LTE vs 4G – wat is het verschil?

De huidige tarieven voor smartphones in Duitsland worden aangeboden met LTE of 4G. Maar wat is het verschil tussen LTE vs. 4G? En welke is sneller op het internet? Het volgende artikel dient als leidraad …

LTE vs 4G – wat is het verschil?

LTE vs 4G
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Artikel
  4. »
  5. Mobiel
  6. »
  7. LTE vs 4G – wat is het verschil?

De huidige tarieven voor smartphones in Duitsland worden aangeboden met LTE of 4G. Maar wat is het verschil tussen LTE vs. 4G? En welke is sneller op het internet? Het volgende artikel dient als leidraad voor deze vragen.

Wat is het verschil tussen LTE en 4G?

LTE is een technologie voor mobiele communicatie, terwijl 4G een standaard voor mobiele communicatie beschrijft.

Waarom wordt LTE vaak 4G genoemd?

Het 4G-netwerk vereist LTE+ met in vergelijking veel hogere datasnelheden dan LTE. Om marketingredenen wordt LTE echter vaak gelijkgesteld met 4G.

Is 4G sneller dan LTE?

De maximale datasnelheden van “eenvoudig LTE” zijn aanzienlijk lager dan de maximale datasnelheid van 4G, die theoretisch tot 1 Gbit/s reikt.

1. scheiding van de begrippen

Om de vraag te beantwoorden wat het verschil is tussen LTE en 4G, moet men de terminologie verduidelijken, aangezien LTE een mobiele radiotechnologie is (Long Term Evolution), terwijl 4G een mobiele radionorm beschrijft. Beide termen worden echter vaak gebruikt als synoniemen voor de andere, wat eigenlijk verkeerd is.

2e generaties mobiele radiostandaarden

Het mobiele radionetwerk kan terugkijken op een ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 30 jaar en is sinds 1990 internationaal ingeburgerd als de mobiele radionorm Global System for Mobile Communications, afgekort GSM.

De eerste norm wordt ook wel 2e generatie (2G) genoemd en biedt met GPRS en Edge slechts magere datasnelheden, die vroeger ook met analoge modems of ISDN werden bereikt. De oude GSM-netwerken worden echter nog steeds gebruikt. U kunt een dergelijke verbinding in uw smartphone herkennen aan een “Edge” of GSM in het verbindingsdisplay.

Met de daaropvolgende 3G-standaard werden via UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) voor het eerst datasnelheden tot 384 Kbit/s bij het downloaden mogelijk in het mobiele netwerk en zorgde daarmee voor de definitieve doorbraak van iPhone, Android en mobiele apps. De 3G-standaard werd later versneld met technologie (HSPA) en bereikt piekdatasnelheden tot 42 Mbit/s in het UMTS-netwerk. Sommige smartphones tonen daarom 3,5G in de status wanneer ze verbonden zijn met HSPA, terwijl de iPhone op 3G blijft staan.

LTE Advanced is de 4e generatie standaard, die ook wel 4G , LTE-A of LTE+ wordt genoemd en pas in 2014 werd geïntroduceerd. 4G is gebaseerd op LTE-technologie, maar maakt datasnelheden tot 1 Gbit/s mogelijk.

3 Long Term Evolution als voorloper van 4G

Al voordat de 4G-standaard werd aangenomen, waren er LTE-netwerken en -toestellen beschikbaar die veel hogere datasnelheden dan UMTS haalden, tot 300 Mbit/s, en die ook over een veel grotere afstand konden worden ontvangen. LTE vervangt daarom geleidelijk het UMTS-netwerk, dat in 2021 door de Duitse netwerkproviders wordt afgebouwd en uitgeschakeld. De netwerkexploitanten willen de vrije frequenties gebruiken voor LTE en de 5G-standaard.

4 Om marketingredenen wordt 4G gebruikt voor LTE.

Internationaal stellen providers LTE gelijk aan 4G, hoewel de LTE-standaard wordt geclassificeerd als een 3e generatie netwerk en LTE zelf niet aan de eisen van 4G voldoet. In vakkringen wordt LTE daarom ook wel 3,9G genoemd.

Voor de klant is het verschil momenteel nog niet relevant, aangezien geen enkele netwerkexploitant vandaag de maximale datasnelheden van het 4G-netwerk in zijn tarieven aanbiedt. Om die reden zijn er ook zeer verschillende displays in smartphones. Afhankelijk van het model, het besturingssysteem en de provider kunnen in de status symbolen voor 3G, LTE, 4G of zelfs 4G+ verschijnen.

LTE vs 4G - Anzeige im iPhone
LTE vs 4G – weergave in de iPhone voor een 4G-netwerk.

Voor de klant is op dit moment alleen relevant of een LTE-verbinding en dus hogere snelheden gebruikt kunnen worden. Door de uitschakeling van 3G zou bijna iedereen in 2021 op het 4G netwerk moeten surfen en dus met LTE(+) snelheden, omdat klanten die nog contracten hebben zonder LTE automatisch worden overgezet naar het LTE netwerk. Oude toestellen zonder LTE-ondersteuning zoals de iPhone 3G of 3GS kunnen echter niet meer gebruikt worden in het LTE-netwerk,

5. 5G als toekomstig netwerk

De komende mobiele communicatiestandaard 5G belooft datasnelheden tot 100 Gbit/s en vooral zeer lage latentietijden, zodat het mobiele netwerk ook betrouwbaar kan worden gebruikt voor tijdkritische toepassingen. 5G vereist echter de aanleg van een volledig nieuw mobiel netwerk met een zeer dicht netwerk van basisstations. De 4G-standaard zal daarom ook in de toekomst nog nodig zijn, omdat de mogelijke datasnelheden nog lang niet bereikt zijn en bij LTE is het grote bereik nog een pluspunt, vooral voor plattelandsgebieden.

In de volgende video leer je in 3 minuten de belangrijkste feiten over 5G:

Gerelateerde berichten