AdminToys Suite 2012 – Hulpmiddelenverzameling voor dagelijks netwerkgebruik

AdminToys, complexe maar intuïtieve beheersoftware voor op Windows gebaseerde netwerken, bestaat al jaren. Onder de naam AdminToys Suite komen 19 netwerktools langs die de meest uiteenlopende administratieve taken op een tijdbesparende manier voor u willen …

AdminToys Suite 2012 – Hulpmiddelenverzameling voor dagelijks netwerkgebruik

 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Software testen
 4. »
 5. Netzwerk
 6. »
 7. AdminToys Suite 2012 – Hulpmiddelenverzameling voor dagelijks netwerkgebruik

AdminToys, complexe maar intuïtieve beheersoftware voor op Windows gebaseerde netwerken, bestaat al jaren. Onder de naam AdminToys Suite komen 19 netwerktools langs die de meest uiteenlopende administratieve taken op een tijdbesparende manier voor u willen uitvoeren. Door zijn filosofie in de organisatie en presentatie van de verschillende taken, wordt de Suite 2012 besproken als de ultieme tool, vooral door zijn slanke werking en grote overzichtelijkheid. Van particuliere thuisnetwerken tot grote bedrijfsnetwerken, zoals NASA of FedEx, is AdminToys Suite 2012 een interessante oplossing voor beheer op afstand, vooral wanneer Windows-servers en -werkstations moeten worden bewaakt, geconfigureerd of zelfs alleen maar bekeken. We hebben het product nader bekeken.

Installatie en eerste contact

Voor onze test hebben we de AdminToys Suite gedownload in de huidige 1.7 versie. Het installatiebestand is 12,8 MB groot. Als demo kan de suite gedurende 30 dagen zonder beperkingen worden gebruikt. Het is essentieel dat u beheerdersrechten heeft.

Om redenen van efficiëntie hebben we ook gekozen voor een virtuele VMWare-omgeving waarin we twee Windows 7-instanties hebben geïnstalleerd.

De suite werd uiteindelijk uitsluitend geïnstalleerd op computerinstantie nr. 2, wat een belangrijk moment is voor dit softwareproduct, want de one-to-all-mentaliteit is ook een unique selling point.

In tegenstelling tot gecentraliseerde netwerkbeheertools zoals Aida64, dat onlangs ook door WinTotal werd geïntroduceerd, vereist juist deze suite geen installaties voor meerdere gebruikers, laat staan dat er een applicatieserver moet worden gebruikt van waaruit de afzonderlijke computers elk hun eigen lokale softwarekopie laden. Voor de gebruiker van AdminToys betekent dit dat hij alleen voor de juiste netwerkverbinding van de computers in zijn pool hoeft te zorgen, wat sowieso noodzakelijk is, en vervolgens het product relatief ontspannen op een enkel besturingssysteem kan installeren en draaien.

AdminToys Suite
Dashboard

In tegenstelling tot andere softwareoplossingen vertrouwt de AdminToys Suite volledig op RPC en vensterspecifieke technieken op afstand. Dankzij deze eigenschap is er geen apart communicatieprotocol nodig, maar wordt alleen gebruik gemaakt van wat Windows van nature al biedt. De eerste blik verraadt onmiddellijk de boodschap van AdminToys, die de gebruiker gemakkelijk toegang geeft tot alle hulpmiddelen en mogelijke activiteiten via vier hoofdweergaven (Dashboard, Batchverwerking, Netwerkbrowser, Onderhoud) en een GUI in een moderne Vista-look.

De vier hoofdpanelen in één oogopslag

Het Dashboard: Het bevat de zeer essentiële en dagelijks noodzakelijke beheeroplossingen die ons alle belangrijke informatie kunnen verschaffen over de toestand van een bepaalde computer, zowel lokaal als via methoden op afstand. Van Prestatiemonitor en Procesmanager tot Systeemweergave en Geheugencapaciteiten & Staten, hier kan een grote verscheidenheid aan weergaven worden gecreëerd. U kunt ook besturingsdienstroutines instellen (Daemon Manager) of IP-adresinstellingen maken (IP Configuratie).

