl
Pagina omhoog of pagina omlaag Verplaatst de cursor één pagina omhoog of omlaag in het werkblad
CTRL+Pagina omhoog of Pagina omlaag Verplaatst zich naar links of rechts tussen werkbladen
ALT+Pagina omhoog of omlaag Verplaatst de cursor één pagina naar rechts of links in het werkblad
CTRL+Pijltjestoets Springt naar de volgende cel in de richting van de pijl met inhoud in de kolom of rij
CTRL+F1 Toont of verbergt het lint
SHIFT+Enter Voltooit de invoer en springt naar de cel boven de geselecteerde cel
CTRL+8 Verbergt de geselecteerde kolommen
CTRL+SHIFT+8 Toont de in het bereik verborgen kolommen opnieuw
CTRL+9 Verbergt de geselecteerde rijen
CTRL+SHIFT+9 Verbergt de rijen die in het geselecteerde bereik verborgen waren
CTRL+Pos1 Springt naar de linkerbovenhoek van het werkblad
CTRL+EINDE Springt naar het einde van het werkblad rechtsonder
ALT+M Schakelt over naar “Wat wilt u doen”, het zoeken naar taken in Excel
ALT+D Gaat naar het tabblad Bestand voor het openen en opslaan, delen en ontgrendelen van werkmappen
ALT+R Gaat naar het tabblad Home voor het opmaken van tekst en tabellen
ALT+I Gaat naar het tabblad Invoegen voor grafieken, afbeeldingen, formules, tekstvakken, draaitabellen.
ALT+S Gaat naar het tabblad Pagina-indeling met opties voor uitlijning, ontwerp en schalen.
ALT+O Gaat naar het tabblad “Formules” met functies voor formules en berekeningen
ALT+V Gaat naar het tabblad “Gegevens” voor het verbinden, sorteren, filteren, analyseren en bewerken van gegevens, inclusief gegevens uit andere bronnen.
ALT+P Gaat naar het tabblad “Controle” voor spelling, opmerkingen, bladbeveiliging, enz.
ALT+F Schakelt over naar het tabblad “Bekijken” en geeft sneltoetsen en opdrachten weer.
CTRL+SHIFT+L Activeert of deactiveert het tabelfilter in Excel

Sneltoetsen voor opmaak in Excel

Veel gebruikers zijn niet bekend met de F2-toets. De toets zet de focus in een cel op het einde van de inhoud zonder dat u daar eerst naartoe hoeft te springen.

Tabel Toetscombinaties voor opmaak in Excel

Toetscombinatie Beschrijving
F2 Bewerk de actieve cel, invoegpunt aan het einde van de celinhoud
SHIFT+F2 Voegt een celcommentaar toe of bewerkt het
CTRL+1 Roept het menu “Cel opmaken” op
CTRL+SHIFT+A Roept de celopmaak voor het lettertype op
CTRL+SHIFT+F Opmaak vet aan of uit
CTRL+SHIFT+K Opmaak cursief aan of uit
CTRL+SHIFT+U Opmaak onderstrepen aan of uit
CTRL+5 Formaat doorhalen aan of uit
ALT+R, EZ Celinhoud centreren
ALT+R, RR Roept het menu “Kaderregels” op
CTRL+SHIFT+Buitenkader(_) Voegt een buitenkader toe aan de geselecteerde cellen
CTRL+Plus Opent het dialoogvenster “Plakken” voor cellen
CTRL+minus Opent het dialoogvenster “Verwijderen” voor cellen
CTRL+Plus Indien een kolom is geselecteerd: Voegt een kolom of rij in boven of links van de geselecteerde rij of kolom
CTRL+Minus Als een rij is geselecteerd: Verwijdert de gemarkeerde rij of kolom en verplaatst de inhoud eronder of ernaast naar boven of naar links
CTRL+SHIFT+& Formatteert het geselecteerde getal in standaard getalformaat
CTRL+SHIFT+$ Formatteert het geselecteerde getal in de standaardvaluta van de Windows-regio-instellingen met twee decimalen
CTRL+SHIFT+! Formatteert het geselecteerde getal in getalnotatie met twee decimalen, scheidingsteken voor duizendtallen en minteken voor negatieve getallen.

Toetscombinaties voor formules en functies in Excel

Excel is juist gemaakt voor het oplossen van wiskundige problemen in tabellen. Een van de meest voorkomende functies is de somfunctie, die eenvoudig met ALT+= kan worden opgeroepen voor de geselecteerde cellen. Minder bekend voor formules is echter de toetsencombinatie CTRL+A of CTRL+SHIFT+A. Terwijl de eerste combinatie een venster voor waarden weergeeft na het invoeren van “=” en de functie, kunt u met de combinatie CTRL+SHIFT+A zelfs waarden voor de formule selecteren.

STRG+A
CTRL+A
STRG+UMSCHALT+A
CTRL+SHIFT+A

Tabel met toetscombinaties voor formules en functies in Excel

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+Punt Voegt de huidige datum in
CTRL+SHIFT+DOT Voegt de huidige tijd in
F4 Voegt de absolute celverwijzing (dollar) in. Meerdere keren drukken veroorzaakt: Rij->Kolom->Rij+Kolom
ALT+= Berekent de som van de geselecteerde cellen
SHIFT+F3 Voegt een functie in met de functiekeuzelijst
CTRL+A Indien u op CTRL+A drukt na het invoeren van “=” en de functie, toont Excel de functieargumenten voor de overeenkomende functie
CTRL+SHIFT+A Indien u de toetsencombinatie CTRL+SHIFT+A indrukt na het invoeren van “=” en de functie, geeft Excel de argumenten direct in de formule weer
CTRL+SHIFT+GRAVE (`) Schakelt tussen het weergeven van de waarden of de formules in het werkblad
CTRL+komma Kopieert de formule van de cel boven de actieve cel erin
CTRL+SHIFT+komma Kopieert de waarde van de cel boven de actieve cel naar de cel
F9 Berekent alle werkbladen in de geopende werkmappen
SHIFT+F9 Berekent het actieve werkblad
ALT+F1 Creëert een ingesloten grafiek met de gegevens in het huidige bereik
F11 Creëert een grafiek met de gegevens in het huidige bereik in een nieuw grafiekblad
ALT+F8 Roept de macrofuncties op
ALT+F11 Roept de Microsoft Visual Basic voor toepassingen-editor op

Conclusie

Als u de juiste toetsencombinatie kent, kunt u veel opmaak en taken veel gemakkelijker en vooral sneller uitvoeren dan met de muis. Bovendien heeft u het grote voordeel dat u niet voortdurend naar de muis hoeft te grijpen, wat de workflow aanzienlijk belemmert.

Gerelateerde berichten