Verstandig gebruik van multimedia-elementen in presentaties

Multimedia-elementen bieden het voordeel dat zij vaak de aandacht van het publiek verhogen en zorgen voor meer variatie in presentaties. De keuze aan multimedia-elementen is enorm, vooral met de mogelijkheden van Windows. Zo kunnen PowerPoint-presentaties …

Verstandig gebruik van multimedia-elementen in presentaties

PowerPoint Präsentation: Multimediale Elemente sinnvoll einsetzen mit diesen Tipps
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Kantoor
  6. »
  7. Verstandig gebruik van multimedia-elementen in presentaties

Multimedia-elementen bieden het voordeel dat zij vaak de aandacht van het publiek verhogen en zorgen voor meer variatie in presentaties. De keuze aan multimedia-elementen is enorm, vooral met de mogelijkheden van Windows. Zo kunnen PowerPoint-presentaties worden opgefrist met multimedia-elementen, inhoud kan beter worden gevisualiseerd. De volgende tips laten zien welke mogelijkheden er nog meer zijn en hoe iedereen multimedia-elementen slim kan inzetten.

Elementen in de presentatie: de beste hacks

Presentaties bieden de mogelijkheid om inhoud op een beknopte en duidelijke manier toegankelijk te maken voor anderen. Met behulp van Microsoft PowerPoint is dat nog gemakkelijker, omdat er standaard al talloze sjablonen beschikbaar zijn. De PowerPoint-presentatie kan bijvoorbeeld digitaal worden gebruikt of als dia’s voor overheadprojector, waarbij de digitale dia’s steeds populairder worden. Voor het maken van een presentatie zijn sjablonen beschikbaar die kunnen worden aangepast met tekstvelden en inhoud en met kleuren.

Met het juiste gebruik van beeld, geluid en video-elementen kunnen zelfs saaie presentaties uiterst boeiend worden gemaakt.

Multimedia-elementen worden aanbevolen zodat de PowerPoint-presentatie niet te eentonig wordt. Multimedia-elementen zijn video’s, foto’s, geanimeerde effecten, enz. Met een paar klikken kan iedereen multimedia-elementen invoegen en zo zorgen voor meer aandacht en amusementsfactor en een individueel presentatieontwerp.

Foto’s invoegen in de PowerPoint-presentatie

De integratie van foto’s is het eenvoudigst en lukt intuïtief. Foto’s kunnen worden ingevoegd vanaf de eigen harde schijf, vanaf het internet of met behulp van de screenshot-functie. De verschillende bronnen kunnen worden geselecteerd via de knop “Invoegen” en hoeven alleen maar te worden aangeklikt. Nadat de gewenste foto is geselecteerd, wordt deze met één klik toegevoegd. Klaar!

Video’s toevoegen aan PowerPoint-presentaties

Ook video’s kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in een PowerPoint-presentatie. De procedure is vergelijkbaar met het invoegen van foto’s: Selecteer de bron en voeg deze in, bijvoorbeeld vanaf de harde schijf of het internet. Open hiervoor het tabblad “Invoegen” en selecteer het gebied “Media”. Klik op “Video” om de verschillende invoegmogelijkheden te selecteren. Het is ook mogelijk een schermopname in te voegen (bijvoorbeeld afzonderlijke gebieden of het hele scherm).

Audiobestanden invoegen in PowerPoint-presentaties

Het is ook mogelijk om audiobestanden in te voegen. Naar keuze kunnen deze bestanden vanaf de harde schijf worden gebruikt of individueel opnieuw worden opgenomen. Integratie in de PowerPoint-presentatie is heel eenvoudig via het tabblad “Invoegen”, de klik op “Audio” en de selectie in “Media”.

Tip: GIF’s in PowerPoint-presentaties maken de zaken wat losser

Geanimeerde effecten, GIF’s, maken ook deel uit van de multimedia-elementen. Ze zorgen voor vermaak en maken zelfs de langste presentatie wat luchtiger. Ze kunnen gemakkelijk worden geselecteerd en geïntegreerd via de knop “Invoegen”. Als u wilt, kunt u nog verder gaan en bijvoorbeeld 3D-effecten gebruiken. De animaties kunnen direct in de dia of bij de overgang tussen twee dia’s worden gebruikt. Om het helemaal niet saai te maken, zijn er talloze animatie-effecten beschikbaar, bijvoorbeeld verschijnen, vegen, invliegen, zweven en nog veel meer.