Batch Processing: Dit zijn tools die op command prompt niveau draaien of technisch minimalistisch van aard zijn en daarom minder aandacht vragen. En toch: Iedereen die systeemklokken op afstand gesynchroniseerd moet houden (Kloksynchronisatie), die computers wil opstarten en afsluiten (Remote Power Off / Remote Restart / Wake-On-LAN) of die individuele commando’s moet geven (Command Execution) zal in deze weergave vinden wat hij zoekt. Ook de Report Builder voor het automatisch genereren van hardware- en softwareconfiguraties bevindt zich hier.

Netwerkbrowser: In principe is dit de klassieke netwerkweergave, zoals die in Windows Verkenner.

Onderhoud: De opties voor de AdminToys Suite zelf. Naast de update en support ticket functies is hier ook de knop voor het licenseren van de software te vinden. De voorwaarden hiervoor zijn zeer eenvoudig. Er zijn eenmalige licentiekosten van 128 euro (plus BTW) per beheerder, maar het aantal te beheren klanten maakt niet uit! Kleine updates zijn ook gratis en u krijgt ook een levenslang ondersteuningsrecht.

Al met al is dit een vrij aangename opzet, die de vaak vermoeiende complexiteit van dergelijke tools merkbaar verzacht met zijn fraaie interface en ze op een logisch begrijpelijke manier weet te structureren.
Dit is vooral een voordeel als u bepaalde taken slechts sporadisch of bij wijze van voorbeeld hoeft uit te voeren en er dan, afhankelijk van de behoefte, vrij gemakkelijk in wilt duiken. Het bewust technische karakter gaat niet verloren in de opeenvolgende submenu’s.

AdminToys Suite
Batchverwerking
AdminToys Suite
Network Browser
AdminToys Suite
Onderhoud

Inbedrijfstelling en inbellen op afstand

Voordat we overgaan tot beheer en onderhoud op afstand, is het noodzakelijk om de verschillende Windows-hindernissen te trotseren waarmee een beheerder normaal gesproken wordt geconfronteerd wanneer hij via remote computing toegang wil krijgen tot andere computers. In de AdminToys Suite wordt elke taak of tool met toegang op afstand zonder uitzondering via Windows Remote bestuurd. Als deze verbinding mislukt, wordt meestal het lokale equivalent gestart. Laten we de Remote Process Manager als voorbeeld nemen.

AdminToys Suite
Hoofdvenster

Eenmaal geopend, kunnen we beslissen of we lokaal of op afstand willen werken: Als we kiezen voor remote, verschijnt een inlogvenster waarin we de doelcomputer kunnen selecteren en inloggen met het account van de beheerder ervan.

AdminToys Suite
Verbinding tot stand brengen
AdminToys Suite
Selecteer computer op afstand

Als alles werkt, verstrekt AdminToys ons vervolgens alle gevraagde informatie via de zojuist tot stand gebrachte verbinding. In dit geval stuurt de tool ons de uitvoer van het procesoverzicht van het taakbeheer van de andere computer. Volgens onze waarnemingen gebeurt de overdracht van de resultaten niet in real time, maar polst en werkt zichzelf om de paar seconden bij.

AdminToys Suite
processen op afstand

Op dit punt een paar dingen over de noodzakelijke instellingen voor een succesvolle installatie op afstand:
Zoals gemeld werkt de AdminToys Suite via Windows RPC Services (Remote Procedure Call) voor de remote calls en gebruikt vervolgens de Management Instrumentation (WMI) voor het verzenden en ontvangen van alle administratieve en onderhoudstaken. Mits met enkele zaken rekening wordt gehouden, is dit in het totaalconcept verreweg de meest toegankelijke methode voor computer-naar-computer communicatie die een admin-tool kan bieden! Voor de authenticatie van gebruikers maakt de suite vervolgens gebruik van het beveiligingssubsysteem op gebruikersniveau van Windows, dat bestandsaandelen en gebruikersrechten regelt en de noodzaak van beheerdersrechten dienovereenkomstig verklaart. Als dit op het moment van de aanvraag niet het geval is, schakelt ook UAC (User Service Control) zoals gebruikelijk in en vraagt om de aanhoudende bevestiging van het Amin-beveiligingsniveau.

