Praktische sneltoetsen in Microsoft Word

Mit Kenntnis der wichtigsten Tastenkombinationen arbeiten Sie in Word wesentlich schneller und effektiver. In dem Artikel stellen wir die wichtigsten Shortcuts übersichtlich vor.

Praktische sneltoetsen in Microsoft Word

Tastatur
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Kantoor
  6. »
  7. Praktische sneltoetsen in Microsoft Word

De tekstverwerker Microsoft Word is een van de meest gebruikte particuliere en zakelijke toepassingen uit het Microsoft Office-pakket. De vele opties op het gebied van lay-out, vormgeving en inhoud zijn gemakkelijk te gebruiken met de moderne, contextgevoelige lintinterface. Maar met de juiste sneltoetsen voor veel handelingen kunt u nog vloeiender werken omdat u niet meer steeds naar de muis hoeft te grijpen. In het volgende artikel laten we u niet alleen kennismaken met de belangrijkste sneltoetsen in Word, maar bieden we ze u ook aan als PDF-bestand om te downloaden en af te drukken.

  • Met de juiste sneltoetsen in Word voorkomt u een onderbreking van het typen door voortdurend gebruik van de muis en kunt u dus sneller typen.
  • Het opmaken van tekens met behulp van sneltoetsen onderbreekt de stroom van het typen nauwelijks.
  • Met behulp van ons gratis overzicht van belangrijke toetscombinaties voor Word in PDF-formaat heeft u de sneltoetsen altijd bij de hand en in beeld.

Uitgebreide tekstverwerking

Microsoft Word zou iedere pc-gebruiker moeten kennen. Velen gebruiken de tekstverwerker professioneel, maar Microsoft Word wordt ook veel gebruikt op privé-computers dankzij de lage huurprijzen van Office 365 Personal.

De tekstverwerker kan terugkijken op een zeer lange geschiedenis en heeft in de loop der jaren niet alleen steeds meer functies meegemaakt, maar ook diverse aanpassingen van de gebruikersinterface.

Met het huidige lint toont Word de functies afhankelijk van de context van de huidige handeling en brengt zo de meest voorkomende functies nog beter in beeld voor de gebruiker. Toch geldt juist voor een tekstverwerker het volgende: elke muisbeweging onderbreekt de flow van het schrijven en leidt soms tot typefouten door kortstondige afleiding. Het zou daarom beter zijn de juiste toetscombinaties voor de meest voorkomende handelingen te onthouden.

Microsoft Word bevat een groot aantal toetscombinaties

Word en andere programma’s hebben systeemoverschrijdende sneltoetsen voor alle toepassingen, die wij reeds hebben gepresenteerd in de gids “Praktische sneltoetsen voor Windows”.

Net als andere programma’s in het Microsoft Office-pakket, bijvoorbeeld Microsoft Excel, bevat ook Microsoft Word speciale sneltoetsen voor allerlei taken, maar die zijn niet in alle Word-versies aanwezig of werken op dezelfde manier. Een volledig overzicht van alle toetscombinaties in Microsoft Word is daarom te vinden in het artikel Toetscombinaties in Word voor Windows van Microsoft zelf, dat echter vanuit ons oogpunt niet erg duidelijk is en ook toetscombinaties noemt die in de praktijk minder relevant zijn. Onze compilatie behandelt daarentegen vooral de sneltoetsen die volgens ons in de praktijk veel gebruikt worden.

Toetscombinaties gebaseerd op Office 2016: De volgende toetscombinaties zijn gebaseerd op Office 2016 en werken mogelijk niet in oudere Word-versies of hebben hier een andere toetsvolgorde. Als de sneltoetscombinatie niet werkt, gebruik dan de bovenstaande link om de juiste functie voor uw Word-versie te vinden.

Voor veel functies toont Microsoft Word de sneltoets waarmee u als alternatief de zojuist geselecteerde actie kunt uitvoeren. U kunt ook de interne zoekfunctie gebruiken om verdere sneltoetsen voor bepaalde functies te zoeken.

Tastenkombination in Microsoft Word
Toetsenbordsnelkoppeling in Microsoft Word

Een beetje toetsenkennis

Voor het juiste gebruik van de volgende tabellen moet je een paar details weten over de volgende basistoetsen:

Tastaturbelegung Word
Toetsenbordindeling Word

CTRL-toets (1)
De CTRL-toets, kort voor control, zit zowel links als rechts op elk toetsenbord.

