Hoe een stille sms herkennen, versturen en voorkomen

Om de smartphone van criminelen of verdachten te lokaliseren, sturen de opsporingsdiensten zogenaamde stille tekstberichten, die noch visueel noch akoestisch op het eindtoestel worden aangekondigd. Politie en inlichtingendiensten zijn zo zelfs in staat om langdurige …

Hoe een stille sms herkennen, versturen en voorkomen

  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Mobiel
  6. »
  7. Hoe een stille sms herkennen, versturen en voorkomen

Om de smartphone van criminelen of verdachten te lokaliseren, sturen de opsporingsdiensten zogenaamde stille tekstberichten, die noch visueel noch akoestisch op het eindtoestel worden aangekondigd. Politie en inlichtingendiensten zijn zo zelfs in staat om langdurige bewegingsprofielen op te stellen. In dit artikel leest u hoe stille tekstberichten werken en of u op de een of andere manier kunt voorkomen dat ze worden ontvangen. Daarnaast vertellen we u over de juridische situatie en gegevensbescherming voor stille sms’jes en of u zelf ook zo’n bewakingsbericht kunt versturen.

Kan ik de ontvangst van een stille sms verhinderen?

U kunt de ontvangst van stille sms’jes alleen blokkeren door de batterij of de SIM-kaart uit uw toestel te verwijderen of door de smartphone in de vliegtuigmodus te zetten.

Hoe kan ik een stille sms detecteren?

De ontvangst van een stille sms wordt noch visueel noch akoestisch gesignaleerd. Voor Android gebruikers is er echter de gratis tool SnoopSnitch, waarmee u de ontvangst van stille sms’jes kunt weergeven.

Kan ik zelf ook een stille sms versturen?

Met de juiste software kunnen ook particulieren een stille SMS versturen. U komt dan echter niets te weten over de verblijfplaats van de ontvanger, maar krijgt alleen informatie of de mobiele telefoon via de SIM-kaart in het mobiele netwerk is geregistreerd.

1. wat wordt bedoeld met een “stil tekstbericht”?

Polizist schickt Anfrage als stille SMS
Alleen al dit jaar zijn er tot nu toe ongeveer 300.000 surveillanceverzoeken als stille sms verstuurd door de opsporingsinstanties.

Een stille sms (ook bekend als stille sms of stealth ping) is een speciale vorm van bericht dat via de short message service wordt verstuurd, maar geen visueel of akoestisch signaal teweegbrengt op het ontvangende eindapparaat. In de meeste gevallen is de afzender ofwel het Bureau voor de bescherming van de grondwet, de federale politie of het federale recherchebureau, die de stille sms gebruiken om uw smartphone op te sporen.

Dit jaar hebben de autoriteiten al bijna 300.000 van dergelijke bewakingsberichten verstuurd om criminelen en verdachten te helpen lokaliseren. Lokalisatie met behulp van een stille sms is echter niet tot op de meter nauwkeurig. De zendmast waarop het toestel staat geregistreerd is altijd bepalend voor de locatie.

Hoewel de stille sms onzichtbaar is voor de ontvanger, genereert hij net als een “normale” sms een communicatieprotocol dat de aanbieders van mobiele telefonie kunnen evalueren en ter beschikking stellen van de opsporingsinstanties. De signalen worden zelfs geregistreerd wanneer het toestel is uitgeschakeld. Door met korte tussenpozen meerdere stille sms’jes te versturen, kunnen zelfs uitgebreide bewegingsprofielen worden opgesteld.

De enige mogelijkheden om SMS-controle te voorkomen zijn het verwijderen van de batterij of de SIM-kaart of het in de vliegtuigmodus zetten van de smartphone.

2. rechtsgrondslag: wanneer mag mobiele telefoontracering met stille sms plaatsvinden?

Volgens een uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) van februari 2018 mag onzichtbare gsm-tracking onder drie voorwaarden worden uitgevoerd:

  • het moet gaan om een strafbaar feit van aanzienlijk belang (met name een strafbaar feit als bedoeld in artikel 100a, lid 2)
  • de verdenking tegen de persoon in kwestie moet gerechtvaardigd zijn op basis van bepaalde feiten
  • de opsporing moet noodzakelijk zijn om de feiten op te helderen of de verblijfplaats van de verdachte vast te stellen

Goed om te weten: Belangrijke misdrijven zijn moord en doodslag, belastingontduiking, ernstig seksueel misbruik van kinderen, bendehandel in verdovende middelen alsmede verkrachting en bijzonder ernstige aanranding.

Daarnaast moeten er andere duidelijke criteria zijn die wijzen op een misdrijf van aanzienlijk belang. Of dit een redelijk vermoeden is of slechts een vage veronderstelling, valt echter onder de (relatief ruime) beoordelingsvrijheid van de politie.

Een typisch scenario dat de opsporingsautoriteiten ertoe kan brengen een persoon heimelijk op te sporen, is bijvoorbeeld het regelmatig verschijnen van een verdachte op plaatsen waar strafbare feiten zijn gepleegd.

3. Hoe zit het met de gegevensbescherming in het geval van stille sms’jes?

Richter mit Hammer Volgens een uitspraak van het Bundesgerichtshof (BGH) van februari 2018 mag onzichtbare opsporing van mobiele telefoons plaatsvinden als het gaat om een strafbaar feit van aanzienlijk belang (in het bijzonder een strafbaar feit als bedoeld in artikel 100a lid 2) en er in dit verband een redelijke verdenking bestaat tegen de persoon in kwestie.[/caption

Voor de opsporingsinstanties is het versturen van stille tekstberichten juridisch niet al te bezwaarlijk . Gegevensbeschermers bekritiseren de surveillancemethode echter als ongrondwettelijk, omdat het verhoren van communicatiegegevens volgens artikel 100a van het Wetboek van Strafvordering een passief proces moet zijn.

Bij een stille sms genereert een kunstmatig proces de gegevens echter in plaats van de gebruiker zelf. Volgens het BGH is deze argumentatie coherent, maar volgens de rechters moet ook artikel 100i van het Wetboek van Strafvordering, dat het gebruik van zogenaamde IMSI-catchers regelt, bij de beoordeling worden betrokken.

Voor een maatregel volgens artikel 100i is echter altijd een bevel van de rechter nodig (voorbehoud van de rechter). De politie zelf is niet bevoegd om de maatregel voor strafrechtelijke vervolging te bevelen.

Goed om te weten: IMSI catchers zijn speciale apparaten die de IMSI (International Mobile Subscriber Identity) kunnen lezen die op de SIM-kaart is opgeslagen. Hiermee kan de locatie van de mobiele telefoon binnen een radiocel worden achterhaald. Daartoe simuleert de IMSI-catcher een basisstation van de provider, waarop de smartphone zich aanmeldt zodra hij binnen bereik is.

4 Tekenen van bewaking: hoe herken je stille tekstberichten

Voor Android-gebruikers is er in ieder geval goed nieuws in dit opzicht, want met SnoopSnitch is er een gratis app die de ontvangst van stille sms-berichten laat zien. Helaas worden nog niet alle smartphones ondersteund. Bovendien laat de app in het ongewisse van wie je de stille sms precies hebt ontvangen . Helaas is er nog geen overeenkomstige tool voor iOS.

In plaats daarvan verzamelt en analyseert SnoopSnitch gegevens over de radiocel waarin het toestel is geregistreerd . Daarnaast geeft de app informatie over de configuratie en beveiliging van het mobiele netwerk dat je gebruikt en waarschuwt hij je als hackers zich voordoen als zendmast om gevoelige informatie te stelen.

Gerelateerde berichten