Om minimaal op afstand met het speelgoed in een werkgroep te kunnen werken, zijn de volgende instellingen nodig:

 • De op afstand toegankelijke computers moeten dezelfde zichtbaarheid hebben en tot hetzelfde domein of dezelfde werkgroep (HomeGroup) behoren vanuit netwerkperspectief.
 • Beide computers moeten een actieve sessie (ingelogde gebruiker) hebben, want alleen dan wordt de Windows RPC-service gestart.
 • De functie Windows Management Instruction (WMI) moet geactiveerd zijn in de Windows firewall van de externe computer.
 • In het netwerkcentrum moet de netwerkidentificatie worden ingeschakeld onder de uitgebreide vrijgave-instellingen.
 • Uitgebreide bestandsaandelen of activering van Windows Remote Services zijn echter niet vereist.
AdminToys Suite
Firewall instellingen onder Windows

Al met al geen echt drama. Wel moet worden opgemerkt dat als je de AdminToys Suite volledig tot zijn recht wilt laten komen, je hem iets meer vrijheid moet geven. Zowel voor een verbinding met de updateserver als voor afzonderlijke batchprocessen (bijvoorbeeld het synchroniseren van de klokken) zijn dan zeker extra firewall-instellingen nodig.

Aangezien voor niet-private Windows-netwerken soms andere vrijgave-regels gelden, is de volgende informatie door Lovelysoft als fabrikant in haar gebruikershandleiding verstrekt en vooral relevant voor gebruikers van een eigen firewall. De volgende port shares worden ook aanbevolen:

 • 135 (TCP) en 445 (TCP) / Poorten voor het uitvoeren van RPC- en DCOM-transacties.
 • 8411 (TCP) / Deze poort is vooral nodig voor de Remote Process Manager.
 • 80 (TCP) / Http-protocol voor de module aupdwiz.exe om verbinding te maken met de updateserver van de suite.
 • 80 (TCP) en 443 (TCP) / HTTP- en HTTPS-protocol voor de activeringswizard (aactwiz.exe).
 • 123 (UDP) / Deze poort wordt gebruikt voor het NTP-protocol en is nodig voor de module batchprc.exe voor tijdsynchronisatie met een server.

Wij raden u aan altijd vrij te geven wat u voor uw werk nodig hebt. Aan het einde van de technische procedure de volgende hint: Hier en daar verbergt de AdminToys Suite enkele diepgaande verrassingen die noch in de documentatie noch in de FAQ te vinden zijn. Als u de typische fout “RPC Server is niet beschikbaar” onder de knie heeft dankzij de juiste firewall instellingen, hoeft u alleen de “Access is denied” af te schudden – let op het volgende:

De accountnamen van de beheerders op beide computers mogen alleen Latijnse letters uit het Engels bevatten. De wachtwoorden van de accounts moeten worden ingesteld (Windows staat ook vrije wachtwoorden toe) en moeten ook in het Engels zijn. De suite tolereert ook geen identieke accountnamen. Bij problemen en vragen in deze en alle andere gevallen staat echter altijd een ticketsysteem met uiterst vriendelijke ondersteuning ter beschikking, dat snel en uitgebreid reageert. Een laatste tip: Het aanmeldingsmasker vereist een gedifferentieerde invoer voor domein- en werkgroepdeelnemers.

AdminToys Suite
Gebruikersnaam en wachtwoord invoeren

Details

Laten we nu enkele van de tools nader bekijken – op zoek naar de redenen voor het algemene enthousiasme dat de suite oproept.

Remote Performance Expert

Dit is een tool voor prestatie- en betrouwbaarheidsbewaking. De gebruiker kan via de interface kiezen uit een lijst van verschillende systeemeigenschappen en een observatieproces starten. Op die manier kunnen problemen die verband houden met slechte prestaties gemakkelijk en doeltreffend worden gecontroleerd. Beheerders die verschillende statussen van verschillende computers moeten bewaken, kunnen beslissende informatie krijgen over procesvariabelen in de tijd. Als de parameters buiten de normale waarden vallen, kan een gebruiker ook worden gewaarschuwd.