SHIFT-toets (2)
De SHIFT-toets, ook wel gedrukt als “pijl omhoog” of SHIFT, schakelt tussen hoofdletters en kleine letters en is meestal ook twee keer te vinden op elk toetsenbord.

ALT-toets (3)
De ALT-toets(staat voor Alternative) bevindt zich aan de linkerkant van een toetsenbord en is niet identiek aan de “ALT GR”-toets, die ook kan worden geëmuleerd met de CTRL+ALT-toetsen als deze ontbreekt.

Alle sneltoetsen worden zo gebruikt dat een van de basistoetsen samen met een van de andere toetsen moet worden ingedrukt om de sneltoets uit te voeren. Bovendien kent Word nog steeds toegangstoetsinformatie. Als u bijvoorbeeld ALT+R indrukt, toont Word cijfers, letters en cijfer-lettercombinaties, die u daarna direct kunt indrukken om de functie uit te voeren.

Ribbon in Word
Lint in Word

Sneltoetsen in Microsoft Word voor het afdrukken als PDF-bestand

De volgende compilatie van belangrijke en praktische sneltoetsen in Microsoft Word is beschikbaar om af te drukken als PDF-bestand. Zo heeft u dit overzicht altijd bij de hand.

Overzicht van de toetscombinaties in Word als PDF-bestand gratis te downloaden ”

De 10 belangrijkste sneltoetsen in Microsoft Word

Uit de veelheid van toetscombinaties hebben wij voor u de 10 belangrijkste sneltoetsen in Word samengesteld:

Tabel met de belangrijkste sneltoetsen in Word

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+SHIFT+F Vetgedrukte tekst aan/uit
CTRL+SHIFT+K Cursief aan/uit
CTRL+SHIFT+U Onderstrepen aan/uit
CTRL+SHIFT+G Hoofdletters
CTRL+Z Gecentreerd
CTRL+L Links gerechtvaardigd
CTRL+R Rechts gejusteerd
CTRL+B Rechtvaardigd
CTRL+9 Lettergrootte vergroten
CTRL+8 Lettergrootte verkleinen

Algemene toetsencombinatie in Word

Naast de standaardtoets CTRL+V, waarmee teksten in Word inclusief de opmaak via het klembord worden ingevoegd, kent Microsoft Word ook het klembordgeheugen, dat met CTRL+ALT+V wordt aangeroepen. Dit toont een lijst van de laatste 20 vermeldingen op het klembord, waarbij de eerste 9 vermeldingen via een toets op het numerieke toetsenbord kunnen worden ingevoegd.

Zwischenablagespeicher in Word
Klembordgeheugen in Word

Tabel Algemene sneltoetsen in Word

Toetscombinatie Beschrijving
ALT+M Opent het dialoogvenster “Wat wilt u doen”.
CTRL+N Creëert een nieuw document
CTRL+O Opent een document
CTRL+S Slaat een document op
CTRL+W Sluit het huidige document af
CTRL+P Roept de afdrukdialoog op
CTRL+X Snijdt het geselecteerde gebied uit
CTRL+V Plakt de laatste inhoud van het klembord
ALT+CTRL+V Roept het geheugen van de laatste inhoud van het klembord op
CTRL+Pijl Selecteert het huidige teken, meerdere malen drukken op de pijl breidt uit in de ingedrukte richting
CTRL+SHIFT+Pijl naar rechts Selecteert een heel woord in de richting van de pijl, meermaals drukken op de pijl selecteert volgende woorden
CTRL+SHIFT+Pijl omhoog/omlaag Selecteert N regels per druk op de knop
CTRL+A Selecteert alles
CTRL+Z Ongedaan maken
CTRL+Y Opnieuw doen
CTRL+F Zoeken in document
CTRL+H Vervangen in document
F7 Start spelling- en grammaticacontrole

Navigatie in het lint

Het lint is een centraal onderdeel van de gebruikersinterface van Microsoft Word. Met de juiste sneltoetsen kunt u direct schakelen tussen de verschillende secties in het lint. Met ALT+F+1 kunt u bijvoorbeeld de weergave beperken tot één pagina tegelijk.