Hoe uw presentatie memorabeler maken: de beste tips om meer aandacht te trekken

Een succesvolle presentatie bestaat uit verschillende componenten: een goed en spannend voorbereide presentatie zelf en de vaardigheden van de presentator. Iedereen kan met een paar tips zijn presentatievaardigheden optimaliseren en meer aandacht trekken.

1. illustreer inhoud

De meeste mensen nemen inhoud het beste waar wanneer deze wordt gevisualiseerd. Louter tekstblokken zijn vaak ontmoedigend en kijkers verliezen al na korte tijd hun interesse.

Daarom: korte zinnen, grafische onderbrekingen (bij voorkeur met visuele elementen). De kunst is het optimale evenwicht te vinden tussen tekstinhoud en visuele elementen. Te veel foto’s, geanimeerde effecten, video’s of geluidsopnamen kunnen verwarring veroorzaken.

Daarom kunt u het beste maximaal één animatie-element per pagina gebruiken en dit toevoegen aan de tekstinhoud. Om de visualisatie nog beter te laten werken, moet ook goed worden nagedacht over de lettergrootte en de kleur. Te kleine tekstinhoud maakt het lezen moeilijk, vermoeit de ogen en zorgt er vaak voor dat deelnemers hun interesse verliezen. Te felle kleuren hebben een soortgelijk effect, dus gebruik bij voorkeur een witte achtergrond en een zwart lettertype.

2. spreek het publiek rechtstreeks aan

Wanneer u een presentatie geeft, moet u altijd proberen het publiek erbij te betrekken. Zelfs als de PowerPoint-presentatie online wordt gehouden, is het publiek aanwezig. Als ze zich geïntegreerd voelen, zullen ze gretig blijven om te leren en de presentatie te volgen. Daarom kan het nuttig zijn om regelmatig te vragen of er opmerkingen of vragen zijn gerezen over de inhoud van afzonderlijke dia’s.

Een goed stijlmiddel om het publiek te betrekken en multimedia-elementen te combineren is het effect van inhoud die op de dia vliegt. Eerst kan de PowerPoint-dia zo worden ontworpen dat hij helemaal leeg is of dat alleen de kop zichtbaar is. Vervolgens kan de presentator vragen stellen voor de mening van het publiek en hen erbij betrekken. De geanimeerde elementen zorgen er dan voor dat de inhoud van de presentatie achter elkaar de dia in “vliegt” en het plaatje compleet maakt.

De beste presentatie wordt een ramp als het geluid niet goed is. Daarom moet u bij de voorbereiding van uw presentatie ook aandacht besteden aan de geluidskwaliteit.

3. optimaliseer de geluidskwaliteit en vermijd achtergrondgeluiden

Tijdens een PowerPoint-presentatie is het belangrijk om de aandacht van het publiek vast te houden. Een aangename stem, een goede geluidskwaliteit en, indien mogelijk, geen achtergrondgeluiden zijn hiervoor bevorderlijk. Voordat u aan de PowerPoint-presentatie begint, kunt u het beste nagaan hoe goed de geluidskwaliteit is en of er bijstelling nodig is.

Voor een betere geluidskwaliteit hebben externe microfoons hun nut bewezen. Externe microfoons via Bluetooth zijn ideaal, maar ook clip-on microfoons met een USB-aansluiting worden vaak gebruikt. Deze hebben als nadeel dat ze minder bewegingsruimte bieden en vaak storende geluiden veroorzaken (bijvoorbeeld door haar of stoffen van kleding). Deze geluiden worden dan ongefilterd doorgegeven aan het publiek, wat onaangename effecten veroorzaakt. Doe daarom voor de presentatie een audiocheck en controleer ook de eventuele omgevingsgeluiden nogmaals; zet ze uit als ze aanwezig zijn.

4 Minder is meer, ook bij PowerPoint-presentaties

Het Max Planck Instituut voor menselijke ontwikkeling heeft ontdekt dat overbelasting van informatie de aandachtsspanne aanzienlijk kan verminderen. Iedereen zou van deze bevindingen gebruik moeten maken bij zijn PowerPoint-presentaties. Daarom: minder is meer.

In plaats van talloze dia’s met voorgeschreven inhoud, moet de overgebrachte informatie beknopt en kort zijn. Voor een beter overzicht kunt u het beste kiezen voor opsommingstekens en een grotere regelafstand, zodat het publiek bij de les blijft en niet na het scannen van de eerste twee regels van wat aanvoelt als 500 op de PowerPoint dia in de digitale vluchtmodus valt en de aandachtsspanne afneemt.

Gerelateerde berichten