AdminToys Suite
Remote Performance Expert
AdminToys Suite
Remote Performance Expert
AdminToys Suite
AdminToys Suite

De individuele displays kunnen individueel worden gewijzigd in hun uiterlijk en metriek, en de update tijd kan worden ingesteld tussen minuten en elk uur. Eenmaal ingesteld, kunnen bewakingsscenario’s op elk moment worden opgeslagen of geladen als een project; bovendien biedt het contextmenu de mogelijkheid om een rapport te maken of een korte diagnose uit te voeren.

Systeembeheerder op afstand

Deze tool is het uitgebreide kenniscentrum van de AdminToys Suite. Hiermee kunt u een volledige indruk krijgen van een van uw externe computers. Behalve het normale systeemoverzicht, de hardware inventaris en het netwerkoverzicht, kan hier ook belangrijke informatie over CPU, geheugen of omgevingsvariabelen van externe computers worden opgevraagd. Om de in deze tool aangeboden optie een live beeld van het tegenoverliggende bureaublad te laten leveren, moet echter de Windows Remote Desktop Service worden geactiveerd en toegevoegd in de firewall uitzonderingen. Daarnaast kan via deze tool ook een afmelding of herstart van de externe instantie of een tijdsynchronisatie worden gerealiseerd.

AdminToys Suite
Remote System Manager
AdminToys Suite
Remote System Manager
AdminToys Suite
Remote System Manager

Een derde en zeer belangrijk hulpmiddel in de suite is de Remote Process Manager, die we al bij het opstarten hebben geïntroduceerd. Naast de weergave van programma’s en processen kan het gereedschap natuurlijk ook worden gebruikt om diverse andere weergaven weer te geven (CPU-gebruik, geschiedenis van procesruntimes en beëindigde processen) of om eigen programma’s te starten via de run console.
Zoals hier getoond, kan via het contextmenu – en de universele toolvermelding – elke AdminToys-tool op elk moment en indien nodig op elke computer worden losgelaten.

AdminToys Suite
functies op afstand

De expressiviteit van de andere tools van de suite wordt duidelijk in de volgende screenshots.

AdminToys Suite
Remote Registry Manager
AdminToys Suite
Data Storage Manager
AdminToys Suite
Remote IP Configuration
AdminToys Suite
Batchverwerking – Report Builder
AdminToys Suite
Batch Processing – Service Control / voor gerichte onRemote controle van individuele diensten

De via de Builder-tool gemaakte rapporten kunnen worden geëxporteerd en opgeslagen als csv, txt of html.

Conclusie

19 tools onder één motorkap voor de admin en netwerkgeïnteresseerde gebruiker: klinkt niet alleen goed, maar is het ook. De structuur van de AdminToys Suite 2012 vertoont een coherent totaalconcept dat netjes en duidelijk alle essentiële taken inkapselt zonder speels over te komen, zoals we misschien wel kennen van andere toolverzamelingen. Hier passen in ieder geval de deksels op de potten en krijgt de gebruiker een samenstelling van doordacht ontwikkelde netwerktools.

De AdminToys Suite 2012 zal waarschijnlijk vooral in de smaak vallen vanwege de geslaagde GUI en de eenvoudige bediening. Op veel plaatsen zijn er kleine wizards en menu’s die bijna voor zichzelf spreken. We misten in ieder geval een Duitstalige versie en de mogelijkheid om meldingen automatisch per e-mail te uploaden, zoals de concurrentie soms doet. Een laatste opmerking van de redactie: Met een introductieprijs van 108 euro (plus BTW) tot 31 december 2012 biedt de reseller RamgeSoft.de zijn klanten een mooie kerstkorting ten opzichte van de reguliere prijs van 128 euro.

BoxAdminToysSuite

AdminToys Suite 2012

Download de demo via WinTotal

Fabrikant: Lovelysoft, Duitse distributeur WinTotal
Prijs ongeveer 128 Euro
Systeem: Windows
Positieven: Zeer duidelijke interface, goedkoop, veel functies
Negatief: Momenteel geen Duitse versie beschikbaar

van Stefan Brätsch

Stefan Brätsch is zelfstandig softwareontwikkelaar, IT-auteur en IT-manager. Op zijn bedrijfswebsite systemcräsh.de richt hij zich op onderwerpen als IT-projectmanagement, “Science as a Service” en HUMINT.

Gerelateerde berichten