Tabel met sneltoetsen voor navigatie in het lint

Toetscombinatie Beschrijving
ALT of F10 Geeft de linttoetsen weer
TAB of SHIFT+Tab Gaat achteruit of vooruit tussen items in het huidige lint.
Pijltjestoetsen Schakelt tussen linten wanneer de focus op het lint ligt
CTRL+F1 Toont of verbergt het lint
Tab of ENTER Selecteert een commando
ALT+F Opent het lint in “Beeld
ALT+P Opent het lint in “Bekijken
ALT+R Opent het lint in “Start
ALT+I Opent het lint in “Invoegen

Sneltoetsen voor navigatie in documenten

Navigeren binnen documenten kan ook met de toetsen, zodat u niet naar de muis hoeft te grijpen. Met de toetscombinatie Pos1 springt u bijvoorbeeld naar het begin van de regel, met End naar het einde van de regel.

Tabel met toetscombinaties voor navigatie in documenten

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+F2 Pagina bekijken/pagina bekijken
CTRL+ALT+G Overzichtsweergave
ALT+CTRL+N Ontwerpweergave
ALT+CTRL+S Het venster horizontaal splitsen of de splitsing ongedaan maken
CTRL+POS1 Springt naar het begin van het document
CTRL+EINDE Springt naar het einde van het document
Pijl naar links/rechts Eén teken naar links of rechts
CTRL+Pijl naar links Gaat naar het begin van het woord
Pijl naar rechts Gaat naar het einde van het woord
Positie 1 Gaat naar het begin van de regel
Einde Springt naar het einde van de regel
Pijl omhoog/omlaag Springt één regel omhoog of omlaag
CTRL+Pijl omhoog Gaat één alinea omhoog
CTRL+Pijl omlaag Gaat één alinea omlaag
ALT+pijl naar links Gaat één pagina terug
ALT+Rechtse pijl Een pagina vooruit
BEELD OMHOOG Bladert één schermpagina omhoog
BEELD OMLAAG Bladert één schermpagina omlaag
ALT+SHIFT+> Gaat naar de volgende voetnoot
ALT+SHIFT+< Gaat naar de vorige voetnoot

Toetscombinaties voor het opmaken van tekst

Tekst opmaken is een van de meest voorkomende functies, maar het onderbreekt de schrijfstroom aanzienlijk bij gebruik van de muis. Toetscombinaties als CTRL+SHIFT+F activeren vetgedrukte tekst, terwijl CTRL+SHIFT+Q in kleine letters schrijft.

Tabel met toetscombinaties voor opmaak

Toetscombinatie Beschrijving
CTRL+D Roept het lettertype-menu op
ENTER Paragraaf invoegen
SHIFT+ENTER Regeleinde / regeleinde
CTRL+INPUT Pagina-einde
CTRL+SHIFT+A Verandert het lettertype van de geselecteerde tekst
CTRL+SHIFT+F Vetgedrukte opmaak
CTRL+SHIFT+K Opmaak Cursief
CTRL+SHIFT+U Opmaak Onderstreept
CTRL+SHIFT+D Opmaak Dubbele onderstreping
CTRL+SHIFT+G Hoofdletter
CTRL+SHIFT+Q Klein kapitaal
CTRL+SHIFT+H Formaat “verborgen”, tekst wordt niet afgedrukt
CTRL+PLUS Superscript
CTRL+# Subscript
CTRL+9 of CTRL+SHIFT+> Lettergrootte +1
CTRL+8 of CTRL+< Lettergrootte -1
CTRL+B Rechtvaardiging
CTRL+Z Gecentreerd
CTRL+L Links gerechtvaardigd
CTRL+R Rechts uitgelijnd
CTRL+M Inspringen
CTRL+SHIFT+M Inspringen verminderen
CTRL+1 Enkele regelafstand
CTRL+2 Dubbele regelafstand
CTRL+5 1,5 keer regelafstand
CTRL+ALT+F Voetnoot invoegen
CTRL+ALT+E Eindnoot invoegen
CTRL+K Voegt een hyperlink in
CTRL+SHIFT+C Opmaak kopiëren
CTRL+SHIFT+V Opmaak toepassen op geselecteerde tekst

De sneltoetsen in Microsoft Word aanpassen

Als u niet tevreden bent met de sneltoetsen die Word biedt, kunt u ze zelfs aanpassen. Ga hiervoor naar Bestand-> Opties en selecteer Lint aanpassen.

Anpassen von Tastenkombinationen
Toetsenbordsnelkoppelingen aanpassen

In dit menu kun je niet alleen bestaande sneltoetsen wijzigen, maar ook een eigen sneltoets toewijzen aan een speciale functie zonder sneltoets.

Gerelateerde berichten